• BIST 2.515,48
 • Altın 984.194
 • Dolar 16.6471
 • Euro 17.5974
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 17 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 2020 Kamu Personeli Alımı

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 2020 Kamu Personeli Alımı
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 2020 Kamu Personeli Alımı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi

puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)


a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından


mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen

sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise


muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) Proje Yöneticisi (4 Kat).

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Büyük ölçekli bilişim projeleri yazılım geliştirme faaliyetlerinde, yönetiminde,

gereksinim analizi ve fizibilite süreçlerinde tecrübeli olmak.

ii. Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

iii. En az 10 kişilik yazılım, analiz ve destek ekibi yönetmiş olmak.

iv. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda tecrübeli olmak.

v. Proje Yönetimi araçlarını iyi derecede biliyor olmak.


vi. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları konusunda bilgili olmak.

vii. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.

Tercihen

viii. Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak.

ix. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb. proje hazırlık

tecrübesi sahibi olmak.

x. PMP sertifikasına sahip olmak.

xi. Kamu İhale Kanunu (KİK) Yönetmeliği ve kamuda satın alma, muayene ve kabul işleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

xii. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak.

b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat)

Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine

sahip olmak.

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.

iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.

vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.

viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi

olmak.

x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.

xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme

süreçlerinde çalışmış olmak.

xiv. Proje liderliği yapmış olmak ve mobil programlama deneyimi sahibi olmak.

Tercihen

xv. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

c) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (2 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

i. .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.

iv. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.

v. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

vi. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.

vii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

viii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi

olmak.

ix. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

x. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

xi. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.

xii. En az üç (3) yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme

süreçlerinde çalışmış olmak.

İş Tanımı (.NET)

xiii. .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek.

xiv. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.

xv. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme

yapmak.

d) Ağ Uzmanı (2 Kat)

Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,

merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 1000 kullanıcılı bir bilgisayar ağında, Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

ii. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak.

iii. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

iv. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.

v. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

vi. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

vii. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi

olmak.

viii. RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak.

ix. SAN, switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve

idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.

x. Ağ Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

xi. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

Tercihen

xii. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

e) Sistem Uzmanı (2 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl

çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

ii. Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak.

iii. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek.

iv. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows

7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

v. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri).

vi. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

vii. E-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak.

viii. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak.

ix. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve

uygulamış olmak.

x. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

xi. Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen

xii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.

xiii. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2

sertifikasına sahip olmak.

xiv. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 10/09/2019 - 24/09/2019 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu'nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 24/09/2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir

transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/09/2019 Başvuru Bitiş Tarihi : 24/09/2019

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K: 3 Avcılar/İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 27/09/2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Proje Yönetimi

2. Yazılım Mühendisliği

3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri

4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)

5. Yazılım mimarisi

6. Bilgisayar Ağları

7. Bilgi Güvenliği

8. İşletim Sistemleri

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

10. Bilgisayar Donanımı

11. Web Programlama ve teknolojileri

12. Modelleme ve Simulasyon

13. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

Proje Yöneticisi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 sırasında belirtilenler

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler

Ağ Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler

Sistem Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 01/10/2019 tarihinde saat 12:00 - 14:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli)puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 7627/1-1

Bu haber toplam 788 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.