• BIST 3.281,61
 • Altın 972.911
 • Dolar 18.409
 • Euro 17.8365
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 6 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Ege, Aydın ,Giresun ,Gaziantep Üniversiteleri 500 Personel alımı

Ege, Aydın ,Giresun ,Gaziantep Üniversiteleri 500 Personel alımı
Ege, Aydın ,Giresun ,Gaziantep Üniversiteleri 500 Personel alımı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine'' uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

 

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

 

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

 

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO

 

BÖLÜM

 

ANABİLİM DALI

 

ADET

 

DER.

 

UNVAN

 

AÇIKLAMA

 

Araban Meslek Yüksekokulu

 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 

Organik Tarım

 

1

 

3

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Bitki stres fizyolojisi ve moleküler bitki patolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Spor Yöneticiliği

 

Spor Yöneticiliği

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Spor Yöneticiliği

 

Spor Yöneticiliği

 

1

 

3

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları

 

İngiliz Dili ve

 

Edebiyatı

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Felsefe

 

Bilim Tarihi

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Felsefe

 

Felsefe Tarihi

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Felsefe

 

Sistematik Felsefe Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Estetik-Sanat Felsefesi, Husserl konularında çalışmaları olmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Matematik

 

Cebir ve Sayılar Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Eski Türk Dili

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Eski Uygur Türkçesi üzerine çalışmış olmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Türk Halk

 

Edebiyatı

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Programları

 

ve Öğretim

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

STEM Eğitimi konusunda deneyimli olmak

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış

 

olmak, Öğretmen yetiştirmede

 

mesleki imaj konusunda çalışmaları olmak

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Yönetimi

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış

 

olmak, Yüksek Öğretim Finansmanı alanında çalışmaları olmak

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Eğitimde liderlik, örgütsel davranış alanlarında çalışmış olmak

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Temel Eğitim Bölümü

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Gaziantep Eğitim Fakültesi

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Moda ve Tekstil Tasarımı

 

Moda ve Tekstil

 

Tasarımı Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Resim

 

Resim Anasanat

 

Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 

Uçak ve Uzay Mühendisliği

 

Uçak ve Uzay

 

Mühendisliği

 

Anabilim Dalı

 

2

 

1

 

Doçent

 

Makina Mühendisliği Lisans

 

mezunu olmak, Aerodinamik

 

alanında çalışmaları olmak

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İktisat

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış

 

olmak

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Maliye

 

Mali İktisat

 

1

 

3

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Uluslararası Ticaret ve

 

Lojistik

 

Lojistik

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

İletişim Fakültesi

 

Gazetecilik

 

Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme

 

Yönetim ve Organizasyon

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Kamu Yönetimi

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Neoliberal Politikaların Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkisi , Türk Siyasal hayatı ve Türk dış politikası üzerine çalışmaları olmak

 

İslahiye Meslek Yüksekokulu

 

Veterinerlik

 

Laborant ve

 

veteriner Sağlık Pr.

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

İslahiye Meslek Yüksekokulu

 

Veterinerlik

 

Laborant ve

 

veteriner Sağlık Pr.

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Veteriner fakültesi mezunu olmak, Fermente sucuk üretimi üzerine çalışmaları olmak

 

İslahiye Meslek Yüksekokulu

 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

İşletme Yönetimi Pr.

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Yeşil ekonomi ve turizm üzerine

 

çalışmaları olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

Elektrik-Elektronik

 

Mühendisliği

 

Elektromağnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim

 

Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Mühendislik Fakültesi

 

Fizik Mühendisliği

 

Matematiksel Fizik

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış

 

olmak, CERN-ATLAS grubunda

 

deneysel ve matematiksel

 

modellemeler alanında çalışıyor olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

Gıda Mühendisliği

 

Gıda Bilimleri

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

Gıda Mühendisliği

 

Gıda Teknolojisi

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

Gıda Mühendisliği

 

Gıda Teknolojisi

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

İnşaat Mühendisliği

 

Geoteknik

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

İnşaat Mühendisliği

 

Mekanik Anabilim

 

Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

Tekstil Mühendisliği

 

Tekstil Bilimleri

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Mühendislik Fakültesi

 

Tekstil Mühendisliği

 

Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Tekstil Mühendisliği alanında

 

doktora yapmış olmak, örme

 

kumaşlar üzerine çalışıyor olmak

 

Nizip Eğitim Fakültesi

 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Sosyal Bilgiler

 

1

 

3

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

 

Muhasebe ve vergi

 

Muhasebe ve vergi Uygulamaları

 

1

 

3

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

İşletme alanında doktora yapmış ve Sosyal medya pazarlaması alanında çalışmaları olmak.

 

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

 

Yönetim ve Organizasyon

 

Lojistik

 

1

 

1

 

Profesör

 

Taşımacılık alanında çalışmaları olmak

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Beslenme ve Diyetetik

 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik

 

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik

 

Psikiyatri

 

Hemşireliği Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

 

Çocuk Gelişimi Pr.

