• BIST 8231.58
 • Altın 1680.875
 • Dolar 27.2031
 • Euro 28.9301
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 24 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 11 Bin TL Maaşla Kamudan Kariyer İş İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 11 Bin TL Maaşla Kamudan Kariyer İş İlanı
11 Bin TL Maaşla Kamudan Kariyer İş İlanı

BAŞVURU TARİHLERİ : 30.10.2018 - 28.11.2018
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN
DUYURU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi
uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak
üzere 07/12/2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 2 (iki)
adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
İş Tanımı Adet Ücret Çalışma Süresi
C Nitelikli Yazılımcı 2 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 1,5 katı Tam Zamanlı
ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır
olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma
şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş
sınavına alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık,
diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi 
ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde
sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak
öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun
olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden
alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs
katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu
bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
C Nitelikli Yazılımcı (2 Kişi)
1. Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir.
2. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.
3. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,
4. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
5. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
6. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.
8. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
SINAV KONULARI
C Nitelikli Yazılımcı:
ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik
RadControls for ASP.NE, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama
tasarım ve araçları
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (5.754,98TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular 30/10/2018 ile 28/11/2018 tarihleri arasında ikc.edu.tr veya personel.ikc.edu.tr
adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun çıktısını alarak aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte 28/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi no:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR,
Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan
adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde
suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)
Başvuru için İstenilen Belgeler
- Fotoğraflı Başvuru Formu,
-Özgeçmiş,
-Onaylı Mezuniyet Belgesi,
- Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü),
- Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler,
- En az iki(2) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler,
- Varsa KPSS Sonuç Belgesi,
- Varsa Yabancı Dil Belgesi,
- Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge.
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının
%70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile
yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı
dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava
çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 30/11/2018 tarihinde
personel.ikc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 07/12/2018 tarihinde saat 09:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat)
yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim
Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine
göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 14/12/2018 tarihinde personel.ikc.edu.tr sitesinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur

Bu haber toplam 1636 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.