• BIST 5.598,81
 • Altın 1460.119
 • Dolar 23.1423
 • Euro 24.8655
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 23 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

İstanbul Üniversitesi ,Gaziantep,Aksaray Üniversitesi ,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alımı

İstanbul Üniversitesi ,Gaziantep,Aksaray Üniversitesi ,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alımı
İstanbul Üniversitesi ,Gaziantep,Aksaray Üniversitesi ,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alımı

İstanbul Üniversitesi ,Gaziantep,Aksaray Üniversitesi ,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş ilanları 2019

4 ilanı alt alta ekledik

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 takım dosya ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)


2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir..

Başvuru Yeri:


Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

AB ve Tübitak projeleri konusunda deneyimli olmak ve eğitimin sosyal temelleri konusunda çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Anatomi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak ve formaldehitin (sinir sistemine) zararları konusunda deneysel çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp doktoru olmak ve TRMP2 kanalları, memantin, uzaysal hafıza, oksidatif stres-egersiz ilişkisi alanlarında çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Histoloji-


Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Maternal subklinik hipotiroidi ve sitokrom P450 aromataz

enzimi ile ilgili çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi

Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Deneysel sepsis modelinde kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkilerinin incelenmesi konularda çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

M.tuberculosis kompleks ve non-tüberküloz mikobakterilerin moleküler sürveyansı konusunda tecrübeli olmak ve Spoligotipleme konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp


Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Otofaji ile ilişkili mikroRNA'ların akciğer kanserindeki rolü konularında çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sistemik Skleroz (Skleroderma) hastalarında Ritüksimab etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak ve Türk İç Hastalıkları derneği yeterlilik (BOARD) Sertifikasına sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak. Bilgisayar destekli süreç modelleme, sayısal simülasyon ve hata toleranslı denetim konularında çalışma yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Doktorasını enformatik anabilim dalında yapmış olmak. Mobil teknolojiler ve sosyal ağlar konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar


Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Doktorasını elektrik-elektronik veya bilgisayar mühendisliği alanında almış olup, merkezi örüntü üreteçleri konusunda çalışma yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlıkta sezgisel optimizasyon ve deneysel simülasyon

tasarımı alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Yöneylem araştırmaları anabilim dalında doktora yapmış

olmak. Sağlıkta rotalama ve çizelgeleme faaliyetleri

alanında çalışma yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Doçent

1

1

Akarsu deltaları oluşumunun matematik modellenmesi

konusunda doktora yapmış olmak. Evopotranspirasyon ile

ilgili yapay sinir ağları ve genetik programlama yöntemleri

üzerinde çalışma yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Doktorasını arap dili ve belağatı alanında almış olmak. İlk dönem belağat konularında çalışma yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak ve İslam hukukunda siyasi suç ve isyan konusunda çalışma yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını din felsefesi alanında almış olmak. Batı personalizmi'nde tanrı anlayışı konusunda çalışma yapmış

olmak

------------------------------------------------

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan "Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur. Adayların Yönergede belirlenen koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlayamadıkları "Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonları"nca incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberi"ne göre düzenleyecekleri;


1) Profesör kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doktora belgesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Başvurular, Resmi Gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adedi

Derecesi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) ve Avrupa Anesteziyoloji Birliği (ESA) Yeterlilik Belgesi almış olmak. Ketamin'in postoperatif etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Laparaskopik splenektomi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri


Bölümü

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Erişkin ve çocuk şaşılıkları hakkında çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Üst ekstremite derin ven trombozları ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İntramedüller çivileme ile ilişkili çalışma yapmış olmak.

Plastik Konstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıbbi patoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Patoloji alanında Akut Myeloid Lösemi hastaları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak. Çocuk ürolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

Adli Tıp anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Febril konvülziyon sıklığı ve risk faktörleri ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu olan çocuklarla ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Mobilizasyon egzersizleri ve progresif egzersizler ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları Anabilim

Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Bronşiyal astma hastalığı ile ilişkili çalışmaları olmak.

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri


Bölümü

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Hepatit delta virüs ile ilişkili çalışma yapmış olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Perkütan mitral valvüloplastinin aort ve sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi ile ilişkili çalışmaları olmak.

Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Farmokoloji Anabilim

Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Antimikrobiyal direnç ve antimikrobiyal direnci önleme stratejileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyofizik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tıp fakültesi biyoistatistik anabilim dalında tamamlamış olmak.

Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Yüksek lisans ve doktora eğitimini tıp fakültesi fizyoloji anabilim dalında tamamlamış olmak. Hücre kültürü ve kanser tedavisi alanlarında çalışmaları olmak.

Parazitoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

Biyoteknoloji ve

Moleküler Biyoloji Bölümü

Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Probiyotik konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını moleküler biyoloji alanında tamamlamış ve nadir kalıtsal hastalıkların mutasyon fonksiyonel analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Genetik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Rekombinant probiyotikler ve doğal maddelerin biyolojik aktiviteleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Uyarılmış nükleer durumların ömür süresi ölçümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih eğitimi ve öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentliğini yakın çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. II. Meşrutiyet Döneminin siyasal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini yeni çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. Osmanlı şehir ve sosyal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

İngiliz dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Shakespeare üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve


Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçent unvanını gelişme iktisadı alanında almış olmak. Sosyal girişimcilik, beşeri sermaye ve finansal piyasaların ekonomik büyümeyle ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini maliye alanında yapmış olmak. Mükellef hakları, vergi uyuşmazlıkları ve Katma Değer Vergisi (KDV) konularında çalışmaları bulunmak.

Maliye Teorisi Anabilim

Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Uyarılmış nükleer durumların ömür süresi ölçümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih eğitimi ve öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentliğini yakın çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. II. Meşrutiyet Döneminin siyasal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini yeni çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. Osmanlı şehir ve sosyal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

İngiliz dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Shakespeare üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçent unvanını gelişme iktisadı alanında almış olmak. Sosyal girişimcilik, beşeri sermaye ve finansal piyasaların ekonomik büyümeyle ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini maliye alanında yapmış olmak. Mükellef hakları, vergi uyuşmazlıkları ve Katma Değer Vergisi (KDV) konularında çalışmaları bulunmak.

Maliye Teorisi Anabilim

Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.

Veteriner

Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Veteriner Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

Veterinerlik Besin ve Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Klinik Bilimler

Bölümü

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Biyolojik osteosentez konusunda

çalışmaları olmak.

Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Atlarda davranış bozukluğu konusunda çalışmaları olmak.

Klinik Öncesi


Bilimler Bölümü

Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Alabalık yemlerinde bor minerali ve su ürünlerinde nanoemülsiyon üzerine çalışmaları olmak.

Veterinerlik Parazitolojisi

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Paraziter enfeksiyonların immünolojisi alanında in vitro çalışmaları olmak.

Temel Bilimler Bölümü

Veterinerlik Anatomisi

Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Kemirgenlerde dolaşım sistemi üzerine çalışmaları olmak.

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.

Veteriner

Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.

Veterinerlik Genetiği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.

Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Hayvanlarda besi performansı ve karkas özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

3

Doçentliğini eğitim psikolojisi alanında yapmış olmak. Bireycilik ve toplulukculuk üzerine çalışmaları olmak.

Prof. Dr.

1

1

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak.

Temel Bilimler

Bölümü

Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Okulöncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili çalışmaları olmak.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

İlk okuma yazma ve Türkçe eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. İlk okuma iletişim ve görsel algılama ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını eğitim programları ve öğretimi alanında yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini tarih eğitimi alanında almış olmak. Karşılaştırılmalı tarih eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Teknolojisi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Elektronik ve bilgisayar eğitimi bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar mühendisliği anabilim dalında doktora, yapay zeka ve görüntü işleme konularında da çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrololik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Akarsu hidroliği, akarsularda türbülans ölçümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Bölümü

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Esnek kanatlarda akışkan-yapı etkileşimi ve

yapısal titreşim konularında çalışmaları olmak.

Mekanik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Polimerik malzemelerin mekanik özellikleri ve

modellenmesi konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

2

Doçentliğini tasavvuf anabilim dalından almış

olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Beden eğitimi ve spor alanında doçent unvanı

almış olmak. Duygusal zeka ve müsabaka analizi

konularında çalışma yapmış olmak.

Ortaköy Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Yüksek lisans ve doktorasını işletme anabilim

dalında yapmış olmak. Davranışsal finans alanında

çalışmaları olmak.

Eskil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Doç. Dr.

1

1

Veteriner mikrobiyoloji alanında doçent olmak. Kerevit vebası üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak.

--------------------------------------------

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.


