• BIST 2.808,29
 • Altın 1025.311
 • Dolar 17.9623
 • Euro 18.2403
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Flaş! Tam 18 Bin TL maaşla Üniversiteye memur alınıyor

Flaş! Tam 18 Bin TL maaşla Üniversiteye memur alınıyor
Flaş! Tam 18 Bin TL maaşla Üniversiteye memur alınıyor

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve
uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli
alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması
gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının
%70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak
olan toplam puan baz alınacaktır.
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru
yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az
3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
d) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.
g) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve
tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme
yapılabilecektir.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi ünvana başvurduğunu beyan etmesi
gerekmektedir. 
(i) LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-I (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
 RedHat, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi
derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
 Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi
konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Veri tabanı sunucularının (MySQL ve Postgresql) yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi
konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda iyi
derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Postfix ve Mailman servislerinin yapılandırılm
 Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP
Routing) bilgisine sahip olmak,
 Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi sahibi olmak,
 Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak,
 Cisco, HP Switching/Routing yönetimi konularında bilgi sahibi.
 Ayrıca aşağıdaki nitelikler tercih nedenidir:
o Linux sistemlerinde sistem yöneticisi ve shell script hakkında bilgi sahibi olmak,
o Ağ izleme (MRTG, Cacti, Sflow) ile ilgili konularda deneyim sahibi olmak,
o Ağ teknolojileri konusunda eğitim almış ya da sertifika sahibi (Cisco CCNA-CCNP
v.b.) olmak,
o Network uygulama ve yazılımlarına ait teknik faaliyetleri yürütmek konusunda
deneyim sahibi olmak,
o Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak.
(iv) AĞ ve GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:
En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık yöneticilik veya
yönetici yardımcılığı deneyimi sahibi olmak,
• Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi
olmak,
• Kurumsal bir ağda (en az 1000 uç noktası) güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemi yönetmiş
olmak,
• En az 5 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağ yönetimi deneyimi sahibi olmak,
• Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve yönetim
deneyimi sahibi olmak,
• VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip
olmak,
• Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
• Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
• Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak,
• Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular, 24/09/2018 ile 08/10/2018 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru
Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle
birlikte, 08/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak
şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.), 
3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma
sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.)
5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS)
veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi
veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar,
yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde
İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173
-veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir.Yabancı dil
sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.
İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile
yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil
puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate
alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 40 aday sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların
tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav, 09/11/2018 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde
yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr
adresinde 15/11/2018 tarihinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav 16/11/2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek
olarak kazanan adaylar 23/11/2018 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV KONULARI
Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır.
1- Proje Yönetimi,
2- Programlama Dilleri,
3- Linux sistem yöneticiliği
4- Bilgisayar Ağları,
5- Bilgi Güvenliği
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen
konulardır.
DEĞERLENDİRME
Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur
Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam
puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve
kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava
girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Ünvan Aylık Brüt Sözleşme
Ücreti (TL)
Minimum
Tecrübe
İlgili
Madde
LİNUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-I 14.000’e kadar
5 b
1 Kişi
LİNUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-II 9.300’e kadar
3 b
1 Kişi
AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI 14.000’e kadar
5 b
1 Kişi
AĞ VE GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ 18.000’e kadar
5 b
1 Kişi
 ÖNEMLİ
TARİHLER
İlan Tarihi 24 Eylül 2018
Son Başvuru Tarihi 08 Ekim 2018
Yazılı Sınav Tarihi 09 Kasım 2018
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi 15 Kasım 2018
Sözlü Sınav Tarihi 16 Kasım 2018
Sonuç Açıklanması 23 Kasım 2018
Yedeklerin alınması son tarih 30 Mart 2019
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
Başvuru sırasına göre 4 (dört) aday asıl, 4 (dört) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası
gelen adaylar, 30/03/2019 tarihine kadar çağrılacaktır.

Bu haber toplam 1573 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.