• BIST 1.112
 • Altın 474,037
 • Dolar 7,5495
 • Euro 8,9548
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 17 °C
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan

Enerji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı KPSS , KPSS'SİZ olmak üzere 44 kamu personeli alımı

Enerji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı KPSS , KPSS'SİZ olmak üzere 44 kamu personeli alımı
Enerji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı KPSS , KPSS'SİZ olmak üzere 44 kamu personeli alımı

Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca,
Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak
yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I) BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme
ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna
ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine
sahip olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
I-) KURUMSAL YAZILIM MİMARI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem
birimlerinde .NET teknolojileriyle en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu
belgelemek,
2) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
3) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı
ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
4) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük
çaplı yazılım projelerinde yazılım mimarı olarak görev yapmış olmak,
5) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object
Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
7) .NET Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
8) .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, LinQ SQL, IIS
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST)
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10)Jquery, Ajax, CSS, Javascript, Typescript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hâkim ve deneyimli olmak,
11) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
12) Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme
konusunda bilgi sahibi olmak,
13) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya
ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
14) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
15) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17) Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
18) Websocket, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
19) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
20) IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda
tecrübe sahibi olmak,
21) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
22) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
23) Versiyon kontrol sistemleri(TFS,GIT,SVN) ve CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
24) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
25) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
26) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
27) İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
28) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki
çizenekleri (entity relationship diagrams), UML tasarım ve geliştirme deneyimine
sahip olmak,
29) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi
olmak,
30) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını
yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin
analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine
edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
31) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
Tercihen
 .NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi olmak,
 PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,
 CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
 COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
 NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL
ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak
II-) KURUMSAL PROJE YÖNETİCİSİ (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi
sahibi olmak,
2) Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,
3) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük
çaplı yazılım projelerinde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,
4) Yazılım kapsam yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Yaygın yazılım lisanslama modelleri konusunda bilgi sahibi olmak,
6) Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak
8) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
9) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki
çizenekleri (entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal
uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak,
10) Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda
bilgi, tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak,
11) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını
yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin
analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine
edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
12) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi
sahibi olmak,
13) İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları
kullanabiliyor olmak,
14) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak,
15) İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
17) Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
18) Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
19) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
20) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
21) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,
gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine
sahip olmak,
22) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım
sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
23) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,
24) CMMI konularında bilgi, tecrübe sahibi olmak,
25) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
26) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;
27) Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak
28) CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde Proje Yöneticisi olarak iş
tecrübesine sahip olmak,
29) TOGAF sertifikasına sahip olmak,
30) Yazılım ölçekleme konusunda Common Software Measurement International
Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak,
Tercihen
 Proje bütçesi oluşturma ve bütçe yönetimi konusunda deneyimli olmak,
 Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,

III-) KIDEMLİ UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam
Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
4) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi
olmak,
5) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET,
ADO.NET, Entity Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama
geliştirmiş olmak,
8) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web
teknolojilerine hâkim ve deneyim sahibi olmak,
9) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
10) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
11) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
12) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında
tecrübe sahibi olmak,
13) IBM MQ, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması k onusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
16) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi sahibi olmak,
17) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,
18) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
Tercihen
 Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına
sahip olmak,
 Java EE Framework konusunda tecrübe sahibi olmak,
IV-) KIDEMLİ ALTYAPI VE KONFİGURASYON UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı -
Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Network, firewall, load balancer, proxy konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
3) IIS, NGINX, Weblogic vb. web sunucuları konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
4) Continuous Integration / Continuous Delivery konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
5) TSF, GIT, SVN konularında deneyimli olmak,
6) Log yönetimi araçlarında deneyim sahibi olmak,