2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)


7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)


12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,


4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge veya

E-Devlet üzerinden alınan belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)


13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile

ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 21.06.2019 SON BAŞVURU TARİHİ : 05.07.2019 ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12.07.2019 GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 19.07.2019 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24.07.2019 ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli

başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

DUYURULUR.

ÜNVANI

İLANIN

ÇIKILACAĞI

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

KADRO SAYISI

BAŞVURU

ŞEKLİ

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI

İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU

YERİ

İLAN ÖZEL ŞART

KADRO

DERECESİ

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

1

ŞAHSEN/POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/

İstanbul Tıp

Fakültesi

Dekanlığı

İç Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak.

3

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ

SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK

TIP

1

ŞAHSEN/POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/

İstanbul Tıp

Fakültesi

Dekanlığı

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanlığını almış olmak.

2

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ

HASTALIKLARI

1

ŞAHSEN/POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/

İstanbul Tıp

Fakültesi

Dekanlığı

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji alanında Uzmanlığını almış olmak.

7

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

ŞAHSEN/POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/

İstanbul Tıp

Fakültesi

Dekanlığı

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Uzmanlığını almış olmak.

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı Birim)

FEN

FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER

BİYOLOJİ VE

GENETİK

MOLEKÜLER

BİYOLOJİ VE

GENETİK

1

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ (Uygulamalı Birim)

REKTÖRLÜK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/

Fen Fakültesi

Dekanlığı

Moleküler Biyoloji ve

Genetik Bölümü veya Kimya Bölümü Lisans

mezunu olup, Moleküler

Biyoloji ve Genetik veya Kimya Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

eğitimi yapmış ve

Kromatografik (HPLC,

LC-MS/MS, GC, GC-

MS/MS, CE) ve

Elektrokimyasal Analiz

Yöntemleri alanlarında

Yeterlilik Sertifikasına

sahibi olmak

7

ŞAHSEN/POSTA

http://genelsekreterlik.istanbul.edu.tr/

Rektörlük

Personel Daire

Başkanlığı

Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma

Merkezinde

görevlendirilmek üzere.

Sosyoloji Bölümü Lisans

Mezunu olup, Sosyoloji

alanında Tezli Yüksek

Lisans Eğitimini

tamamlamış ve Lisans Mezuniyeti sonrası

Sosyal Hizmet Programında en az 1

(bir) yıllık deneyime

sahip olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK

FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA

MUHAKEMESİ

HUKUKU

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK

FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

HUKUK TARİHİ

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK

FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

DENİZ HUKUKU

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK

FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

ROMA HUKUKU

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/

Hukuk

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans

mezunu olup, Kamu

Hukuku alanında Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/

Hukuk

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu

Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/

Hukuk

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

7

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/

Hukuk

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK

FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MEDENİ USUL VE

İCRA İFLAS

HUKUKU

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN

FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER

BİYOLOJİ

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN

FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

HİDROBİYOLOJİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/

Hukuk

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans

mezunu olup, Özel

Hukuk alanında Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi

veya Doktora Eğitimi

yapıyor olmak.

5

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/

Fen Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca

Moleküler Biyoloji

Programında Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi

veya Moleküler Biyoloji

Programında Doktora

Eğitimi yapıyor olmak.

4

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/

Fen Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca

Biyoloji Bölümü Lisans

Mezunu olup,

Hidrobiyoloji

Programında Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi

veya Hidrobiyoloji

Programında Doktora

Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT

FAKÜLTESİ

İKTİSAT

TEKNOLOJİ VE

SANAYİ İKTİSADI

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT

FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ

YÖNEYLEM

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT

FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/

iktisat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca

iktisat alanında veya

Teknoloji ve Sanayi

iktisadı Anabilim Dalında

Tezli Yüksek Lisans

Eğitimi veya Doktora

Eğitimi yapıyor olmak.

7

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/

iktisat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca

Ekonometri Bölümü

Lisans Mezunu olup,

Ekonometri Ana Bilim

Dalında Tezli Yüksek

Lisans Eğitimi yapıyor

olmak.

7

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/

iktisat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca

Siyaset Bilimi,

Uluslararası ilişkiler veya

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Ana Bilim

Dallarından birinde Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi

yapıyor olmak.

