• BIST 8513.54
 • Altın 1612.23
 • Dolar 27.5267
 • Euro 28.8281
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 8 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alımı Müracaat Koşulları Nedir?

Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alımı Müracaat Koşulları Nedir?
Karayolları Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete de yayınladığı ilana göre 7 memur ve yardımcı alımı yapacağını duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alımı Müracaat Koşulları Nedir?

Başvuru yapacak olan adayların sağlık durumunun arazi şartların da çalışmasına uygun olması şartı aranmaktadır.


Lisans eğitimi veren Üniversitelerin; lisans düzeyin de Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olması gerekmektedir.

İlana müracaat edecek olan adayların 35 yaşını bitirmemiş olması gerekir.

ÖSYM bünyesin de yapılan 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından P48 puan türün de en az 85 puan almış olan adaylar bu ilana başvuru da bulunabileceklerdir.

Adli sicil belgesinin temiz olması şartı aranır.

Müracaat edecek erkek adayların askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekir.


Kamusal haklarından yoksun olan adaylar bu ilana müracaat edemeyecektir.

Yardımcı Alımı Müracaatları Nasıl Yapılacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan memur alımı ilanına başvuru da bulunmak isteyen adaylar başvurularını 21 Aralık 2022 tarihin de başlayacaktır. Adaylar bu tarihten sonra başvurularını elektronik olarak yapacak olup, e-Devlet üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapacaklardır. 12 Ocak 2023 son müracaat tarihi olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular kurum tarafından geçersiz sayılacak olup, online başvuru sistemi başvuru için kapatılacaktır. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik olarak yapacak olup; posta e-posta şahsen vb. yollarla yapılan başvuruları kamu kurumu tarafından geçersiz kabul edilecektir. Adaylar dan başvuru sırasında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilin d asgari düzey de 70 puan almış olması gerekmektedir.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel
Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına ve Kurumca
gerçekleştirilecek Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınavı ile Yedi (7) adet Müfettiş Yardımcısı
alınacaktır.
1- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler,
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yerli ve yabancı yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Sağlık durumunun seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu/sağlık durumu
bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu başvuru esnasında
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,
d) 2023 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988
ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.
e) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) sonucuna göre KPSSP48 puan türünden 85 puan almış olmak. (Başvuran adaylar arasında
yapılacak puan sıralamasında son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday
bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.)
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,
g) Adli sicil yönünden engel durumunun bulunmadığını başvuru esnasında
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek.
h) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
(YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığını gösterir belge
sahibi olmak,
2- SINAVIN BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden
yapacaklardır.
Başvurular 21/12/2022 tarihinde, saat 00:01 de başlayıp 12/01/2023 tarihinde, saat 23:59
da sona erecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular, başvuru şartlarını taşımayan ve yanlış evrakla yapılan
başvurular işleme alınmayacaktır.
3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere
belirlenen boş kadro sayısının Beş (5) katı sayıda aday sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü
sınava çağırılacaktır.
Adaylar sınava katılım durumlarını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi
üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca sınava girmeye hak kazanan adaylar (www.kgm.gov.tr)
internet adresimizden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim
yapılmayacaktır.
Adaylar sınav günü nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport gibi fotoğraflı kimlik
belgelerini kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında bulunduracaklardır. Sınava katılabilmek
için bu belgelerin ibrazı şarttır.
4- GİRİŞ SINAVININ KONUSU, ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavı 14/15/16 Şubat 2023 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Karayolları
Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav
şeklinde yapılacaktır.
Sözlü Sınavında adaylar;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği (20 Puan),
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 Puan),
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan),
d) Genel yeteneği ve genel kültürü (20 Puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan),
yönlerinden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
5- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Adaylara Sınav Kurulu
Başkan ve Üyelerinin her biri bir not verir, bu notların ortalaması alınarak en yüksek nottan
başlanılarak sözlü sınav sonuç listesi oluşturulur. Sözlü sınav başarı notu en az 65 puandır. Sözlü
sınavda başarılı olan adayların KPSS puanı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır.
En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca
imzalanır. Sınav notunun eşitliği durumunda yabancı dil puanı üstün olana sıralamada öncelik
verilir.
6- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yapılan Giriş Sınavının sonunda başarı sırasına ve atama yapılacak kadro sayısına göre
asıl adaylardan sonra asıl sayısı kadar yedek adaylar da belirlenir. Asıl adaylardan atama için
başvuruda bulunmayan, ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine yedek adaylar başarı
sırasına göre çağırılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi (www.kgm.gov.tr) internet
adresimizden ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden duyurulur. Kişilere ayrıca
tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılır.
7- DİĞER HUSUSLAR
Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alan, gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu adaylar hiçbir hak
talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Adres: Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü A Blok Kat: 2 Oda No: 210
İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe 06100 Çankaya / ANKARA Tel : (0312) 449 84 10

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 410 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.