• BIST 3.020,01
 • Altın 1021.252
 • Dolar 18.0325
 • Euro 18.2058
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Karayolları Genel Müdürlüğü çok iyi Maaşla Kamu Personeli Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü çok iyi Maaşla Kamu Personeli Alımı
Karayolları Genel Müdürlüğü çok iyi Maaşla Kamu Personeli Alımı

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre aşağıda teşkilatı (görev yeri), unvanı, sayısı, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi : 10/12/2018 - 19/12/2018

Sözlü Sınav Tarihi : 15/01/2019 - 22/01/2019

 

- Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan "İlk Atama Başvuru Formu"nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı kadar tercihte bulunabilecektir.

- Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir.

- Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.

- Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

- Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

- Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

- Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

- Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz merkezi ile bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini kurumsal internet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

- Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini müteakip güvenlik soruşturmalarının sonuçlandırılmasından itibaren takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

- Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

- Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

- Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren "Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR :

 

1) Genel Şartlar :

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

 • 2018 yılı KPSS de KPSSP3 puan türünden (70) ve üzeri puan almış olmak.

2) Özel Şartlar :

Kadro UnvanıNitelikler
Teşkilatı 
(Görev Yeri)
Kadro SayısıKPSS Puan Türü
İnşaat Mühendisi1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 
2-Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az B seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Merkez (Ankara)3KPSSP3
Elektrik-Elektronik Mühendisi1-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2- Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az B seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Merkez (Ankara)3KPSSP3
Bilgisayar Mühendisi1- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2-Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az B seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Merkez (Ankara)2KPSSP3
Yazılım Mühendisi1-Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 
2- Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az B seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Merkez (Ankara)1KPSSP3
Matematikçi1-Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Merkez (Ankara)4KPSSP3
Şehir Plancısı1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. 
2- Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az B seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Merkez (Ankara)1KPSSP3
İnşaat 
Mühendisi
1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 
2-Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Ky.11.Bl.Md.(Van) 
Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu) 
Ky.16.Bl.Md.(Sivas) 
Ky.18.Bl.Md.(Kars)3
KPSSP3
Makine 
Mühendisi
1-Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2-Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Ky.11.Bl.Md.(Van) 
Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu 
Ky.16.Bl.Md.(Sivas) 
Ky.18.Bl.Md.(Kars)2
KPSSP3
Elektrik-Elektronik Mühendisi1-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2-Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Ky.1.Bl.Md.(İstanbul) 
Ky.2.Bl.Md.(İzmir) 
Ky.4.Bl.Md.(Ankara) 
Ky.5.Bl.Md.(Mersin)1
KPSSP3
Şehir 
Plancısı
1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. 
2- Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde İngilizce bilmek (Bkz.Not) 
3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Ky.11.Bl.Md.(Van) 
Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu) 
Ky.16.Bl.Md.(Sivas) 
Ky.18.Bl.Md.(Kars)1
KPSSP3

NOT : Bu kadroya aşağıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav
türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de başvuru yapabileceklerdir.

Bu haber toplam 3849 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.