• BIST 3.281,61
 • Altın 972.911
 • Dolar 18.409
 • Euro 17.8365
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 6 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Jandarma Genel Komutanlığı Korucu Güvenlik Kamudan Kariyer Alım İlanı

Jandarma Genel Komutanlığı Korucu Güvenlik Kamudan Kariyer Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı Korucu Güvenlik Kamudan Kariyer Alım İlanı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI

 

Viranşehir İlçesi mülki sınırları içinde Karatepe, Kargalı, Kınalıtepe, Büyükçavuşlu, Kızlarsarayı, Dikili, Pınarlar, Gözler, Gölcük, Yaban, Tekneli, Taşyaka, Germen ve Kırbalı Köylerinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (20)   Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, Viranşehir İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (http://www.virahşehir.gov.tr.), Viranşehir  Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

İsteklilere İlanen Duyurulur.

BAŞVURULAR 06-16 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA

VİRANŞEHİR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

                Ömer DERECİ

                 Viranşehir  Kaymakamı

GK TEMİNİ BAŞVURU KLAVUZU

BAŞVURU VE TAAHÜTNAME FORMU

A.     YASAL DAYANAK

         1.   442 sayılı Köy Kanunu,

         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.

         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi

         4.   İçişleri Bakanlığının 16.08.2017 tarihli ve 12229819-165.04-E.7022 sayılı “Bakan

             Oluru”

         5.   Şanlıurfa Valiliğinin 30 Ekim 2018 tarihli, Sayı.:29500779-0450-4261508/TEM   sayılı emri.

B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

         Çeşitli sebeplerle azalan  Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Viranşehir İlçesine bağlı Karatepe, Kargalı, Kınalıtepe, Büyükçavuşlu, Kızlarsarayı, Dikili, Pınarlar, Gözler, Gölcük, Yaban, Tekneli, Taşyaka, Germen, Kırlık Köylerinde toplam  (20) GK alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.

S.NO

İLÇESİ

YERLEŞİM YERİ

ALINACAK GK SAYISI

01

Viranşehir

Karatepe

1

02

Viranşehir

Kargalı

1

03

Viranşehir

Kınalıtepe

2

04

Viranşehir

Büyükçavuşlu

3

05

Viranşehir

Kızlarsarayı

1

06

Viranşehir

Dikili

1

07

Viranşehir

Pınarlar

1

08

Viranşehir

Gözler

1

09

Viranşehir

Gölcük

1

10

Viranşehir

Yaban

4

11

Viranşehir

Tekneli

1

12

Viranşehir

Taşyaka

1

13

Viranşehir

Germen

1

14

Viranşehir

Kırbalı

1

C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 06.11. 2018 tarihinden,  16.11.2018 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Viranşehir İlçe J.K.lığı Hrk.Eğt.Ks.A.liğine yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ç.     SINAV TARİHLERİ:

         GK adayları, Viranşehir Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 18.11.2018 günü/günleri saat: 09.00’da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır ( spor testine katılacak adaylar spor kıyafetli ve spor ayakkabılı olacaklardır.) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylara Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacak olan mülakat sınavı tarihi ayrıca bildirilecektir.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

Sonuçlar Kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

1.      T.C. vatandaşı olmak,

2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak, (Erkek Adaylar İçin)

3.      Kırk Yaşından büyük olmamak,

4.      Okuryazar olmak,

5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek, ( ilan tarihinden sonra yapılan ikamet  değişiklikleri  kabul edilmeyecektir. )

11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12.    Siyasi parti üyesi olmamak,

13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

E.     İSTENEN BELGELER:

1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, ( Nüfus Müdürlüğünden )

2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,

3.     Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, (Askerlik Şubesinden)

4.    Tam teşekküllü hastaneden alınacak “Güvenlik Koruculuğu Yapmasında ve Silah Kullanmasına Mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir” ibareli sağlık kurulu heyet raporu

5.      6 adet vesikalık fotoğraf ,

6.      Sabıka kaydı (Not: Sabıka kaydı arşiv kaydı ile birlikte istenecektir. C.Savcılığından)

7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi. “ Başvuru tarihi olan 06.11.2018 tarifi itibariye başvuru yaptığı mahallede ikamet ediyor olmak” (İlçe Nüfus Müdürlüğünden )

8.      Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge,

9.     Müracaat ve Taahhütname Formu

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)

F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:

Adaylar; 18.11.2018 günü saat: 09.00’ da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK-A’DADIR.

