• BIST 1.329
 • Altın 449,266
 • Dolar 7,8115
 • Euro 9,3377
 • İstanbul 5 °C
 • Ankara -6 °C
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan

En az lise mezun 122 memur alımı başvuru ekranı açıldı

En az lise mezun 122 memur alımı başvuru ekranı açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezun 122 memur alımı başvuru ekranı açıldı

 Tarım ve Orman Bakanlığı 45 şehir en az lise mezun 122 memur alımı başvuru ekranı açıldı. Alınacakların 80 kişisi şoför, 27 avukat ve 15 mühendis alımları olarak yapılıyor.

2020 Devlet Memuru Alımı Başvuru şartları;

657 sayılı Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak, 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 ve KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Son müracaat tarihi itibarı ile 36 yaşından gün almamış olmak şartları aranmaktadır.

Şoför alımı; Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, C sınıfı ehliyete sahip olmak ve Cinsiyeti Erkek olmak şartları aranmaktadır.

Mühendis alımı; üniversitelerin Bilgisayar, Makine, İnşaat ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

Avukat alımı; Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak şartı aranmaktadır.

Adaylar, başvurularını aşağıda verilen internet adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden
2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı
ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam
122 (Yüz yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 - 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan
sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar
hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz
olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak
göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek
haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en
az 60 puan almış olmak,
2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek
Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
- C sınıfı ehliyete sahip olmak,
- Cinsiyeti Erkek olmak,
4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3) BAŞVURU İŞLEMLERİ
Adaylar 01/06/2020 - 12/06/2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr
adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.
Başvuru işlemleri 12/06/2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular
kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim
programından başvuruda bulunabilecektir.
Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden
fazla olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir.
4) YERLEŞTİRME İŞLEMİ
657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, başvuru genel ve özel şartları
taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından
2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3,
Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle
yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını 22.06.2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr
adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.
KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen başvuru genel ve özel şartlara sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye
alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
İlan olunur
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI POZİSYON VE PROGRAM ADLAR
POZİSYONU POZİSYON
SAYISI ÖĞRENİMİ KPSS PUAN
TÜRÜ
NİTELİK
KODU
PROGRAM
KODU PROGRAM ADI
MÜHENDİS
4 LİSANS KPSSP3 4531 3124 BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
3 LİSANS KPSSP3 4639 3252 MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
6 LİSANS KPSSP3 4669 3221 İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
2 LİSANS KPSSP3 4533 5134 YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ
TOPLAM 15
AVUKAT (TAM
ZAMANLI)
27 LİSANS KPSSP3 4419 3209 HUKUK
TOPLAM 27
DESTEK
PERSONELİ
(ŞOFÖR)
80 ORTAÖĞRETİM KPSSP94 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak
TOPLAM 80
GENEL TOPLAM 122
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN MEZUNİYET
DURUMLARINA GÖRE TERCİH YAPILACAK İLLERİ VE SAYILARI GÖSTERİR
LİSTE
İLİ
MÜHENDİS AVUKA
T
DESTEK
PERSONELİ
(ŞOFÖR) GENEL
TOPLA
M
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİ
Ğİ
MAKİNE
MÜHENDİSLİ
Ğİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİ
Ğİ
YAZILIM
MÜHENDİSLİ
Ğİ
HUKUK
(LİSAN
S)
ORTAÖĞRET
İM
(LİSANS) (LİSANS) (LİSANS) (LİSANS)
ADANA
0
0
0
0
1
5
6
AFYONKARAHİS
AR
0
0
0
0
0
1
1
AMASYA
0
1
0
0
0
2
3
ANKARA
4
1
2
2
0
0
9
ANTALYA
0
0
1
0
3
9 13
AYDIN
0
0
0
0
0
1
1
BALIKESİR
0
0
0
0
1
4
5
BARTIN
0
0
0
0
1
0
1
BİLECİK
0
0
0
0
0
1
1
BİTLİS
0
0
0
0
1
0
1
BOLU
0
0
0
0
0
1
1
BURDUR
0
0
0
0
0
3
3
BURSA
0
0
0
0
0
2
2
ÇANAKKALE
0
0
0
0
0
5
5
ÇORUM
0
0
0
0
2
1
3
DENİZLİ
0
1
0
0
0
3
4
DÜZCE
0
0
0
0
0
3
3
EDİRNE
0
0
0
0
1
1
2
ERZURUM
0
0
0
0
0
1
1
GAZİANTEP
0
0
0
0
0
1
1
GİRESUN
0
0
1
0
0
0
1
GÜMÜŞHANE
0
0
0
0
0
1
1
HATAY
0
0
0
0
0
1
1
ISPARTA
0
0
0
0
0
2
2
İSTANBUL
0
0
0
0
1
0
1
İZMİR
0
0
0
0
0
4
4
KAHRAMANMAR

0
0
0
0
0
1
1
KARABÜK
0
0
0
0
1
1
2
KASTAMONU
0
0
0
0
0
5
5
KIRIKKALE
0
0
0
0
1
0
1
KIRKLARELİ
0
0
0
0
0
1
1
KÜTAHYA
0
0
1
0
0
1
2
MANİSA
0
0
0
0
1
3
4
MARDİN
0
0
0
0
1
0
1
MERSİN
0
0
0
0
0
4
4
MUĞLA
0
0
0
0
0
3
3
ORDU
0
0
0
0
2
0
2
RİZE
0
0
0
0
1
0
1
SAKARYA
0
0
1
0
4
2
7
SAMSUN
0
0
0
0
0
2
2
SİNOP
0
0
0
0
1
2
3
ŞIRNAK
0
0
0
0
1
0
1
TRABZON
0
0
0
0
1
1
2
TUNCELİ
0
0
0
0
2
0
2
ZONGULDAK
0
0
0
0
0
2
2
GENEL TOPLAM
4
3
6
2 27 80 122

Başvuru için link adresi verilmiştir.

Yeni BOMBA KPSS Güncel Bilgiler YOUTUBE Kanalımızda! Devamı için YOUTUBE Kanalımıza Tıkla Abone OL 

Bu haber toplam 669 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.