• BIST 2.490,24
 • Altın 973.333
 • Dolar 16.6132
 • Euro 17.4421
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 16 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Halk Bankası Banko Hizmetleri Asistanı iş ilanı geldi

Halk Bankası Banko Hizmetleri Asistanı iş ilanı geldi
20 Şehirde Banko Hizmetleri Asistanı alınacağı belirtilmektedir.

Halkbank bünyesinde 20 şehirde istihdam edilmek üzere Banko Hizmetleri Asistanı alınacaktır.

Başvurular ne zaman yapılacak

Adaylar başvurularını, 16 Ağustos 2021 tarihine kadar (16 Ağustos dahil) yapacaklardır.

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak

Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ALINACAK ŞEHİRLER

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yusufeli (Artvin).

Adaylarda aranan ortak nitelikler

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden 1 Eylül 2021 itibarıyla mezun olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.05.2022 tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak, Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak, Başvuru için yukarıda sayılan il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek.

HALKBANK BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI GİRİŞ SINAVI İLANI
Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanda personel alımı yapılacaktır.
Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda
yer verilmiştir.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa
uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi
ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden 01.09.2021 itibarıyla mezun olmak,
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;
Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve
tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları
tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.05.2022
tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,
ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar
Mernis’ten teyit edilen ikamet iline/ilçesine başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev İli/
İlçesi” listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki
beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit
edilenler; sınav ve mülakatı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların
ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
Unvan Görev İli/İlçesi Görev Yeri
Banko
Hizmetleri
Asistanı
(Servis Asistanı)
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis,
Muş, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yusufeli (Artvin)
Şube
1
HALKBANK BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI GİRİŞ SINAVI İLANI
SINAVA BAŞVURU
Sınav başvuruları, 02 Ağustos 2021 - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://
www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylardan, başvuru bedeli olarak 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) tahsil edilecektir. Sınav ücreti 02
Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar,
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yapılabilecektir. EFT,
Havale, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş
JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya
belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 31 Ağustos 2021 –
05 Eylül 2021 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve
“Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.
Giriş sınavı yazılı aşaması; 5 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa
olmak üzere 5 farklı sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, görev yeri Mernis’ten teyit edilen
ikamet ili/ilçesi olmak koşuluyla, ilanda belirtilen sınav merkezlerinden birini tercih edebilir.
Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir
değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına
engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya
geçerlilik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile
gönderilmeyecektir.
SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR
Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sınav, Genel Yetenek Testi’nden oluşacaktır. Genel Yetenek puanı en yüksek adaydan başlayarak, alım
yapılacak her bir il/ilçe için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata
çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması
yapılacaktır.
Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi – Saati 5 Eylül 2021 – 10:00
Sınavın Yapılacağı Yer Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa
Oturum Sayısı 1 (Bir)
Süre 75 dk
Sınav Türü Genel Yetenek (50 Soru)
Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü
2
HALKBANK BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI GİRİŞ SINAVI İLANI
Genel Yetenek Testi:
Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, iş ortamına özel olarak geliştirilmiş ölçme ve değerlendirme
aracıdır. Test, mantık yürütme, problem çözme ve eleştirel düşünme sorularından oluşmaktadır.
Kişilik Envanteri:
Adayların karakteristik özelliklerinin ve temel yetkinliklerinin; ayrıca pozisyona uyumlarının
belirlenmesi için kullanılan kişilik ve yetkinlik değerlendirme aracıdır.
Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İTİRAZ
• Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06-08 Eylül 2021 tarihleri arasında
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversite’ye yapılabilir.
• Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan
edilecektir.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet
adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde
Üniversite’ye yapabilirler.
BİLGİ EDİNME
Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Web Sitesi www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi isealim@halkbank.com.tr
Telefon 0216 503 70 80
Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4/1, PK: 34746,
Ataşehir/İSTANBUL
Anadolu Üniversitesi
Web Sitesi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
E-posta Adresi sinavdestek@anadolu.edu.tr
Sınav Başvuru Adresi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
Telefon 0222 335 05 80 / 2286
Adres Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/
ESKİŞEHİR

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 1191 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.