• BIST 3.020,01
 • Altın 1019.565
 • Dolar 18.0223
 • Euro 18.1558
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Hava Kuvvetleri Subay Alım ilanı ve Kılavuz

Hava Kuvvetleri Subay Alım ilanı ve Kılavuz
Kamudankariyer.com. Hava Kuvvetleri Subay Alım ilanı ve Kılavuzu

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış
gençler sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size
bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.
Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde
bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve
uygulayabilecek kapasitede yetişmiş İngilizce bilen pilot adaylarını
Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en öncelikli hedefimizdir.
Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili
esasları ve seçim aşamalarını içermektedir.
Başvuru yapacak adaylar, ikinci seçim aşamalarını [Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Kişilik
Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi, İngilizce Yeterlilik Testi, Mülakat ve Sağlık Muayenesi] başarıyla
tamamladığı takdirde kontenjan miktarına göre Pilot Adayı Seçme Uçuşuna (PASU) sevk edilecektir.
PASU’da uçuşlu olarak adayların uçuş yetenekleri test edilecek, 14’üncü sortide yalnız uçuş yapabilen
adaylar başarılı olacaktır. Başarılı adaylardan kontenjan miktarı kadarı “Temel Askerlik ve Subaylık
Anlayışı Kazandırma Eğitimine (15 Hafta)” başlayacak, müteakiben subay naspedilerek Çiğli/İzmir’de
bulunan Uçuş Okuluna gönderilecektir.
Pilot adayları, uçuş okulunda SF-260 D, KT-1T ve T-38 uçaklarında alacakları yoğun uçuş
eğitimini yaklaşık 18 aylık sürede tamamlayarak pilot brövesi almaya hak kazanacaklardır. Pilot olan
subaylar, takiben Harbe Hazırlığa Geçiş (T-38 uçağı) ve F-16 Harbe Hazırlık eğitimini yaklaşık 12 aylık
sürede tamamlayarak F-16 pilotu olarak göklerdeki yerini alacaktır.
Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede
kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
“İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda görev yapan ve her biri ayrı bir değer olan silah
arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.
Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir hava ve uzay gücünde ve milletinin emrinde görev yapma
onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı

ADAYLARIN DİKKATİNE!
BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPMAYINIZ.
1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
2. Her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresinden veya ön başvuruda beyan edilen GSM telefon numarasına kısa mesaj (SMS) ile
yapılacaktır.
3. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma
Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklik yukarıda yer
alan internet adresinde yayımlanır.
4. Yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliği taşımakta olup, adayların
adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-5-
1. PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ
a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Adayı
Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl
ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel
bilgiler yer almaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda
pilot adayı muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle
okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli
fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan
kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı
sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Temel Askerlik ve Subaylık
Anlayışı Kazandırılması Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen”
rütbesiyle istihdam edilirler.
ç. Özlük ve Mali Haklar
(1) Özlük Hakları:
(a) Rütbe Bekleme Süreleri:
926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe
bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.
(b) Atama ve Yer Değiştirme:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara
atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(c) Sağlık:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(ç) İzin İşlemleri:
(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık
Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(II) “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi” dışında;
muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(d) Konuttan Faydalanma:
Hv.K.K.K.lığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut
Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.
(2) Malî Hakları:
(a) 926 sayılı TSK Personel Kanununda yer alan emsali rütbe ve derecedeki
muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal
haklardan istifade ederler.
.
-6-
(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile
İlişkileri:
(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK
Kurumunun daimi üyesidirler.
2. ÖN BAŞVURU
a. Pilot Adayı Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Hv.K.K.lığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de
yer alan kaynak okullara (Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.) göre mevcut
kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru
kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;
(1) Mezun olduğu lisans programına LYS MF-4 Puanı ile yerleşmiş olmak,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul
programlarından mezun olanlardan kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik
yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul
programlarından mezun olanlardan askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem
erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz” kararı
olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de
yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokul programlardan mezun olanlar ön başvuru yapabilecektir.
(5) Ön başvuru yapanların ÖSYM’den temin edilecek bilgilerinde eksiklik olması
durumunda Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sorumluluk kabul edilmeyecektir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış
olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII)Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
.
-7-
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikte
yer alan diğer şartları sağlamak.
(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:
(a) En az 4 yıl süreli eğitim veren Tablo-1’de belirtilen fakülte ve yüksekokul
programlarından mezun olmak,
(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde Tablo-1’de
belirtilen fakülte ve yüksekokul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)
onaylanmış belge sahibi olmak,(Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.)
(c) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile gelecekte sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.
(3) Yaş ile İlgili Şartlar:
01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 24 yaşından
büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir. Sadece yıl hesabı
yapılır, ay ve gün hesaba katılmaz.).
(4) Sağlık ile İlgili İşlemler ve Şartlar:
(a) Tüm sınav aşamalarında başarılı olan adaylar mülakatı müteakip, MSB
tarafından Ankara’da (Merkez) belirlenecek hastanelerden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “EK-D
Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No’lu Değerlendirme
Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” ve “Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir”
kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edileceklerdir.
(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu
alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.
(5) Özel Şartlar:
(a) Yapılacak olan ingilizce yeterlilik ve psikomotor sınavlarında başarılı olmak,
(Baraj puanları MSB tarafından belirlenecektir.)
(b) Yalnız uçuşlu Pilot Adayı Seçme Uçuşunda (PASU) başarılı olmak,
(c) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo
sınırlarında olmak, (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)
(ç) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlik testi ile mülakatta (sözlü) başarılı
olmak,
(d) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman
jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,
.
-8-
(e) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er
eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
(f) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden,
örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(g) Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve
Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu
birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur”
nitelik belgesini almış olmak,
(ğ) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak,
(h) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu
görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

İLAN KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 904 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.