• BIST 4.827,04
 • Altın 1067.608
 • Dolar 18.6322
 • Euro 19.5819
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Kamu Personel Alımlarındaki Yaş Şartları Mağduriyet Yaratıyor

Kamu Personel Alımlarındaki Yaş Şartları Mağduriyet Yaratıyor
Kamu Personel Alımlarındaki Yaş Şartları Mağduriyet Yaratıyor

İbrahim Ertürk'ün kamuya personel alımında uygulanan yaş sınırı ile ilgili yazısını okuyunca kanım dondu. Kaymakam, hâkim, savcı gibi meslekleri icra edecek olan kişilerde hem tecrübe ve basiret aranıyor hem de yaş sınırı konuyor! Olacak şey mi? Bir de Türkiye'de FETÖ olayı yaşanmış ki, birçok yetenekli kişi örgüt mensubu olmadığı için bir şekilde diskalfiye edilmiş. Hükümetin bu çarpıklığa bir çare bulması lazım, hem de hemen.

İbrahim Ertürk'ün gönderdiği yazıyı aynen yayınlıyoruz. İşte o yazı:

Günümüzde modern devletlerin ortak amaçlarından birisi insan hakları ve özgürlükler önündeki engelleri kaldırmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu irade yönünde hem siyasi olarak hem de hukuki olarak birçok adım atmıştır. Atılan onca adıma rağmen kat etmesi gereken daha çok yol bulunmaktadır. Örneğin istihdamın önündeki yaş sınırlaması engeli bunlardan bir tanesidir.

Türkiye’de kamuya personel alımlarında bazı yaş sınırı uygulamaları hala devam ediyor. Belirlenen yaş sınırını aşan adaylar meslek sınavlarına kabul edilmiyor ve kamuda görev alamıyorlar. Kamu alımlarındaki yaş sınırı engellerinin başında, hâkim ve savcı adaylığı sınavında ve avukatların hâkimlik sınavında uygulanan 45 yaş sınırıdır.Üniversite mezunu olan  (avukat olmayan) kişilerin hâkimlik sınavına girebilmesi için uygulanan 35 yaş sınırı; Kaymakam adaylığı sınavına girişte uygulanan 35 yaş sınırı; KPSS-A kadrolar (müfettiş, denetmen, kontrolör, uzman v.b) için uygulanan 35 yaş sınırı bunlardan bazılarıdır.

ANAYASA'DAKİ EŞİTLİK NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasında ve 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununda istihdamın önündeki belirli kıstaslar ile ortaya çıkan engeller ve ayrımcılık yasaklanmıştır.

Anayasanın 10. Maddesine göre ‘’Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesinin sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Ayrıca 35 yaş sınırlaması Anayasamızın 70. Maddesine aykırıdır:

Bu madde ile aynen “Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayrım gözetilemez” denmektedir. Bu madde çok açıktır, memurluğun anayasal bir hak olduğu ve memurluk mesleğine girebilmek için aranacak şartların “görevin gerektirdiği niteliklerle” ilgili olmasını emretmektedir. Bu maddeye göre görevin gerektirmediği bir şart ileri sürülemeyecektir. Örneğin bir kurum avukat alacaksa tabidir ki hukuk fakültesinden mezun olma şartını koyacaktır. Bunun yanı sıra “Ayrıca ikinci bir fakülte bitirenler tercih sebebidir” gibi bir ibare konursa bu Anayasa 70.maddeye aykırıdır. Çünkü avukatlık yapmak için Hukuk Fakültesi’ni bitirmek yeterlidir. İkinci bir fakülte bitirmek “görevin gerektirdiği bir nitelik” değildir. Bu madde ile memuriyete girişte “Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelikler aranmaması" ilkesini getirilmiştir. 35 yaşını geçenler memurluk yapamayacaksa o zaman kamuda çalışan ve 35 yaşını geçen tüm memurların işine son verilsin. Memurluk bedensel değil zihinsel bir faaliyettir ve insan beyni ortalama bir rakamla 65 yaşına kadar gençtir. Bir kurumun ‘’ 35 yaş ” şartını koyabilmesi için, Anayasa’nın 70. maddesine göre o iş 35 yaşından büyüklerin yapamayacağı bir iş olmalıdır. O zaman bu 35 yaş şartı Anayasa’nın ifadesi ile “görevin gerektirdiği bir nitelik” olur. Örneğin, Bir takıma yetiştirmek için futbolcu adayı aranırken bu şart çok rahat anlaşılır. Çünkü profesyonel anlamda futbolculuk yapabilmek için erken yaşlarda futbola başlamak ve belli bir yaşı aşmamak gerekir. Futbolculuk mesleğini ifa edebilmek için belli bir yaş şartı aranması, mesleğin gerektirdiği niteliklerle ilgilidir. Ama bir memur alımı için bu şart görevin gerektirdiği niteliklerle ilgisi olmayan bir şarttır. Çünkü hiç kimse 35 yaşını geçen birisinin memurluk görevini yapamayacağını iddia edemez.

ÇAĞ DIŞI UYGULAMA!

