• BIST 114.365
 • Altın 324,830
 • Dolar 6,1305
 • Euro 6,6634
 • İstanbul 6 °C
 • Ankara -2 °C
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • İşsizlere 1471 TL Maaş Verilmesi İçin Yeni Kanun Teklifi Verildi
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • İşsizlere 1471 TL Maaş Verilmesi İçin Yeni Kanun Teklifi Verildi

Kamu Üniversiteler Personel Alımları 2020

Kamu Üniversiteler Personel Alımları 2020
Kamu Üniversiteler Personel Alımları 2020

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.
Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2020
Son Başvuru Tarihi : 03.02.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.02.2020
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 10.02.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.02.2020
Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde
başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.)
açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca
denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri
ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans
çalışmaları da belirtilmelidir),
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi
fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru
dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde
hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil
başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve
eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri
Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi
Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde
yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı
Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010
FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM/ABD UNVAN
KADRO
SAYISI ALES YDS ÖZEL ŞA
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı Doç.Dr. 1
En az 3 yıl
üremeye yar
tedavi tecrüb
olmak ve üre
yardımcı ted
alanında hay
deneyi yapm
olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalı Doç.Dr. 1
Karaciğer, b
ve pankreas
konusunda
deneyimli ol
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Çocuk Nöro
Uzmanı olm
Uyku bozukl
konusunda
deneyimli ol
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Çocuk Sağlı
Hastalıkları
uzmanı olma
konjenital ka
hastalığı ola
çocuklarda e
elementler
konusunda
deneyimli ol
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.
Üyesi
1
Nöroloji uzm
olmak ve
Cerebrovask
hastalık
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

konusunda
deneyimli ol
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. 1
Çocuk
Gastroenter
uzmanı olma
yutma konus
deneyimli ol
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.
Üyesi
1
İleri
ekokardiyog
teknikleri ha
deneyimli ol
çalışmalar y
olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim
Dalı Prof.Dr. 1
Tıbbi Geneti
(sitogenetik, moleküler ge
dalında
uzmanlığını
yapmış ve d
tipleme ve
transplantas
immunolojis
konusunda
çalışmış olm
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Doç.Dr. 1
Koroner ve k
cerrahisinde
deneyimli ol
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Prof.Dr. 1
Karaciğer na
ve laringofar
reflü tedavis
deneyimli ol
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Alt ekstremit
flepleri konu
çalışma yap
olmak ve en
yıllık ortoped
uzmanı olma
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Organik asid
hastalarında
oksisterol tü
LC-MS/MS
yöntemi ile
incelenmesi
konusunda
çalışması ol
Ruh Sağlığı ve
Anksiyete
bozuklukları
duygudurum
bozuklukları
dissosiyatif
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. 1 dissosiyatif
bozukluklar
obsesif kom
bozukluklar
konularında
çalışmaları o
Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji
Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Histoloji
Embriyoloji
alanında Yü
Lisans ve Do
Eğitimi almış
olmak. İngiliz
Ders verme
yeterliliğine s
olmak
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Anatomi ala
Uzmanlık- D
Eğitimi almış
olmak. İngiliz
Ders verme
yeterliliğine s
olmak.
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Fizyoloji alan
Uzmanlık ve
Doktora Eğit
tamamlamış
olmak. İngiliz
Ders verme
yeterliliğine s
olmak
Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Anabilim
Dalı
Prof.Dr. 1 80
Tıbbi Farma
alanında Uz
eğitimi almış
olmak. İngiliz
ders verme
yeterliliğine s
olmak.
Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Anabilim
Dalı
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Tıbbi Farma
alanında
Doktora/uzm
eğitimi almış
olmak. İngiliz
ders verme
yeterliliğine s
olmak.
Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp
Bilişimi Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Biyoistatistik
alanında Do
eğitimi almış
olmak. İngiliz
ders verme
yeterliliğine s
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