7) Mikroservis mimarileri ve teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,
8) Konteyner kullanım ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Docker,
Kubernetes, vs),
9) İzleme(monitoring) uygulamalarına konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
10) Linux işletim sisteminde deneyim sahibi olmak,
11) Bulut(cloud), dağıtık mimari, sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,
12) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere
hâkim olmak,
13) Yazılım altyapı ve geliştirme süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak,
14) Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, farklı platformlarda yazılımı
test edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15) Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin
sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
V-) UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
4) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi
olmak,
5) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6) .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, C# .NET, ADO.NET, Entity
Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
7) JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,
8) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
9) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
10) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
11) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,
12) Kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
13) Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,
14) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,
15) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
Tercihen
 .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına
sahip olmak,
 PHP, Pytthon veya Java EE ile gerçekleştirilen bir adet kurumsal uygulama yazılımı
projesinde yer almış olmak
VI-) YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına kadar)
1) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bu konudaki
çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,
2) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve
ilgi sahibi olmak,
3) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk
teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde
derinlemesine bilgi sahibi olmak,
4) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
5) Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine
sahip olmak,
6) JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
7) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
8) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi
olmak,
9) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini
kullanmış olmak,
10) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve
Bootstrap, Material Design altyapısını bilgisine sahip olmak
11) Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli olmak,
12) Cache'leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında
deneyim sahibi olmak,
13) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
Tercihen
 React Native ve/veya Ionic 3.0 ve üzeri tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübe sahibi
VII-) MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) En az 2 yıl mobil uygulama geliştirme alanında deneyimli,
3) React Native, Redux veya benzeri state management kütüphanesi tecrübesine
sahip olmak,
4) React Native ile iOS ve Android platformlarında uygulama geliştirmiş olmak,
5) HTML5, CSS3, AJAX konularında tecrübe sahibi olmak,
6) JavaScript, TypeScript, ES6 konularında tecrübe sahibi olmak,
7) Webpack, Npm ve Yarn hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) Responsive design & adaptive design konularında tecrübe sahibi olmak,
9) UI, UX deneyim sahibi olmak,
10) Cihaz odaklı UI kurallarına hakim,
11) RESTFUL API, Web Api, JSON, XML, Web Servisler oluşturma ve entegre etme
konusunda deneyim sahibi olmak,
12) Google Firebase, Realtime Database deneyim sahibi olmak,
13) App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip
olmak,
14) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,
15) Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,
Tercihen
 Native IOS ve/veya Android uygulamaları geliştirmiş olmak,
 App Store veya Google Play Store'da referans uygulama gösterebilen,
 .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübesi olmak,
 Bilgi güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
VIII-) İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
1) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en
az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
2) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans
ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
3) Gereksinimlerin çıkartılması, doğrulanması ve geçerlemesi (elicitation,
verification, validation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
4) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama
becerisine sahip olmak,
5) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) Kurumsal uygulamaların analizi ve süreç yönetimi konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
7) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
10) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
11) İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,
12) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
Tercihen
 Agile, Scrum metodolojilerinde deneyim sahibi olmak,
 ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
 Veri kalitesi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
IX-) YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇLERİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli ve çok modüllü yazılım/ uygulama geliştirme projelerinde en az üç
(3) yıl görev almış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yazılım mühendisliği süreç, araç ve yöntemleri konusunda deneyim sahibi olmak,
3) IEEE ve ISO’nun Yazılım Mühendisliği standartları konusunda uygulama
deneyimi sahibi olmak,
4) Nesne yönelimli yazılım geliştirme (analiz, tasarım, kodlama, test) metodolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
5) Proje Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
6) Birleşik Modelleme Dili (UML) görünüm ve diyagramları oluşturma ve
çözümleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) Gereksinim çıkarma, analiz ve modelleme teknikleri ve gereksinim belgeleme ve
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere
hakim olmak,
9) İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,
10) Projeye ilişkin analiz ve tasarım dokümanlarının gözden geçirilerek proje test
planlarının hazırlanması, test senaryolarının oluşturulması ve testlerin
koşturulması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
11) Yazılım test araçları ve test otomasyonlarının kullanımı konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
12) Fonksiyonel testler, regression testleri, entegrasyon testleri, kullanıcı kabul testleri
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
13) Testlerin manuel olarak koşturulması ve test raporlarının yayınlanması, hata
kayıtlarının açılması ve takibi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
14) Testlerin otomatize edilip DEVOPS/CI ortamına entegre edilmesi konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
15) Web/Mobil uygulama testleri, API ve servis testlerinde tecrübe sahibi olmak,
Tercihen
 Yazılım test verilerinin toplanması, test organizasyonunu planlama, oluşturma,
örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama
yeteneğine sahip olmak, tasarım-analiz ve test danışmanlarını, projelerin analiz,
tasarım ve test aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
X-) KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) En az 2500 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu
kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak,
3) En az 2500 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 120 kenar anahtar ve birden
fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini
yapmış olmak,
4) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
5) Tercihen Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak.
6) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X
ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey
bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 2500 kullanıcılı
IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak,
(Tercihen Cisco ISE ve/veya Aruba ClearPass)
8) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network
analiz araçları kullanmış olmak,
10) Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar
ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve
işletim yapmış olmak (Tercihen CCNA Wireless sertifikasına sahip olmak),
12) Ana omurga anahtarı (Backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen Cisco,
Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak)
13) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
14) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
15) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
XI-) KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2) Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım
(Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,
3) En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application
Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall
(WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi
olmak ve bunu belgelemek,
4) Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve
Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak
ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
5) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
i. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
ii. Certified Ethical Hacking (CEH)
iii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iv. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
v. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
vi. Licensed Penetration Tester (LPT)
vii. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
viii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
6) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların
tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
7) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek
geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek
seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
8) Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root
cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of
Compromise) yapabilmek,
9) Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim
çalışmalarına katılmış olmak,
10) Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
11) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi
olmak,
12) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
13) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
14) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
XII-) SİSTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
katı)
1) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange
2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az
3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye
bilgi sahibi olmak,
3) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda
bilgi sahibi olmak,
4) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012R2, 2016) bakım, izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
5) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi
sahibi olmak,
6) System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations
Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
7) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,
8) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
9) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
10) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.)
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak,
12) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
13) Tercihen; Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az
birine sahip olduğunu belgelemek,
14) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
15) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
16) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
17) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak,
18) Takım çalışmasına yatkın olmak.
XIII-) SİSTEM UZMANI (1 Kişi-Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3
katı)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu
kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Linux
(tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak
toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
belgelemek,
2) Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red
Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi
birisine sahip olmak,
3) Python ve Bash Shell scripting konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
4) Sunucu sanallaştırma tarafında tecrübe sahibi olup en az VMware Certified
Professional (VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,
5) Tercihen Veri deposu üreticilerinin üst seviyedeki segmentteki ürünleri kurulum,
konfigürasyon ve yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak. Bu tip veri depoları
üzerinde konfigürasyon yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit
edebilmek ve çözüm üretebilmek,
6) Tercihen SAN (Storage Area Network) yönetiminde tecrübeli olmak, arıza ve
performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,
7) Tercihen yedekleme teknolojileri konusunda tecrübesi olmak, Networker,
Comvault, Netbackup vb. yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak.
8) Tercihen OpenStack, OpenShift kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak ve tercihen Red Hat Certified Specialist in Red Hat OpenStack sertifikasına
sahip olmak,
9) Tercihen Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından biriyle tecrübe sahibi
olmak,
XIV-) VERİ AMBARI / RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje
yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3) İyi derecede SQL bilgisi olmak,
4) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekâsı konularında en az beş
(5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
5) Veri Ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) İş Zekâsı Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
8) Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
9) OLAP mimari yapıları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
11) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
12) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
13) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
14) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
Tercihen
 IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak,
 IBM Datastage veri aktarımı (ETL) ürünü ile çalışmış olmak,
 IBM Veri ambarı sunucusu (Appliance) ürünü ile çalışmış olmak,
 IBM CDC Anlık değişen veri aktarımı ürünü ile çalışmış olmak,
 Kurumsal iş zekâsı, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak,
XV-) RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 katı)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje
yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3) İyi derecede SQL bilgisi olmak,
4) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekâsı konularında en az üç
(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
5) İş Zekâsı Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
7) Big Data teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
9) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
10) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
11) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
12) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
Tercihen
 IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak.
