• BIST 2.816,40
 • Altın 1033.647
 • Dolar 17.8898
 • Euro 18.4918
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Alıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Alıyor

AHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN;
1. Akademimiz Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek-1 çizelgede belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

2. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:
a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş puan (100) ve üstünü almak,

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

3. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI:
a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,


 
c. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten en az yetmiş (70) puan almış olmak,

ç. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d. Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda ;

(1) Aşağıdaki bölümlerin birinden mezun olmak, (İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması gerekmektedir.)

(a) İngilizce Öğretmenliği,

(b) İngilizce Mütercim Tercümanlık,

(c) İngiliz Dili ve Edebiyatı,

(d) Amerikan Kültür ve Edebiyatı,

(e) İngiliz Dil Bilimi,

(2) 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki programlardan lisans mezunu olanların en az 5 (beş) akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak veya yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlarda en az 2 (iki) akademik yıl orta öğretim veya Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi olma şartı aranır.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından son üç yılda en az (85) puan veya uluslararası geçerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

e. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,


 
f. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl iş tecrübesi olmak,

g. Araştırma Görevlisi kadroları için başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

4. MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz, ancak bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul edilir.
5. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
a. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların;
(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde;

(2) Özgeçmişi,

(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,

(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri,

(6) YDS Sonuç Belgesi,

(7) Adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.)

(8) 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

(9) JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği,

(10) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),

(11) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

(12) Yayın listesi (ÜAK formatında),

(13) Bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha dosya hazırlayarak;

b. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların;
(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde;

(2) Özgeçmişi,

(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,

(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri,

(6) YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi

(7) Adli sicil belgesi (www.türkiye. gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.)

(8) 4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu,

(9) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),

(10) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

Yukarıda belirtilen belge ve dosyaları hazırlayarak bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

6. Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

7. Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

8. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması şarttır.

10. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

İlan Başlangıç Tarihi : 29 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi : 29 Ağustos 2019

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM ŞARTLARI
S.No. Unvanı Adet Birimi Ana Bilim Dalı/
Alanı Açıklamalar
1
Öğretim
Görevlisi 1
Fakülte
Dekanlığı
Temel
Hukuk
(Hukuka Giriş)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında
doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını
geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini Medeni Hukuk
alanında yapmış olmak. Tercihen;
-Kadına Yönelik Şiddet
-Aile Hukuku
-Çocuk Hakları alanlarında çalışma yapmış olmak.
2
Öğretim
Görevlisi 2
Fakülte
Dekanlığı
Kamu Hukuku
(Anayasa
Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında
doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını
geçmiş olmak.
3
Araştırma
Görevlisi 1
Fakülte
Dekanlığı
Kamu Hukuku
(Anayasa
Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında
doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak.
4
Doktor
Öğretim
Üyesi
1
Fakülte
Dekanlığı
Kamu
Hukuku
(İdare Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında
doktorasını yapmış olmak. Doktora tezini İdare Hukuku
alanında yapmış olmak.
5
 Öğretim
Görevlisi 1
Fakülte
Dekanlığı
Kamu
Hukuku
(İdare Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İdare Hukuku alanında
doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını
geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini İdare Hukuku
alanında yapmış olmak.
6
Doktor
Öğretim
Üyesi
1
Fakülte
Dekanlığı
Kamu
Hukuku
(Ceza/Ceza
Muhakemesi)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında
doktorasını yapmış olmak. Doktora tezini Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.
7
Öğretim
Görevlisi 2
Fakülte
Dekanlığı
Kamu
Hukuku
(Ceza/Ceza
Muhakemesi)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında
doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını
geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.
8
Doktor
Öğretim
Üyesi
1
Fakülte
Dekanlığı
Güvenlik
Hizmetleri
(Yönetim ve
Organizasyon)
Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında Y.Lisans
yapmış olmak. Doktorasını Yönetim ve Organizasyon
veya İşletme alanında yapmış olmak. Örgütsel Davranışlar
konusunda çalışmaları bulunmak.
9
Doktor
Öğretim
Üyesi
1
Fakülte
Dekanlığı
Güvenlik
Hizmetleri
(Psikoloji)
Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya adli
psikoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak. Yüksek lisans veya doktora tezinde adli psikoloji,
suç psikolojisi, suçlu psikolojisi, suç ve suçlu profilleme
konularından birini çalışmış olmak ve bu alanlara ilişkin
akademik çalışmaları bulunmak.
10
Doktor
Öğretim
Üyesi
1
Fakülte
Dekanlığı
Güvenlik
Hizmetleri
(Sosyoloji)
Sosyoloji, Kriminoloji, Ceza Adaleti veya Suç
Araştırmaları alanlarından birinde Y.Lisans yapmış olmak.
Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Y.Lisans ve
Doktora tezinde suçla ilgili alanlarda çalışma yapmış
olmak. Suçla ilgili alanlarda akademik çalışmaları
bulunmak.
5
11
Doktor
Öğretim
Üyesi
1
Fakülte
Dekanlığı
Sosyal Bilimler
(Kurumsal
İletişim)
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Lisans mezunu
olmak ve doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında
yapmış olmak. Tercihen İkna, Referik (söylem/hitabet),
Kriz Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Medya Okuryazarlığı
alanlarında sertifikaya sahip olmak veya çalışma yapmış
olmak.
12 Araştırma
Görevlisi 1
Fakülte
Dekanlığı
Sosyal Bilimler
(Kurumsal
İletişim)
İletişim Fakültesi İletişim veya Halkla İlişkiler mezunu
olmak, Yüksek Lisans Tezini İkna edici iletişim ve ileri
mülakat teknikleri veya kalabalık yönetimi konularından
birinde yapmış olmak ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Alanında Doktora Yeterlilik aşamasını geçmiş olmak.
13 Öğretim
Görevlisi 1
Fakülte
Dekanlığı
Sosyal Bilimler
(Türk Dili)
Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun
olmak, Türkçe eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak veya belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans
mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında
en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
14 Öğretim
Görevlisi 1
Fakülte
Dekanlığı
Yabancı Diller
(Türkçe)
1. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı
bölümlerinden mezun olmak; Türkçe eğitimi, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği ya da yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve
belgelendirmek kaydıyla yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanında sertifikaya sahip olmak ve en az 2 (iki)
yıl ders verme deneyimine sahip olmak
2. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı
bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında en az 5 (beş)
yıl iş tecrübesi olmak.
15 Öğretim
Görevlisi 6
Fakülte
Dekanlığı
Yabancı Diller
(İngilizce)
1. Aşağıdaki bölümlerin birinden lisans mezunu olmak,
(İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun
olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması
gerekmektedir.)
a. İngilizce Öğretmenliği,
b. İngilizce Mütercim Tercümanlık,
c. İngiliz Dili ve Edebiyatı,
d. Amerikan Kültür ve Edebiyatı,
e. İngiliz Dil Bilimi,
2. 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki
programlardan lisans mezunu olanların en az 5 (beş)
akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim
kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak
veya yukarıdaki programlardan mezun olanlardan,
‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program
Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile
İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans
yapmış olanlarda en az 2 (iki) akademik yıl orta öğretim
veya Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders
verme tecrübesi olma şartı aranır.

b. Başvuru Form ve Örnekleri:

1. Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız.

2. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

3. Özgeçmiş ve Eserler Listesi Örneği İçin Tıklayınız.

4. Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atamalarda Kullanılacak Puanlama Sistemi Tablosu İçin Tıklayınız.

5. JSGA Ayrıntılı Puan Tablosu İçin Tıklayınız.

Bu haber toplam 714 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.