 En önemlisi T.C. Anayasası’nın biz vatandaşlarına sunmuş olduğu en temel hakkımızdır. Bu uygulama çağdışı bir uygulamadır. Fransa’da bu uygulama 2005 yılında yasalarla kaldırılmıştır. ABD de ise yasalarla yasaklanmıştır. Hayata dair tercihleri erken yasta yapmaya zorlanmak ancak gelişmişlik seviyesi düşük ülkelere özgüdür. Bunu dünyanın refah seviyesi yüksek ülkelerindeki sosyologlar, eğitim uzmanları, AB gibi  uluslararası  kuruluşların eğitim danışmanları ortaya koyuyor. Belli bir yaşı doldurmamış olmak görevin gerektirdiği bir nitelik değildir. A grubu kadrolar zihinsel faaliyet isteyen kadrolardır. A grubunda kimse tas taşımıyor, bedensel faaliyet yapmıyor. 60 yaşındaki insanlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkanı olabiliyorsa, yani, çok daha üst görevler üstlenebiliyorsa daha basit görev olan uzmanlıklara da her yasta insan girebilir. (zorunlu emeklilik yaşna kadar) 35’i geçip de sınavda yüksek puan alan arkadaş, diğer genç arkadaş gibi hak etmiştir. 35 yasına gelip iş bulamamış değil, mevcut işinden daha iyi bir seçeneği tercih için de geçiş yapılmak istenebilir. Bu bağlamda, emeklilik yaşının 65’lerde olduğu ülkemizde KPSS A Kadroları [denetmenlik kaymakamlık müfettişlik], Hâkimlik ve Savcılık Sınavları başta olmak üzere belli bir tecrübe, bilgi ve kültür birikimi gerektiren önemli kadrolarda yaş sınırlaması işin tabiatına aykırıdır.  En verimli olacağımız yaşlarda yaş sınırı konması bizleri yetersiz statülerde çalışmaya mahkûm edecektir ve ülkemizin bizlerin bu denli bilgi ve tecrübesinden faydalanmasına imkân vermeyecektir.

Ayrıca 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 3. Maddesinin 2. Fırkası şu şekildedir. ‘’Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engelli olmak ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır.’’

Zaman içinde bazı unvanlar için istihdamın önündeki yaş sınırı engelleri kaldırılmıştır. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz.

Sadece merkezi alımlarla alınan ÖSYM tarafından atanan (ÖSYM dışında atamalarda hala uygulama devam etmektedir. Örneğin PTT alımları, zabıt kâtipliği, sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı personel istihdamı v.b) KPSS-B kadrolar (kariyer meslekleri olmayan kadrolar) için 30 yaş sınırı 2006 yılında, öğretmen adayları için uygulanan 40 yaş sınırı 2015 yılında kaldırılmıştır.

Bunun dışında FETÖ’nün sınavlarda yaptığı şaibeler ve kamu istihdamında mülakatları nasıl etkilediği tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu terör örgütünün yüzbinlerce insanın hakkını yediği de ayrı bir gerçektir. Sadece bu sebep ile bile sınavlarda uygulanan yaş şartı kaldırılmalıdır.

 

DÜNYADAKİ UYGULAMA

 

Birazda dünyada uygulanan hâkimlik alımlarındaki uygulamalarına değinirsek;

SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı raporunda ülke uygulamaları ile ilgili verilen bilgilerde de görüleceği üzere hâkim alımında yaş şartı ile ilgili olarak asgari yaş şartı aranırken azami yaş şartının bulunmadığı görülecektir. 


• Almanya’da hâkimlik mesleğine girişte ayrı bir yaş şartı aranmamaktadır. 


• Avusturya hukukunda hâkimlik mesleğine atanmak için herhangi bir asgari yaş şartı aranmamaktadır. 


• İngiltere’de hâkim olabilmek için vatandaşlık bağının yanı sıra en az beş yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak gerekiyor. İngiltere’de hâkim olabilmek için asgari veya azami bir yaş sınırı kuralı bulunmamaktadır. 


• Fransa’da otuz bir yaşını doldurmuş, yüksek lisans veya dengi bir diplomaya sahip öğrenciler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Fransa’da hâkimlik eğitimi alanlar en az otuz bir yaşındadır.


• Amerika Birleşik Devletleri’nde hâkim olabilmek için asgari bir yaş sınırı öngörülmemektedir. Zira hâkim olabilmek için en az yedi yıl süren yükseköğrenimi takiben avukatlık sınavı aşamasını geçmek ve mahkeme türüne göre değişmekle birlikte beş ila on yıl arasında değişen avukatlık tecrübesine sahip olmak gerekmektedir. 

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SESİMİZİ DUYSUN


Anayasa ve kanunlarımızda istihdamda engeller koymak yasakken ne yazık ki günümüzde özellikle yaş sınırına dayalı engeller devam etmektedir. Bu engellerin kaldırılması öncelikle hükümetimizin sonrasında milletvekillerimizin göstereceği irade ile mümkündür. Mevcut sorunun çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan da yardım beklediğimizi, sorunumuzun zat-ı alilerinin iradesiyle çözüme kavuşabileceğini bildiğimizi ve sorunumuzun çözümünü talep ettiğimizi zat-ı alilerine arz ederiz. HABERİMİZİ PAYLAŞIN DESTEK OLUN!

KAMUDAN KARİYER.COM ÖZEL HABER

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİR TÜM PERSONEL ÖĞRETMEN MEMUR KPSS İLANLARI CEBİNE GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

 FACEBOOK KAMU PERSONELİ ALIMLARI RESMİ FACEBOK SAYFAMIZI TIKLA BEĞEN

FACEBOOK KPSS PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 KPSS GELİŞMELERİ PERSONEL ALIMLARI TWİTTERDE TIKLA TAKİP ET

Bu haber toplam 896 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.