 Dashboard ürünleri IBM Cognos, PowerBI, Oracle BI, Qlikview,vb . Ürünlerden en az
birini bilmek,
 Kurumsal iş zekâsı, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak,
II) İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ
İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu (Fotoğraflı),
2 katı ödenecek pozisyonlara başvuracak adaylar gerekli şartları taşıması kaydıyla birden
fazla grup ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla grup ve pozisyona 
başvuracak adaylar başvuru formunda ilgili bölümleri işaretlemek suretiyle bu durumu
belirtmeleri gerekmektedir.
2) Özgeçmiş,
3) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu
belge),
4) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği
takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. E-devlet üzerinden alınan barkotlu mezun
belgesi ile de başvuru yapılabilir.)
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma
sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet
dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübe
şartını gösterir belge. Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir. Buna göre;
a. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan
hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan
teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması
gerekmektedir.
b. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin
geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde
birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az
biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
c. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir
telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde
ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu,
sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri
onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler.
 Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.
Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse
söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
 İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava
çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının
%30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise
sıfır olarak değerlendirilecektir)
 Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
 Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu belge)
Genel Şartlar altında 2 katı bilişim uzmanı için;
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm
mezunları 2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)
b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik
bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve
Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katı bilişim
uzmanı pozisyonları için başvuru yapabilir.)
III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ :
Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvurularını 10.02.2020-21.02.2020 tarihleri
arasında en geç mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen
veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile
eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri:
T.C. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) 20.Kat
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
+90 312 204 9822-204 9826-204 9868- 204 9872
IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı
(10) aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için
100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim
Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine
göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.
V) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi
www.ticaret.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
VI) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve
özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav
tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.
VII) SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları www.ticaret.gov.tr sitesinde ilan
edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir
pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava
girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz
sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal
edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin
yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.
VIII) ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
IX) DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5
yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin
asıllarını ibraz edeceklerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur

DİĞER İLAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam
edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20
Yeraltı Maden Uzmanı alınacaktır.
1) BAŞVURU ŞARTLARI
Yeraltı Maden Uzmanı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına
başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak.
- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını
doldurmamış olmak. (1 Ocak 1975 sonrası doğumlular)
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
- Yeraltı maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
- Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel
hali bulunmamak.
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
2) SINAVA BAŞVURU
Başvurular, 27/01/2020 tarihinde başlayıp 12/02/2020 tarihinde saat 17.00'da sona
erecektir.
Adayların;
a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde
yer alan başvuru formu,
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Maden Mühendislerinde; yeraltında, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen
maden işletmelerinde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında
çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları)
GRUP
NO
ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN
SAYISI
SINAVA
KATILACAK
ADAY SAYISI
1 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ,
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ,
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
10 40
2 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 10 40 
ç) Jeoloji, Jeofizik ve Hidrojeoloji Mühendislerinde; yeraltında madencilik faaliyeti
yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında
çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde
kayıtlı yeraltı maden işletmelerinde çalıştığına dair teknik eleman kayıtları)
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınmış barkodlu mezun belgesi, (Belgenin aslı ile birlikte şahsen başvuruda bulunulması halinde
Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)
e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (bir adedi forma yapıştırılacak)
f) Detaylı özgeçmişi,
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir),
ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız
başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katı kadar aday yaşı küçük olandan
başlanmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki aday ile aynı doğum tarihine sahip
adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır.
Sınav Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi – 13 Mart 2020 Cuma tarihleri arasında
Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA
4) GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
- Sözlü sınavda adayların;
a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin 3213
sayılı Maden Kanunu ve bu kanunla ilgili diğer ikincil mevzuat, b- Bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d- Genel yetenek
ve genel kültürü, e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden (a) bendi için elli
puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı
ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- Sınav komisyonu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde
mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon
sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak sözleşmeli personel sayısının yarısını geçmemek
kaydıyla yedek liste belirlenebilir. 
- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere
ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl)
geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler
“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır.
- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün
“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü
içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. İtirazlar, itiraz süresinin
bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve
sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.
6) DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile atanma şartlarından herhangi birini
taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama
yapılacaktır.
- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü
yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü
belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
7) BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük internet
sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 212 80 00 / 1030-1204
- İlan olunur

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 531 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.