olmak.
Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Tıbbi Mikrob
alanında Uz
ve/veya Dok
eğitimi almış
olmak. İngiliz
ders verme
yeterliliğine s
olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Biyokimya lis
mezunu ve
toksikoloji ve
sinir bilim da
doktora yapm
olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı Prof.Dr. 1
Biyokimya v
Klinik Biyoki
alanında uzm
olup, Tıbbi
Biyokimya
alanında Do
olmak.
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Prof.Dr. 1
Astım ve ale
hastalıklarla
çalışmaları o
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalı Doç.Dr 1
Oküloplasti v
Lakrimal Sis
Cerrahileri
alanında tec
olmak.
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Prof.Dr. 1
Girişimsel İş
EMR, ERCP
Gastrrointes
Balon ve Ste
Uygulamala
uygulamalar
alnında tecrü
olmak.
Tıp Fakültesi Radyodiagnostik
Anabilim Dalı Prof.Dr. 1
Meme
Ultrasonogra
Dijital Mamo
İnce İğne
Aspirasyon
Biyopsisi, Ka
İğne Kor Biy
ve Tümör içi
marker yerle
alanlarında
tecrübeleri o
Omurga kaf
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Doç.Dr. 1
Omurga, kaf
cerrahisi ve
omurga tüm
cerrahisinde
deneyimli ol
alanında kök
tedavilerinde
tecrübeli olm
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr 1
Yoğun Bakım
Ünitelerinde
Hastane
Enfeksiyonla
alanında tec
olmak,
Yenidoğanda
Güvenli NaDehidrasyon
Yönetimi ala
yayını olmak
Yenidoğan
Yoğunbakım
ünitelerinde
Trombositop
alanında yay
olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Kulak, Burun
Boğaz uzma
olup, baş bo
kanseri, ses
hastalıkları v
gırtlak kanse
alanında
çalışmaları o
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Jinekolojik O
Cerrahisi ala
uzman olma
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Kadın Hasta
ve Doğum u
olup, Riskli G
Takibi, Genit
Estetik ve İd
Kaçırma Ted
alanlarında
çalışmaları o
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Kadın Hasta
ve Doğum u
olup, Menop
Kist operasy
ve Polikistik
sendromu
alanlarında
çalışmaları o
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

çalışmaları o
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi 1
Skolyoz, kifo
omurga
deformiteler
omurga kırık
konularında
çalışmaları o
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalı Prof.Dr. 1
Cerrahi onko
alanında yan
olmak, prime
ladosteroniz
cerrahi tedav
deneyimi olm
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Kişiler arası
psikoterapi v
gebelik ve d
sonrası depr
alanında tec
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr.Öğr.
Üyesi
2
Çocuk gelişi
mezunu olm
veya Okul ö
eğitimi dokto
olmak veya
sağlığı ve
hastalıkları u
olup çocuklu
alerjileri üze
tez çalışmas
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Kadın Doğu
hemşireliği
alanından m
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Prof.Dr. 1
Beslenme ve
diyetetik lisa
mezunu olm
insan beslen
konusunda d
yapmış olma
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Biyokimya lis
mezunu olup
biyolojide do
derecesine s
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe)
Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Hemşirelik
alanında dok
mezunu olm
Hemşirelik
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (İngilizce)
Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Hemşirelik
alanında dok
mezunu olm
YDS ve üstü
Yabancı Dil
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
(Türkçe)Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Fizik Tedavi
Rehabilitasy
alanında dok
mezun olma
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
(İngilizce)Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Fizik Tedavi
Rehabilitasy
alanında dok
mezun olma
YDS ve üstü
Yabancı Dil
olmak.
Fen Edebiyat
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
İngilizce
Öğretmenliğ
Yüksek Lisa
İngiliz Dili ve
Edebiyatı ala
doktora yapm
olmak.
Fen Edebiyat Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Biyoteknoloj
alanında dok
yapmış olma
uzun kodlam
yapmayan R
üzerinde
çalışmaları
bulunmak.
Fen Edebiyat Psikoloji Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Gelişim Psik
veya Eğitim
Psikolojisi al
alanında Do
yapmış olma
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Alanında do
yapmış olma
az 80 YDS v
eşdeğer Yab
Dil Puanı olm
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
2 80
Alanında do
yapmış olma
az 80 YDS v
eşdeğer Yab
Dil Puanı olm
Mühendislik
F kült i
İnşaat Mühendisliği
Bölü ü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
D Öğ
1 80
Alanında do
yapmış olma
az 80 YDS v
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754