7

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT

FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT

FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SİYASAL

BİLGİLER

FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/

iktisat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler veya

Uluslararası ilişkiler Bölümü Lisans Mezunu olup, Uluslararası ilişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

7

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/

iktisat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca işletme, işletme Yönetimi, Stratejik

Yönetim veya Yönetim ve Strateji alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

7

ŞAHSEN/POSTA

http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi, Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve

Uluslararası ilişkiler alanlarından birinden Lisans Mezunu olup, Siyaset Bilimi, Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

7

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SİYASAL

BİLGİLER

FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

İKTİSAT

1

ŞAHSEN/POSTA

http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi Programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

7

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SİYASAL

BİLGİLER

FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

ŞAHSEN/POSTA

http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Fakültelerin İşletme,

Yönetim Bilimleri (İşletme), İşletme Mühendisliği

Bölümlerinden birinden Lisans Mezunu olup, İşletme, İşletme

Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi ve Organizasyon,

Uluslararası İşletmecilik

veya İşletme Mühendisliği

alanlarından birinde Tezli

Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

----------------------

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a)Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)


b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)


4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ

ANABİLİM

DALI

UNVAN

ADET

DERECE

Fen

Fakültesi

Moleküler

Biyoloji ve


Genetik

Profesör

1

1

Fen

Fakültesi

Matematik

Doçent

1

1

Fen

Fakültesi

Matematik

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Fen

Fakültesi

Fizik

Profesör

1

1

AÇIKLAMA

Lisans çalışmalarını veteriner hekimliği, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını genetik alanlarında tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını Biyoloji bilim alanmdan almış olmak. Hücre ölümü, genomiks ve kodlamayan RNA alanlarında bilimsel projeleri yönetecek bilgi birikime sahip olmak ve bu alanlarda uluslararası yayınlan bulunmak. Ulusal ve uluslararası proje yürütme deneyimi bulunmak Moleküler Biyoloji, Etik, Gene ifadeleri ve Genomiks gibi alanlarda lisans ve lisansüstü dersler vermek

Fizik Alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanmı Fizik bilim alanmdan almış olmak. Matematiksel fizik, kuantum mekaniği ve kuantum çok parçacıklı sistemlerinde noktasal etkileşmeler konularında bilimsel çalışmaları ve yayınlan olmak.


Matematik Alanında Doktora Derecesine sahip olmak, Geometrik Topoloji ve Düğüm Teorisi konulannda bilimsel çalışmaları ve yayınlan olmak.

Fen Bilimleri ve Matematik temel alanının Fizik bilim alanmda doçentlik derecesine sahip olmak. Grafen ve yaniletken nanoyapılarda elektron korelasyonlan, manyetik ve optik özellikler üzerine kuramsal çalışmalar/yaymlar yapmış olmak. Kuantum Monte Carlo ve konfıgürasyon etkileşimi gibi çoktanecik fiziğinin hesaplamalı yöntemleri konusunda yetkin olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Biyomühendislik

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Doçent

1

1

Mühendislik

Fakültesi

inşaat

Mühendisliği

Doçent

1

3

Mühendislik

Fakültesi

inşaat

Mühendisliğ

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar


Mühendisliği

Doçent

1

1

Kimya alanmda doktora ünvamna sahip olmak, doktora derecesini yurtdışmda almış ve doktora soması araştırmacı olarak yurtdışmda çalışmış olmak. "Proteinlerin üretilmesi, katlanmalarının spektroskopik yöntemlerle araştırılması konularında yayınları olmak. Proteinler ve nükleik asitler için küçük molekül ve/veya peptit bazlı inhibitörler tasarlanması, protein esaslı tanı sistemleri geliştirilmesi ve tek bölgeli (single domain) antikorlar alanlarında araştırma deneyimi olmak.

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanmdan almış olmak. Kimya Mühendisliği bilim alanından doçent unvanına sahip olmak. Organik bileşiklerin kritik altı ve/veya üstü suda davranışları, bozunumu, değerli kimyasallara dönüştürülmesi ve hidrotermal elektroliz yöntemi konularında çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak ve bu konularda yurtdışı destekli proje yürütmüş olmak. İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Ulaştırma alanmda doktora yapmış olmak, Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Bilim alanmda almış olmak ve yol yüzey kaplamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Geoteknik alanmda doktora yapmış olmak ve sonlu eleman metoduyla zemin modellemesi konusunda çalışmaları olmak

Bilgisayar Mühendisliği alanmda lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanmda Doçentlik derecesi almış olmak. Bilgisayar ağları güvenliği, model-tabanlı yazılım testi, yazılım sağlamlığı ve güvenilirliği ile Bayes ağlan konularında yayınlara sahip olmak. Bilgisayar ağları güvenliği ve yazılım testi konularında ders vermiş olmak

Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Profesör

1

1

Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Doçent

1

2

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Doçent

1

2

Hesaplamasal malzeme bilimi yöntemlerinde ve yöntem geliştirilmesi konularında, malzemelerin kuantum mekaniksel modellenmeleri ve simülasyonlan; taşmım olayları, yeni nesil malzemelerin fiziği konularında deneyim ve uluslararası prestijli dergilerde yayın sahibi olmak_

Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından lisans ve/veya lisansüstü derecelerine sahip olmak. Taramalı uç mikroskopisi, taramalı uç mikroskopisi ile malzeme karakterizasy onu/veri analizinde, fonksiyonel nano-malzemelerin modellenmesi konularında deneyimli ve uluslararası prestijli dergilerde yayın sahibi olmak.

Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından lisans ve/veya lisansüstü derecelerine sahip olmak. Geçirimli elektron mikroskopisi (TEM) alanmda ve EELS, STEM tekniklerinde deneyim sahibi olmak. Fonksiyonel nanomalzeme sentezi ve karakterizasy onu, nano-malzemelerin geçirimli elektron mikroskopi teknikleri ile karakterizasyonu, yüzey plazmonlannm geçirimli elektron mikroskopları ile incelenmesi konularında deneyim ve uluslararası prestijli dergilerde yaym sahibi olmak.

Makine Mühendisliği Bilim alanmda Doçent ünvanma sahip olmak. Alüminyum ve Magnezyum gibi hafif metal matrisli nanokompozit malzemelerin üretimi ve sıvı fazda prosesleri ile metalik malzemelerin ileri mikroyapı karakterizasyonu alanlarında uluslararası yaym ve araştırma deneyimine sahip olmak._

Makine Mühendisliği Bilim alanmda Doçent ünvanma sahip olmak. Mikro/nano-ölçek gaz akışları, mikro/nano-ölçek sıvı akışları, mikro/nano-ölçek ısı transferi, mikro/nano-ölçek elektrokinetik etkileşimler ve moleküler seviye hesaplama teknikleri alanlarında uluslararası yaym ve araştırma deneyimine sahip olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Doçent

1

2

Biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında doçent ünvanına sahip olmak. Doktora sonrası yurtdışı araştırma deneyimine sahip olmak. Gıda biyoteknolojisi, fermantasyon teknolojisi ve biyoproses mühendisliği alanında araştırma deneyimine ve bakteri, maya veya küf kullanarak biyo-ürünlerin üretimi, prebiyotik üretimi, ve gıda ve tarım atıklarının değerlendirilmesi konularında uluslararası yayınlara sahip olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

1

Doçentliğini mimarlık bilim alanından almış olmak. Sürdürülebilir

tasarım, kırsal kalkınma, binaların çevresel ve enerji performansı konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Doktor Öğretim

Üyesi

1

5

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tasarım süreçlerinde

disiplinlerarası yaklaşım ve işbirliği konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Doktor Öğretim

Üyesi

1

5

Yapı bilgi modellemeleri konusunda doktorasını yapmış olmak. Mimari

proje safhalarında teknoloji kullanımı, yapı bilgi modellemesi ve sanal tasarım ve yapım konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Ulaşım planlaması ve ulaşım modellemesi konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Doktor Öğretim

Üyesi

1

4

Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Uzaktan Algılama alanında doktora

yapmış olmak. Kentsel yaşam kalitesi, dirençlilik ve kentsel çevresel sorunlar konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Doktor Öğretim

Üyesi

1

5

Şehir ve Bölge Planlama alanında doktorasını yapmış olmak. Bölgesel

ekonomik büyüme ve ulaşım altyapısı alanlarıyla ilişkili niceliksel analiz yöntemleri kullanarak yapılmış araştırmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimari

Restorasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini mimari koruma, yenileme ve restorasyon alanından almış

olmak. Tarihi yapıların korunması, restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi, savaş ve çatışma durumunda kültürel mirasın korunması ve kültürel turizm konusunda araştırmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimari

Restorasyon

Doktor Öğretim

Üyesi

1

3

Yüksek lisansını restorasyon ve doktorasını mimarlık alanında yapmış

olmak. Tarihi tuğla, harç, sıva ve taşların fiziksel, mekanik, mineralojik, kimyasal ve mikroyapısal özelliklerinin karakterizasyonu konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

Bu haber toplam 1420 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.