• BIST 2.864,25
 • Altın 1038.865
 • Dolar 17.9312
 • Euro 18.392
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 24 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İşkur Danışman Alım ilanı yayınlandı!

İşkur Danışman Alım ilanı yayınlandı!
Danışman Alımı iş ilanları 2019

Danışman alım ilanı

İş Tanımı
YEREL SATIN ALMA VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ DANIŞMANI
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi
Arka Plan
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
uygulanan, Dünya Bankası tarafından yönetilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir
projedir. Projenin amacı Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Türk Vatandaşlarının
istihdam edilebilirliğini seçilen pilot illerde (İstanbul, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa) artırmaktır.
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları, proje için seçilen pilot illerde geçim
kaynaklarına erişim konusunda çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Bu engellerin kapsamını
özellikle Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler söz konusu olduğunda bilgiye erişim ve dil
oluştururken her iki yararlanıcı grup için ise mesleki becerilerin eksikliği söz konusu engellerin
başka bir boyutunu oluşturmaktadır.
Proje; istihdam edilebilirliği daha iyi bir noktaya taşımak için mesleki danışmanlık ve dil
eğitiminin yanı sıra, mesleki beceri eğitimi, uygulamalı eğitim programları ve işgücü piyasasına
geçiş programlarını içeren Aktif İşgücü Piyasası Programlarını da kapsamaktadır.
Kapsam ve Amaç
Proje kapsamında, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüklerine, ihtiyaç duyulan tüm satın alma ve sözleşmelerin uygulanmasına yönelik
faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyon ve desteği sağlanmak ve teknik danışmanlık
sunmak üzere 1 Yerel Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanının görev almasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Nitelikler ve Beceriler
 Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 En az 2 yıl Uluslararası kurumlar tarafından fonlanmış projelerde Kamu, sivil toplum
örgütleri ve/ veya Özel Sektörde satın alma ve sözleşme yönetimi tecrübesi olmak,
 Koordinasyon, raporlama, proje faaliyetlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi ile ilgili
tecrübe sahibi olmak,
 Türkiye’de uygulanan Kamu ihale/satın alma kural ve esasları konusunda temel bilgiye
sahibi olmak,
 Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak akıcı kullanabilmek,
Görevler ve Sorumluluklar
 Dünya Bankası satın alma kural ve kılavuzlarına uygun olarak bütün satın alma
faaliyetlerinde İl Müdürlüğüne, Proje Uygulama Birimine ve diğer ilgili birimlere destek
sağlamak ve diğer ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
 Proje ile ilgili Satunalma Planını (PP) proje uygulamalarına paralel olarak sürekli takip
etmek ve gerekli güncelleme, düzeltme ve değişiklikleri STEP sistemi üzerinden hazırlayıp
Dünya Bankasının onayına sunmak.
 Gelecekte hazırlanacak kısa listelere dâhil edilme ihtimali olan ya da gelecek
değerlendirmeler için mal, yapım işi, danışmanlık ve diğer hizmetlerin tedarikçilerinden
alınan İlgi Beyanları ile ilgili yerel veri tabanı oluşturmak ve güncelliğinin takibini
sağlamak,
 Hibe Anlaşmasında ve resmi proje dokümanlarında (Proje Değerlendirme Dokümanı dâhil)
vurgulanan gerekler doğrultusunda, uygun değerlendirme kriterlerinin formüle
edilmesinde, taslak ihale dokümanlarının hazırlanması ile inceleme ve uygun görüş için
dokümanların zamanında Dünya Bankasına iletilmesinde, İl Müdürlüğü, Proje Uygulama
Birimi ve ilgili teknik çalışma gruplarının içinde yer almak ve gerekli çalışmaları
desteklemek,
 Dünya Bankası satın alma yöntemlerine uygun olarak, proje kapsamında yerel düzeyde
temin edilmesi kararlaştırılan mal ve/veya hizmet alımları için teknik şartnameleri ve
gerekli diğer belgeleri hazırlanmak, hazırlık süreçleri ile ilgili gerekli bilgileri derlemek ve
sunmak, ilgili teknik çalışma grupları ile koordineli çalışmak, proje çalışma grupları
