• BIST 1.949,15
 • Altın 780.59460
 • Dolar 13.7496
 • Euro 15.5218
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Jandarma sözleşmeli 4/B memur alımı yapıyor

Jandarma sözleşmeli 4/B memur alımı yapıyor
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 4/B memur alımı yapıyor

Jandarma personel alımı 2021 başvuru şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
Müracaat tarihinin son günü olan 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Kamu personel alımı mezuniyet şartları nelerdir?
Adaylar jandarma personel alımı başvurusu için 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olması gerekiyor.
 
Ayrıca fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümleri de başvurabilir.

KPSS’siz personel alımı şartı
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak, YDS veya Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlardan puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın YDS puanı (0) olarak dikkate alınır,

Jandarma personel alımı başvuru süreci
Adaylar başvurularını 26 Ekim’e kadar yapabilirler. Başvurular Jandarma Personel Temin internet sitesinden sadece online olarak yapılabilecek

a. Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde
istihdam edilmek üzere, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa
Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik", 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin
Ek-6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla
(6) sözleşmeli bilişim personelinin [(Yazılım Geliştirme Uzmanı), (erkek veya kadın)] temini
yapılacaktır.
b. Sözleşmeli bilişim personeli olarak göreve başlayacak olan personele 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'ncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenlerin tavan
ücretinin iki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara’dır.
c. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması,
sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağırılacak tüm
adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış
olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol
edilecektir.
2. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara
sahip olmak,
c. Müracaat tarihinin son günü olan 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan
başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai
rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından
emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3. ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
a. Tablo-1’de ilân edilen unvan için, unvanın karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler”
bölümündeki temel niteliklerini sağlamak, (“personelde aranan nitelikler” bölümündeki “tercih sebepleri”
ise değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.),

- 2 -
b. Fakültelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
Belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışında kalan 4 yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. (Mesleki
tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
ç. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak
öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan
bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan
programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi
belgeler kabul edilir.),
d. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer
kuralları kabul etmek,
e. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme
yeteneklerine sahip olmak,
f. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
g. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
ğ. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
h. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak, YDS veya
Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlardan puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın YDS
puanı (0) olarak dikkate alınır,
ı. KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, belirtilen kontenjanın on katına kadar aday
ile son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı “mesleki
yeterlilik bilgisi ve mülakat sınavı’’na çağrılacaktır. (Sınavın icra edileceği tarih dikkate alınarak KPSS
puanı 2 yıl (2020, 2021), YDS puanı 5 yıl (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) geçerlidir.)
4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI
a. Başvurular; 11 Ekim 2021 günü başlayıp, 26 Ekim 2021 günü saat 23.59’da sona erecek
şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır,
b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına
olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir,
c. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C.
kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır,
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş
yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır.),

- 3 -
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle
girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi
zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi (Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı”
şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici
mezuniyet belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak
veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi
bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme
yapacaklardır),
(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,
(6) Askerlik durumunun girilmesi,
(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘‘Yaş
Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa
aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. (Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi
durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.),
(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer
Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim
olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),
(11) Sözleşmeli bilişim personeli temini için aranan özel şartlar ile Tablo-1’deki niteliklere
ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.
d. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021-2 Jandarma Genel Komutanlığı
Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci
başlatılacaktır.
e. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve
onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav
şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
f. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından
‘‘2021-2 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” başvurusunda tercih
yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.
İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.
g. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir.
Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı
alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha
sınava getirilecektir.
ğ. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın
başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.
h. Başvuru bilgileri başvurunun tamamlanmasına yönelik (ğ) bendinde belirtilen şekilde, sadece
başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler
üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

- 4 -
ı. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple
adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında
ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.
i. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday
elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.
5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ
a. Temin edilecek sözleşmeli bilişim personeline ait kontenjan miktarına göre ön başvuruya esas
alınarak yapılacak (KPSS notunun % 70’i ve yabancı dil notunun % 30’unun toplamı) sıralamaya göre en
yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı adaya, “mesleki yeterlilik bilgisi ve mülakat sınavına
çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yapılacaktır. Ayrıca
posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
b. KPSS ve yabancı dil notu olan yeteri kadar aday bulunmaması durumunda, KPSS ve yabancı dil
notu olmayan adaylar arasından çalışma süresi en çok olandan başlamak suretiyle sınava çağrılacaktır.
c. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.
ç. COVİD-19 salgını nedeniyle mesleki yeterlilik bilgisi ve mülakat sınav tarihleri kesinleşmemiş
olup, adaylara ayrıca duyurulacaktır.
6. SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ MESLEKİ YETERLİLİK BİLGİSİ VE MÜLAKAT
SINAVINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGE VE
MALZEMELER:
Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, mesleki yeterlilik bilgisi ve mülakat sınavına
gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak
şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek (Belgeler delinerek, yarım
kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle
konulmayacaktır.) getireceklerdir.
a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti.
(Öğrenim durumları, özel şartlarda belirtilen şekilde olacaktır. Bu bölümlere denk olanlar (bölüm isminin
değişmesi vb.) veya yurt dışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınmış denklik belgesi de getirilecektir.),
b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayların yanında bulunacaktır),
c. Son üç ay içinde çekilmiş (4) adet biyometrik fotoğraf,
ç. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet çıktısı
kabul edilecek),
d. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),
e. Nüfus müdürlüklerinden alınacak İkametgâh Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),
f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuklarının başvuru yapacak adaylar için
verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği. (Ancak bu belgenin
verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge
ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.),
g. Varsa 2020 veya 2021 KPSS P3 notuna ait sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,
ğ. Varsa İngilizce dil puanına ait 2017, 2018, 2019, 2020 veya 2021 yılları YDS dil notu ile
(puanlar sistemden otomatik olarak kontrol edilecektir) YDS harici dil yeterlilik sınavlarından
okuma ve dinleme notuna ait sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı (ÖSYM Başkanlığınca
eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.),
h. Tablo-1’de müracaat edeceği unvana ilişkin niteliklere ait belgelerin aslı ve fotokopisi, veya
noterden onaylı sureti,
ı. Yazılım geliştirme projelerinde en az 3 yıl görev yapmış olduğuna dair belgeler (Örneğin; SGK
Hizmet Döküm Cetveli),

- 5 -
i. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 48/7 maddesi gereği alınacak sağlık raporu (Akıl hastalığı
bulunmadığına dair rapor),
j. Yumuşak uçlu kurşun kalem, tükenmez veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.
7. DİĞER HUSUSLAR:
a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız,
başvurunuzun daha kolay yapılması ve sonraki aşamalarda mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.
c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde kontrol edilecektir.
Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. İlan
edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal
edilecektir.
ç. Başarı sıralaması onayı müteakip adaylara www.jandarma.gov.tr internet üzerinden ilan
edilecektir. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten
yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının
açıklanması gecikse bile adayların internette yer alan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
d. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb.
araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır.
e. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
f. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak
sorumluluk adayın kendisine aittir.
g. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.
8. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
a. Temin Faaliyetleri için İletişim;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı
Personel Temin Merkezi Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Bu haber toplam 272 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.