Fakültesi Bölümü Dr.Öğr.
Üyesi
1 80 az 80 YDS v
eşdeğer Yab
Dil Puanı olm
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri ve Sistem
Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Alanında do
yapmış olma
az 80 YDS v
eşdeğer Yab
Dil Puanı olm
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Alanında do
yapmış olma
az 80 YDS v
eşdeğer Yab
Dil Puanı olm
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Bölümü
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Mimari tasar
alanında dok
çalışmasını
tamamlamak
İngilizce YÖ
veya muadil
sınavdan en
almış olmak
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Bölümü
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Mimarlık Bö
mezunu olm
Mimarlık Tar
(Geç Antik v
Bizans Döne
alanında dok
çalışmasını
tamamlamak
İngilizce YÖ
veya muadil
sınavdan en
almış olmak
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık (Türkçe)
Bölümü Doç.Dr. 1
Doktora ve
doçentlik
çalışmaların
Bilimleri alan
tamamlamış
olmak. İnşaa
sektöründe
deneyimli ol
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Bölümü
Dr.Öğr.
Üyesi
1 80
Yapı Bilgisi
alanında dok
çalışmasını
tamamlamak
İngilizce YÖ
veya muadil
sınavdan en
almış olmak
İç Mimarlık
alanında Yü
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü
Dr.Öğr.
Üyesi
1
alanında, Yü
Lisans çalışm
tamamlamak
doktorasını
tasarım alan
tamamlamış
olmak.
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı
Bölümü
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.
Üyesi
3
Bilgisayar ve
Yazılım
Mühendisliğ
Bilgisayar B
doktorasına
olmak.
Eczacılık
Fakültesi
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Prof.Dr. 1
Doçentliğini
Farmasötik
Mikrobiyoloj
alanından al
olmak.
Eczacılık
Fakültesi
Farmakoloji Anabilim
Dalı Prof.Dr. 1
Farmakoloji
anabilim dal
en az iki yıl
profesör
kadrosunda
yapmış olma
Eczacılık
Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Dr.Öğr.
Üyesi
2
Tıpta uzman
tıbbi
biyokimya/kl
biyokimya
alanında yap
olmak.
Eczacılık
Fakültesi
Farmasötik Botanik
Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Farmasötik
Botanik alan
doktora yapm
olmak.
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
Ekonomi Prof.Dr. 1
Kalkınma ala
sektör tecrüb
olmak; yaba
sermaye, bü
ve aile şirket
üzerine akad
çalışmalar y
olmak.
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü Doç.Dr. 1
Halkla İlişkile
alanında dok
yapmış olup
Uygulamalı
alanında Do
olmak.
İktisadi İdari ve
İletişim alan
Yüksek Lisa
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
Radyo, Televizyon ve
Sinema Bölümü Doç.Dr. 1 Radyo Telev
ve Sinema b
dalında dokt
yapmış olma
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü Prof.Dr. 1
Sağlık Hizm
Organizasyo
Araştırma al
Doktora yap
olup, Lisans
Yüksek Lisa
seviyesinde
Epidemiyolo
Sağlık
Kurumlarınd
Stratejik Yön
dersleri verm
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Prof.Dr. 1
Pediyatrik or
cerrahisi ala
tecrübeli olm
anatomi alan
doktora yapm
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe)
Bölümü Dr.Öğr.Üyesi 1
Cinsel terap
alanında çal
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Doç.Dr. 1
Omuz
artoskopisin
tecrübeli olm
pentoksifilin
ratlarda
postlaminek
sonrasında
epidural fibro
azaltılması
konusunda b
çalışması ol
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe)
Bölümü Doç.Dr. 1
Organ Nakli
alanında tec
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Doç.Dr. 1
İleri Kalp
Yetmezliği v
Nakli konusu
tecrübesi olm
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr.Öğr.
Üyesi
1
Çocuk Nöro
alanında yan
uzmanlığı ol
Spinal cerra
periferik sini
cerrahisi ala
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Sağlık
Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri
Programı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
cerrahisi ala
pediyatrik be
cerrahisi
alanlarında
tecrübeli olm
Sağlık
Hizmetleri MYO
Radyoterapi Programı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Nöroradyolo
göğüs hasta
alanında
çalışmaları o
Sağlık
Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri
Programı
Dr Öğr.
Üyesi
1
Endoskopik
işlemler, ER
Metabolik C
ve laparosko
cerrahialanın
tecrübeli olm
mekanik inte
obstrüksiyon
ilgili yayını o
Sağlık
Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri
Programı
Doç.Dr. 1
İleri Endosko
teknikler
(Endoskopik
Ercp, endos
rezeksiyonla
Laparoskopi
metabolik ce
Hepatobiliye
cerrahi ve M
genetiği
alanlarında
tecrübeleri o
Sağlık
Hizmetleri MYO
Radyoterapi Programı Doç.Dr. 1
Solid Tümör
Tedavileri ve
Kanser Dest
Tedavileri al
çalışmaları o
Sağlık
Hizmetleri MYO
Radyoterapi Programı Doç.Dr. 1
Transplant
radyolojisi ve
diyaliz
hastalarında
transplant
cerrahisinde
yapmış olma
Sağlık
Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri
Programı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Obezite ve
Metabolik C
Alanında Te
Olmak.
Sağlık
Hizmetleri MYO
Radyoterapi Programı Prof.Dr. 1
Kemoterapi
ilaçlarının m
etkin kullanı
artan ilaçları
maliyet anal
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