tarafından talep edilmesi halinde Taslak İş Tanımlarını hazırlamak, taslak sözleşmelerin,
ilgi beyanları vb. dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmak,
 Kurum personelinden oluşan ihale komisyonunun iş ve işlemlerini desteklemek üzere ihale
komisyonu ile birlikte, tekliflerin alınması, açılması ve ön incelemesine katılmak ve söz
konusu işlemlerin Dünya Bankası satın alma yöntemlerine uygun olarak yürütülmesini
sağlamak,
 Teklif açılış tutanaklarını hazırlamak,
 Alınan tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili teknik çalışma gruplarına ya da bahsi geçen
ihalenin değerlendirme komitesi dâhil diğer taraflara ihale dokümanında öngörülen kriterler
bazında yardımcı olmak,
 Dünya Bankasının standart formlarına uygun olarak, kapsamlı değerlendirme raporlarının
hazırlanmasında, inceleme ve uygun görüş için değerlendirme raporlarının zamanında
Dünya Bankasına iletilmesinde İl Müdürlüğüne, Proje Uygulama Birimine ve diğer teknik
birimlere yardımcı olmak,
 Kazanan teklif sahiplerinin zamanında bilgilendirilmesi, onay ve imza için sözleşmenin
tanzim edilmesi ile ön inceleme ve uygun görüş alınması gereken taslak sözleşmelerin
zamanında Dünya Bankasına iletilmesi için İl Müdürlüğüne, Proje Uygulama Birimine ve
diğer teknik birimlere yardımcı olmak,
 Gerektiğinde sözleşme müzakerelerinde İl Müdürlüğüne, Proje Uygulama Birimine ve
diğer teknik birimlere yardımcı olmak,
 Sözleşmenin yürütülmesi ile hukuki, idari ve sözleşmeye dayalı şartların Dünya Bankası
satın alma yöntemleri doğrultusunda yerine getirilmesini izlemek,
 Zeyilnameleri ve ihale ilanlarını Dünya Bankası satın alma yöntemleri doğrultusunda
hazırlamak,
 İl Müdürlüğü, Proje Uygulama Birimi, Dünya Bankası, Hazine Kontrolörleri, iç ve dış
denetçiler gibi taraflarca talep edilecek satın alma bilgilerinin hızlı bir şekilde temini için
uygun bir dosyalama sistemi de dâhil olmak üzere yeterli bir satın alma ve sözleşme izleme
sistemini (önemli onay tarihlerinin, bildirimlerin, sözleşme bedelleri gibi kayıtların
tutulması) merkezi izleme sistemi ile uyumlu olacak şekilde yerel düzeyde oluşturmak,
sürdürmek ve raporlamak,
 İhale, değerlendirme ve teslim arasındaki her bir satın alma adımının izlemek ve kronolojik
kayıtlarını tutmak,
 Sözleşme bedelleri dâhil veri tabanı ve dosya sistemini oluşturmak,
 Sözleşmeye bağlanmış mal ve hizmetlerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve tesliminin
sağlanması için üreticiler, danışmanlar ve diğer tedarikçiler ile çalışmak,
 Plan, Program ve Bütçelerin hazırlanması, izlenmesi ve revize edilmesine katkıda
bulunmak,
 Dünya Bankasına gönderilmek üzere satın alma planlarının hazırlanmasına, izlenmesine ve
revize edilmesine merkezi ve yerel düzeyde katkı vermek,
 Proje sunumlarını ve gerekli dokümanları hazırlamak, projenin internet sitesine katkıda
bulunmak,
 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Merkezi Satın Alma
ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı ile işbirliği ve koordinasyon halinde olmak ve gerekli
durumlarda destek vermek
 Proje kapsamında görev alan Yerel Mali Yönetim Danışmanı ile işbirliği ve koordinasyon
halinde olmak ve gerekli durumlarda destek vermek,
 Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıkları personeli ve diğer birimler
ile işbirliği ve koordinasyon halinde olmak,
 Proje Uygulama Birimine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanına ve yetkilendireceği
personele, İl Müdürüne ve İl Müdürünün görevlendireceği personele karşı sorumlu olmak
ve gerekli raporlamaları yapmak,
 Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkacak diğer görevleri yürütmek.
Öngörülen Danışmanlık Süresi
Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanlarının 2020 yılı Aralık ayı sonuna kadar
görevlerini sürdürmeleri öngörülmektedir. Nihai danışmanlık hizmeti süresi ve diğer
danışmanlık hizmeti şartları, danışman ile İdare arasında tanzim edilecek sözleşme ile
belirlenecektir.

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1163 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.