G.     MÜLAKAT :

        Mülakat tarihi adaylara bildirilecek olup, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından “Değerlendirme Kriterleri” de esas alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  

Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (20), GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EK-B’DEDİR.

MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 – 30

31-40

 

 

 

 

36 ve üzeri

100

 

 

 

 

 

35

98

 

 

 

 

 

34

96

 

 

 

 

 

33

94

 

 

 

 

 

32

92

 

 

 

 

 

31

90

100

 

 

 

 

30

88

98

 

 

 

 

29

86

96

 

 

 

 

28

84

94

 

 

 

 

27

82

92

 

 

 

 

26

80

90

 

 

 

 

25

75

88

 

 

 

 

24

70

86

 

 

 

 

23

65

84

 

 

 

 

22

60

82

 

 

 

 

21

55

80

 

 

 

 

20

50

75

 

 

 

 

19

45

70

 

 

 

 

18

40

65

 

 

 

 

17

34

60

 

 

 

 

16

30

55

 

 

 

 

15

25

50

 

 

 

 

14

20

45

 

 

 

 

13

15

40

 

 

 

 

12

10

34

 

 

 

 

11

5

30

 

 

 

 

10

 

25

 

 

 

 

9

 

20

 

 

 

 

8

 

15

 

 

 

 

7

 

10

 

 

 

 

6

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 – 30

31-40

 

 

 

 

36 ve üzeri

100

 

 

 

 

 

35

98

 

 

 

 

 

34

96

 

 

 

 

 

33

94

 

 

 

 

 

32

92

 

 

 

 

 

31

90

100

 

 

 

 

30

88

98

 

 

 

 

29

86

96

 

 

 

 

28

84

94

 

 

 

 

27

82

92

 

 

 

 

26

80

90

 

 

 

 

25

78

88

 

 

 

 

24

76

86

 

 

 

 

23

74

84

 

 

 

 

22

72

82

 

 

 

 

21

70

80

 

 

 

 

20

68

78

 

 

 

 

19

66

76

 

 

 

 

18

64

74

 

 

 

 

17

62

72

 

 

 

 

16

60

70

 

 

 

 

15

55

68

 

 

 

 

14

50

66

 

 

 

 

13

45

64

 

 

 

 

12

40

62

 

 

 

 

11

35

60

 

 

 

 

10

30

55

 

 

 

 

9

25

50

 

 

 

 

8

20

45

 

 

 

 

7

15

40

 

 

 

 

6

10

35

 

 

 

 

5

5

30

 

 

 

 

4

 

25

 

 

 

 

3

 

20

 

 

 

 

2

 

15

 

 

 

 

1

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

SÜRE (DK SN)

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 – 30

31-40

 

 

 

 

13 00

100

 

 

 

 

 

13 20

97

 

 

 

 

 

13 40

94

 

 

 

 

 

14 00

91

 

 

 

 

 

14 20

88

 

 

 

 

 

14 40

85

 

 

 

 

 

15 00

82

100

 

 

 

 

15 20

80

97

 

 

 

 

15 40

77

94

 

 

 

 

 16 00

73

91

 

 

 

 

16 20

70

88

 

 

 

 

16 40

65

85

 

 

 

 

17 00

60

82

 

 

 

 

17 20

55

80

 

 

 

 

17 40

50

77

 

 

 

 

18 00

45

73

 

 

 

 

18 20

40

70

 

 

 

 

18 40

35

65

 

 

 

 

19 00

30

60

 

 

 

 

19 20

25

55

 

 

 

 

19 40

20

50

 

 

 

 

20 00

15

45

 

 

 

 

20 20

10

40

 

 

 

 

20 40

5

35

 

 

 

 

21 00

 

30

 

 

 

 

21 20

 

25

 

 

 

 

21 40

 

20

 

 

 

 

22 00

 

15

 

 

 

 

22 20

 

10

 

 

 

 

22 40

 

5

 

 

 

 

23 00

 

 

 

 

 

 

23 20

 

 

 

 

 

 

23 40

 

 

 

 

 

 

24 00

 

 

 

 

 

 

24 20

 

 

 

 

 

 

24 40

 

 

 

 

 

 

25 00

Bu haber toplam 1353 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.