maliyet anal
konusunda b
çalışmaları o
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
Kronik Hepa
Kronik Hepa
C'de Telapre
tedavisi ile il
SCI-E dergid
çalışması ol
Sağlık
Hizmetleri MYO
İlk ve Acil Yardım
Programı
Öğr.Gör. 2 70
Hemşirelik L
ve Hemşirel
alanında en
Tezli Yüksek
Lisans yapm
olmak. En az
İlk ve Acil
Yardım/Hem
mesleki tecr
olmak veya
Yükseköğret
Kurumunda
alanda ders
olmak.
Sağlık
Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri
Programı
Öğr.Gör. 1 70
Hemşirelik L
ve sağlık ala
en az Tezsiz
Yüksek Lisa
yapmış olma
az 2 yıl
Ameliyathan
Hemşireliği
mesleki tecr
olmak veya
Yükseköğret
Kurumunda
alanda ders
olmak.
Sağlık
Hizmetleri MYO
Elektronörofizyoloji
Programı
Öğr.Gör. 1 70
Psikoloji Lisa
Sinirbilim ala
Yüksek Lisa
mezunu olm
Yükseköğret
Kurumunda
alanda ders
olmak.
Sağlık
Hizmetleri MYO
Eczane Hizmetleri
Programı
Öğr.Gör. 1 70
Eczacılık Lis
Eczacılık ala
en az tezsiz
yüksek lisan
yapmış olma
az 2 yıl Ecza
mesleki tecr
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Hizmetleri MYO Programı mesleki tecr
olmak ve
Yükseköğret
Kurumunda
alanda ders
olmak.
Sağlık
Hizmetleri MYO
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı
Öğr.Gör. 1 70
Biyoloji alan
Lisans ve Hi
Embriyoloji
alanında Yü
Lisans yapm
olup, Histolo
Embriyoloji
alanında dok
öğrencisi olm
Dijital Histolo
konusunda
deneyimli ol
Meslek
Yüksekokulu Adalet Programı Öğr.Gör. 1 70
Hukuk fakült
mezunu ve
avukatlık ruh
sahip olmak
idaresinde v
maliye alanı
az 10 yıl iş
deneyimi bu
Yüksek Lisa
mezunu olm
Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Programı
Öğr.Gör. 1 70
Fizik alanınd
lisans ve yük
lisans mezu
olup, Fizik
Mühendisliğ
alanında dok
eğitimine de
ediyor olmak
Meslek
Yüksekokulu
Uçak Teknolojisi
Programı
Öğr.Gör. 1 70
Astronomi v
Bilimleri Lisa
Yüksek Lisa
mezunu olup
bölümde Do
eğitimine de
ediyor olmak
Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli
Tasarım ve Animasyon
Programı
Öğr.Gör. 1 70
Bilgisayar
Mühendisliğ
Tasarım lisa
yüksek lisan
mezunu olm
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Arş.Gör. 2 70 50
Anatomi ala
Yüksek Lisa
yapıyor veya
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

