• BIST 2.526,61
 • Altın 986.244
 • Dolar 16.7041
 • Euro 17.6734
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 17 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Kamuya KPSS Puanı İle Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı En Az 10 Bin TL Maaş ile

Kamuya KPSS Puanı İle Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı En Az 10 Bin TL Maaş ile
Kamuya KPSS Puanı İle Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı En Az 10 Bin TL Maaş ile

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve
Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 6. maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8.
maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak
sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedi 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı
ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Ankara Gülhane Külliyesine 2
(iki), İstanbul Hamidiye Külliyesine 3 (üç) olmak üzere toplam 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim
Personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU BİLGİLERİ
A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin
hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4.
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
g. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,
h. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER
1. AĞ VE SİSTEM UZMANI - 1 Kişi (3 katına kadar)
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
• Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi,
yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme
konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Microsoft
Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft, Linux işletim
sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy
konularına hakim olmak,
• Kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik
Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, Yapılacak
güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum bulunmamak,
• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara’da yer
alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
Tercih Sebepleri
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip
bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,
• Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip
olmak,
• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini
yapmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi
olmak,
• Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,
2. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – 2 Kişi (3 katına kadar)
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Dinamik Yönlendirme Protokolleri, ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Anahtarlama Cihazları(switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon
yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları
yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar
konusunda bilgi sahibi olmak,
• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi
sahibi olmak,
• Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access
Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
• Yapılacak güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum
bulunmamak,
• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin
Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin,
başvuru forumlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir.
Tercih Sebepleri
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip
bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
• Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
• Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
• Cisco Certified Security Professional (CCSP),
• Certified Ethical Hacker (CEH),
3.YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi 3 Katına Kadar - Tam Zamanlı)
• Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine
sahip olmak.
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesine sahip olmak,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP .NET CORE, Entity
Framework konularında deneyimli olmak,
• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing
konularında bilgi sahibi olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (Azure DevOps, TFS, Git, SVN v.b.)
kullanmış olmak,
• Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak
Tercih Nedeni Olacak Nitelikler
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip
olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip
olmak
• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almış,
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular 02.09.2019 ile 17.09.2019 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde
bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte 17.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen
adayların“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Kampüsü, Tıbbiye Cad. No: 38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek
isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018
Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta
yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Başvuru için İstenilen Belgeler
- Fotoğraflı Başvuru Formu,
- Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
- Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,
- “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde
belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
- “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde
belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler,
- Özgeçmiş,
- İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı
dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı
gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır).
- KPSS sonuç belgesi,
b) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre
en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı
sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.
III. SINAV BİLGİLERİ
A. SINAVA ÇAĞRI
Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.sbu.edu.tr sitesinde 20.09.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
B. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 24.09.2019 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav 24.09.2019 tarihinde saat
14.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.
C. SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100
tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.
E. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV. SÖZLEŞME BİLGİLERİ
a. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel
şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
b. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ
Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler
uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.
V. DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Bu haber toplam 694 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.