• BIST 2.820,28
 • Altın 1036.34
 • Dolar 17.8955
 • Euro 18.5192
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

KOSGEB UZMAN 57 Kamu Personeli Alımı

KOSGEB UZMAN 57 Kamu Personeli Alımı
KOSGEB UZMAN 57 Kamu Personeli Alımı

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı
Alınacaktır.
Aranan Şartlar
1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla
35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet
borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in
muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
9 )KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında
asgari 70 (yetmiş) puan almak,
10) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;
a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri veya Makine
Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan
türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;
Referans
Kodu Alım Yapılacak Birim
Pozisyon
Sayısı
KUY01
KOSGEB AĞRI MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BAYBURT MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BİNGÖL MÜDÜRLÜĞÜ 1
KUY01
KOSGEB BİTLİS MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ÇANKIRI MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB DENİZLİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB HATAY MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB IĞDIR MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İSTANBUL MARMARA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İZMİR KUZEY MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KASTAMONU MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MARDİN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MUŞ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB NEVŞEHİR MÜDÜRÜĞÜ 1
KOSGEB NİĞDE MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ŞANLIURFA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB YOZGAT MÜDÜRLÜĞÜ 1
Toplam 24
b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya
İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden
mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan
birine başvurabilir;
Referans
Kodu Alım Yapılacak Birim Pozisyon
Sayısı
KUY02
KOSGEB ADANA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB AFYONKARAHİSAR MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ARTVİN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BATMAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BOLU MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB EDİRNE MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ 1
KUY02
KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB HAKKARİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İSTANBUL MARMARA MÜDÜRLÜĞÜ 2
KOSGEB İZMİR GÜNEY MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KARS MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB NEVŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB OSMANİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB SAMSUN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB TOKAT MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB TUNCELİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
Toplam 24
c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Metalürji Mühendisliği* ya da
bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı
fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda
belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;
(* Bu bölüm mezunları belirtilen KOSGEB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
laboratuvarlarda görev yapacaktır.)
Referans
Kodu Alım Yapılacak Birim
Pozisyon
Sayısı
KUY03
KOSGEB ADANA MÜDÜRLÜĞÜ 2
KOSGEB ANKARA OSTİM MÜDÜRLĞÜ 1
KOSGEB ANKARA SİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ 1
Toplam 8
d. KUY04 Referans kodu için diğer fakültelerin Kimya** bölümünden ya da bunlara
denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı
fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda
belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;
(** Bu bölüm mezunları belirtilen KOSGEB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
laboratuvarlarda görev yapacaktır.)
Referans
Kodu Alım Yapılacak Birim
Pozisyon
Sayısı
KUY04 KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ 1
Toplam 1
Ön Başvuru
Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;
11) Başvurusunu 29.05.2019 tarihinde saat 09:00’dan 13.06.2019 günü saat 17:00’ye
kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden EDevlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş
yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.
12) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
13)Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri,
www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) sisteminden alınacaktır.
14) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda
www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Sözlü Sınava Katılma Şartları
Başvurusunu yapan adaylardan;
15) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak
atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü
sınava çağrılacaktır.
16) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme
gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi
niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet
adresinden temin edecekleri;
a. KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde
doldurup yanlarında bulunduracaktır.
b. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş
kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, ikplanlama@kosgeb.gov.tr elektronik posta
adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.
c. Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır

Bu haber toplam 1275 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.