yapmış olma
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 50
Fizyoloji alan
tezli yüksek
yapıyor veya
yapmış olma
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı Arş.Gör. 1 70 50
Moleküler B
ve Genetik L
mezunu olup
Biyoteknoloj
yüksek lisan
yapmış olma
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim
Dalı Arş.Gör. 1 70 50
Tıbbi Mikrob
alanında Yü
Lisansı yapm
olup, Biyoloj
alanında dok
öğrencisi olm
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Arş.Gör. 1 70 50
Çocuk Geliş
Lisans Mezu
olup, alanınd
Yüksek Lisa
yapıyor olma
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe)
Bölümü Arş.Gör. 1 70 50
Hemşirelik L
Mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Arş.Gör. 1 70 50
Sosyal Hizm
Bölümü Lisa
mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Fen Edebiyat Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü Arş.Gör. 2 70 80
Moleküler B
ve Genetik B
mezunu olm
Moleküler B
ve Genetik
alanında yük
lisans veya
doktora yap
olmak.
Fen Edebiyat Psikoloji Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
PDR/Psikolo
Bölümü mez
olmak, Psiko
alanında yük
lisans yapıyo
olmak.
İngilizce Müt
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Fen Edebiyat Mütercim Tercümanlık
Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
g
Tercümanlık
(Çeviri Bilim
Bölümü mez
olmak veya
İngilizce Müt
Tercümanlık
(Çeviri Bilim
alanında yük
lisans yapıyo
da yapmış o
veya doktora
yapıyor olma
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
Bilgisayar
Mühendisliğ
mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
Elektrik Elek
Mühendisliğ
mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri ve Sistem
Mühendisliği Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
Endüstri ve
Mühendisliğ
mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Mühendisliği
Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
Makine
Mühendisliğ
mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
Yazılım
Mühendisliğ
mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Bölümü Arş.Gör. 1 70 80
İnşaat
Mühendisliğ
mezunu olup
alanında Yü
Lisans yapıy
olmak.
Güzel Sanatlar,
Mimarlık Bö
mezunu ve M
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Bölümü - 101 Arş.Gör. 1 70 80 Tasarım alan
Yüksek Lisa
yapıyor veya
yapmış olma
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık (Türkçe)
Bölümü - 102 Arş.Gör. 1 70 50
Mimarlık Bö
mezunu ve M
Tasarım alan
Yüksek Lisa
yapıyor veya
yapmış olma
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Bölümü - 103 Arş.Gör. 1 70 80
Mimarlık Bö
mezunu ve y
bilgisi / Mima
Tasarım alan
Yüksek Lisa
yapmış olma
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü - 104 Arş.Gör. 1 70 50
İç Mimarlık B
mezunu ve İ
Mimarlık
Bölümünde
Tasarım alan
Yüksek Lisa
yapıyor veya
yapmış olma
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü - 105 Arş.Gör. 1 70 50
İç Mimarlık B
mezunu ve İ
Mimarlık
Bölümünde
Mobilya Tem
alanında Yü
Lisans yapıy
veya yapmış
olmak.
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü - 106 Arş.Gör. 1 70 50
Mimarlık Bö
mezunu ve
Mimarlık
Bölümünde
Bilgisi alanın
Yüksek Lisa
yapıyor veya
yapmış olma
Güzel Sanatlar,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü Arş.Gör. 1 70 50
Gastronomi
Mutfak Sana
Bölümü mez
olup, alanınd
yüksek lisan
yapıyor veya
yapmış olma
Eczacılık Fa
mezunu olm
22.01.2020 İstinye Üniversitesi 129 Akademik Personel alacak - YOK754754

Eczacılık
Fakültesi
Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 80 Farmasötik
Teknoloji ala
doktora yap
olmak.
Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık Temel Bilimleri
Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 80
Farmasötik K
alanında dok
yapıyor olma
Eczacılık
Fakültesi
Analitik Kimya Anabilim
Dalı Arş.Gör. 1 70 80
Lisans eğitim
eczacılık, kim
kimya mühe
alanında yap
olmak ve An
Kimya alanın
yüksek lisan
programına
etmek veya
tamamlamış
olmak.
Eczacılık
Fakültesi
Farmasötik Botanik
Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 80
Farmasötik
Botanik alan
doktora yap
olmak.
Eczacılık
Fakültesi
Farmasötik Kimya
Anabilim Dalı Arş.Gör. 2 70 80
Farmasötik K
alanında dok
yapıyor olma
Eczacılık
Fakültesi
Farmakognozi Anabilim
Dalı Arş.Gör. 1 70 80
Farmakogno
alanında dok
yapıyor olma
Eczacılık
Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 80
Farmasötik
Toksikoloji
alanında dok
yapıyor olma
Eczacılık
Fakültesi
Klinik Eczacılık Anabilim
Dalı Arş.Gör. 1 70 80
Klinik Eczac
alanında dok
yapıyor olm

Bu haber toplam 318 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kamudan Kariyer | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.