• BIST 2.372,35
 • Altın 945.624
 • Dolar 15.9132
 • Euro 16.8274
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İkamet şartsız en az lise mezun KPSS 60 puan 21 personel iş başvurusu

İkamet şartsız en az lise mezun KPSS 60 puan 21 personel iş başvurusu
İkamet şartsız en az lise mezun KPSS 60 puan 21 personel alınacağı belirtilmektedir

Giresun Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere sınavsız ve ikamet şartsız en az lise mezunu KPSS 60 puanla farklı unvanlarda 21 personel alınacaktır.

Giresun Üniversitesi personel alımında başvuru süreci
Adaylar başvurularını 9 Şubat 2022 tarihine kadar Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapacaklardır.

personel-2-002.jpg

Personel alımında unvan ve sayı dağılımı
1 Büro Personeli, 5 Temizlik Personeli, 2 Hemşire, 8 Sağlık Teknikeri, 2 Röntgen Teknisyeni ve 3 Diğer Sağlık Personeli alınacaktır.


 
Giresun Üniversitesi personel alımında adaylarda aranan ortak şartlar
1 Ocak 1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünden puan almış olmak.

Büro Personeli alımı için İlgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak.
 
Temizlik Görevlisi ve Bahçıvanlık Hizmetleri alımı için Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak.

Temizlik Personeli alımı için Lise mezunu olmak.

Hemşire alımı için Hemşirelik Lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri alımı için ilgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli alımı için ilgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve
giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
İLAN
KODU UNVANI ÖĞRENİM CİNSİYET ADEDİ
KPSS
PUAN
TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
BP 1
BÜRO
PERSONELİ ÖNLİSANS KADIN/
ERKEK 1
2020
KPSS
P93
1. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım ön lisans programlarının birinden veya
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu
bölümlere eşdeğerliği kabul edilen bölümlerden mezun
olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
DP 1
DESTEK
PERSONELİ
(Temizlik ve
Bahçıvanlık
Hizmeti)
ORTAÖĞRETİM ERKEK 1
2020
KPSS
P94
1. Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve dalları,
Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı
ve Dalları bölümlerinin birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
4. İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini
kabul etmek.
5. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri ile bahçepeyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak.
2 / 7
DP 2
DESTEK
PERSONELİ
(Temizlik
Hizmeti)
ORTAÖĞRETİM KADIN/ERKEK 4
2020
KPSS
P94
1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
4. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir
hastalığı bulunmamak.
5. İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini
kabul etmek.
HM 1 HEMŞİRE LİSANS KADIN 2
2020
KPSS
P3
1. Hemşirelik lisans programından mezunu olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
ST 1
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Ağız ve Diş
Sağlığı)
ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 5
2020
KPSS
P93
1. Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun
olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
ST 2
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(İlk ve Acil
Yardım)
ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 1
2020
KPSS
P93
1. İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp
Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği,
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik,
Ambulans ve Acil Yardım ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
ST 3
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Diş Protez)
ÖNLİSANS ERKEK 1
2020
KPSS
P93
1. Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez, Diş Protez
Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
3 / 7
ST 4
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Tıbbi
Görüntüleme)
ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 1
2020
KPSS
P93
1.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji, Tıbbi
Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
RT 1
RÖNTGEN
TEKNİSYENİ ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 2
2020
KPSS
P93
1. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji, Tıbbi
Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
DS 1
DİĞER
SAĞLIK
PERSONELİ
(Anestezi)
ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 1
2020
KPSS
P93
1. Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
DS 2
DİĞER
SAĞLIK
PERSONELİ
(Diş Protez)
ÖNLİSANS ERKEK 1
2020
KPSS
P93
1. Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez, Diş Protez
Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun
olmak veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
mezunu olup; Üniversite/Milli Eğitim Bakanlığınca
verilmiş Diş Protez Teknisyenliği Sertifikasına sahip
olmak veya belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl protez
teknisyenliği deneyimi sahibi olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
DS 3
DİĞER
SAĞLIK
PERSONELİ
(Tıbbi
Dokümantasyon)
ÖNLİSANS KADIN/ERKEK 1
2020
KPSS
P93
1. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ön
lisans programında mezunu olmak.
2. 01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya
muaf olmak.
4 / 7
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için
KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış olmak.
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi
birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde
hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu
ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
5 / 7
Destek Personeli İçin;
1. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri ile bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak,
2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER:
Müracaatlar ilanın Resmi Gazete'de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.giresun.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde
(mesai bitimine kadar) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki
gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak
başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz
sorumlu değildir.)
İlan Tarihi: 26 Ocak 2022
Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022
Son Başvuru Tarihi: 09 Şubat 2022
Sonuçların İlanı: 18 Şubat 2022
İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
6 / 7
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi.
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme
yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına
göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde
yerine ilan edilen yedek adaylardan (her kadro sayısı için 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek
olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.
17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek,
Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 287 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.