• BIST 3.020,01
 • Altın 1021.406
 • Dolar 18.0557
 • Euro 18.1891
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Kamuya Büro Personeli, Dizgi Operatörü, Muhabir ve Redaktör alınıyor

Kamuya Büro Personeli, Dizgi Operatörü, Muhabir ve Redaktör alınıyor
Kamuya iyi maaşlı Büro Personeli, Dizgi Operatörü, Muhabir ve Redaktör alınıyor

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan;

1. Büro Personeli, Dizgi Operatörü, Muhabir ve Redaktör unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu, lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası,

2. İşaret Dili Tercümanı, Kameraman, Tashihçi ve Yönetmen unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara mesleki uygulamalı sınav sonucu,

3. Mütercim-Tercüman unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar çağrılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucu,

esas alınarak başarı sırasına göre alım yapılacaktır.

KPSS PUAN SIRASINA GÖRE ALINACAK UNVANLAR

SIRA

UNVANLAR

KPSS PUAN TÜRÜ

MEZUNİYET DURUMU

BOŞ

POZİSYON

SAYISI

1

BÜRO PERSONELİ

KPSSP-93

İHL+ÖNLİSANS

6

KPSSP-3

İHL+LİSANS

3

2

DİZGİ OPERATÖRÜ

KPSSP-3

LİSANS

2

3

MUHABİR

KPSSP-93

ÖNLİSANS

2

KPSSP-3

LİSANS

2

4

REDAKTÖR

KPSSP-3

LİSANS

3

TOPLAM

18

MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA ALINACAK UNVANLAR

SIRA

UNVANLAR

MEZUNİYET DURUMU

BOŞ

POZİSYON

SAYISI

1

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

EN AZ ÖNLİSANS

1

2

KAMERAMAN

EN AZ ÖNLİSANS

5

3

TASHİHÇİ

DÖRT YILLIK DİNİ YÜKSEKÖĞRENİM

2

4

YÖNETMEN

EN AZ ÖNLİSANS

4

TOPLAM

12

KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILIP SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK UNVANLAR

UNVANI

MEZ.

DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜ

YABANCI DİLİ

BOŞ POZİSYON SAYISI

MÜTERCİM-

TERCÜMAN

LİSANS

KPSSP-3

ALMANCA

1

ARAPÇA

1

ÇİNCE

1

FARSÇA

2

FRANSIZCA

1

İNGİLİZCE

2

İSPANYOLCA

1

JAPONCA

1

KORECE

1

RUSÇA

1

TOPLAM

12

I. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A. Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

2. KPSS şartı olan unvanlarda önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-93 puan türünden, lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

> Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

B. Özel Şartlar:

1. Büro Personeli;

a) İmam- Hatip Lisesi mezunu olmak ve yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, gazetecilik ve sinema bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile televizyon yayını yapan kurum ve kuruluşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.

2. Dizgi Operatörü;

a) Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile basım, yayın ve matbaa sektöründe alanıyla ilgili 2 (iki)

yıllık çalışmış olmak.

3. Muhabir;

a) Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda muhabir olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Erkek olmak.

4. Redaktör;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)

5. İşaret Dili Tercümanı;

Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.

6. Kameraman;

a) Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema veya fotoğrafçılık, gazetecilik ve kameramanlık bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

7. Tashihçi;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50

(elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

8. Yönetmen;

a) Yükseköğrenim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

9. Mütercim-Tercüman;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Rusça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Korece veya Farsça'dan en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)

S Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24/09/2018 (08:00) - 05/10/2018 (16:30) tarihlerinde

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi üzerinden müracaat edeceği unvanla ilgili e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

3. Başkanlığımızhttps://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3. Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir belge,

4. Meslekte belirli süre iş tecrübesi şartı bulunan unvanlara başvuranlar için;

a) Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir belge veya iş sözleşmesi,

b) Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

5. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

S Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

S Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

S Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV. SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

2. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerinihttps: //dibbys.diyanet.gov .tr/IKY S/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

3. Adaylar, sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınavlar, sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılacaktır.

2. KPSS puan şartı aranan unvanlardaki boş pozisyonlara başvuranların ilan edilen boş pozisyondan fazla olması halinde, KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen boş pozisyonun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aynı KPSS puanına sahip son sırada birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sadece mesleki-uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar sınava çağrılacaktır.

4. Adaylar sınav yapılacak unvanlarda; a) Genel Kültür (20 puan), b) Genel Yetenek (20 puan),

c) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan). alanlarında ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

2. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.

ATANMADA ESAS ALINACAK BAŞARI SIRALAMASI KRİTERLERİ

Başarı

Öncelik

Sırası (*)

Sadece KPSS Puanı ile atanacaklar

KPSS+ Sözlü sınav ile atanacaklar

Sadece Mesleki-Uygulamalı sınav ile atanacaklar

1

KPSS puanı yüksek olan

Sözlü sınav puanı yüksek olan

Mesleki-uygulamalı sınav puanı yüksek olan

2

KPSS öğrenim mezuniyeti önce olan

KPSS puanı yüksek olan

Başvuru yaptığı unvanla ilgili şart koşulan öğrenim mezuniyeti önce olan

3

Doğum tarihi önce olan

KPSS öğrenim mezuniyeti önce olan

Doğum tarihi önce olan.

4

Doğum tarihi önce olan.

(*) Not: Başarı sıralamasında ilk olarak birinci sıradaki kriter, eşitlik olması halinde diğer kriterler sırasıyla esas alınacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

1. Adaylar sınav sonuçlarınıhttps://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi üzerinden

öğreneceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII. YERLEŞTİRME/ATAMA İŞLEMLERİ

Yerleştirme/Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.

IX. DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Sınav ve yerleştirme sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

X. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber toplam 818 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.