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, IVF Sertifikası olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Uzmanlığı alanından almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Çocuk Ruh Sağlığı

 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Sosyal Pediatri Bilim dalında en az 5 yıl çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

(Çocuk Nörolojisi)

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

(Çocuk Yoğun

 

Bakım)

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Çocuk yoğun bakım bilim dalında yan dal yapmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yeni Doğan)

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Yeni doğan bilim dalında yan dal yapmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Gastroenteroloji yan dalı yapmış olmak, YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak, çölyak hastalığı alanında çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Geriatri Bilim Dalı)

 

1

 

1

 

Profesör

 

Geriatri bilim dalında yan dal yapmış ve Geriatri alanında doçent olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Yoğun Bakım)

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

İç hastalıkları uzmanı olmak ve Yoğun Bakım yan dalı yapmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Kardiyoloji

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Kalp hastalıklarında oksidatif stres belirteçleri ile ilgili çalışmaları olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doçent

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak, deney hayvanları ile ilgili nükleer tıp çalışmaları yapmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı)

 

1

 

1

 

Doçent

 

Hematoloji bilim dalında yan dal yapmış olmak ve Hematoloji alanında doçent olmak, KİT Sertifikası bulunmak

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Anatomi Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Biyofizik Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

 

Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

YDS'den en az 80 puan veya

 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak, Deney hayvanı Kullanım Sertifikası ile Klinik Araştırmacı Eğitim Sertifikasına sahip olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Doktor

 

Öğretim

 

Üyesi

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

1

 

1

 

Profesör

 

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

 

Not: ilan yayım tarihi resmi tatile denk geldiğinden başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

İLAN BAŞVURU TARİHİ: 10.06.2019

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2019

-----

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelimi ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların: başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş yayın listesi ve puanlama tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (4 adet CD'yc yüklenmiş halde) 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna: Profesörler müracaat edemezler.

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların: başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş yayın listesi ve puanlama tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (4 adet CD'ye yüklenmiş halde) 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna: Doçentler müracaat edemez.

 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kuruntunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kuramlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

 

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başv uru hakkı bulunmamaktadır.

 

İlan Tarihi : 01.06.2019

 

Başvuru Tarihi : 10.06.2019

 

Son Başvuru Tarihi : 24.06.2019

 

BİRİM

 

BÖLÜM

 

ANABİLİM DALI

 

ÜNVAM

 

DF.R.

 

AD.

 

İLAN ŞARTI

 

1.

 

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

Uluslararası Ticaret Bölümü

 

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

 

Doçent

 

1

 

1

 

Doçentlik unvanını Uluslararası Ticaret alanından almış olup. Dünya Ticaret Örgütü konusunda çalışmaları bulunmak.

 

2.

 

Eğitim Fakültesi

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Anabilim Dalı

 

Doçent

 

i

 

1

 

Doçentlik unvanını Ortaçağ Tarihi bilim alanından almış olup. Ortaçağ Kent Tarihi alanında çalışmaları bulunmak

 

3.

 

Eğitim Fakültesi

 

Temel Eğitim Bölümü

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doçent

 

1

 

1

 

Okul öncesi Eğitimi ve bağlam temelli öğrenme yaklaşımıyla ilgili çalışmaları olmak.

 

4.

 

Eğitim Fakültesi

 

Temel Eğitim Bölümü

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doçent

 

2

 

1

 

Sınıf eğitimi ve açıklama destekli REACT stratejisi konularında çalışmaları olmak.

 

5.

 

Eğitim Fakültesi

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Anabilim Dalı

 

Doçent

 

l

 

1

 

Doçentlik unvanını Tarih Eğitimi bilim dalından almış olup, tarih ders kitapları üzerinde çalışmaları bulunmak.

 

6.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

Bölümü

 

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı '

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

S

 

1

 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, Paralel hesaplama konusunda çalışmaları bulunmak.

 

7.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Klinik Bilimler Bölümü

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Dr. öğr. Üyesi

 

5

 

1

 

Ağız. Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlığını yapmış olmak. TME bozukluğu olan hastalarda oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi konusunda ve implant çevresi defektlerin tedavisinde kullanılan materyaller hakkında çalışmaları bulunmak.

 

8.

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

 

Pazarlama Programı

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

4

 

1

 

İşletme alanında doktora yapmış olmak ve hizmet tasarımı, üretim yönetimi, bulanık ve bulanık olmayan çok kriterli karar verme yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

 

9.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Ekonometri Bölümü

 

Yöneylem Araştırması

 

Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

5

 

1

 

Mekansal ücret eğrileri konusunda çalışmaları olmak

 

10.

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Genel Cerrahi Anahilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

5

 

1

 

İlgili alanda uzman olup, fıtık cerrahisinde komposit yamalarla ilgili çalışmaları olmak.

 

II.

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

Radyoloji Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

1

 

1

 

İlgili alanda uzman olup, beyin tümörlerinin tanısında

 

ADC ile diftizyon MRG hakkında çalışmaları olmak.

 

12.

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

Radyoloji Anabilim Dalı

 

Dr. öğr. Üyesi

 

1

 

l

 

İlgili alanda uzman olup, pankreas tümörleri konusunda

 

Dual Enerji ve Perfuzyon BT ile ilgili çalışmaları olmak.

 

13.

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Nöroşirurji Anabilim Dalı

 

Dr. öğr. Üyesi

 

1

 

1

 

İlgili alanda uzman olup, travmatik beyin yaralanmalarında tcmporal lobektominin etkileri üzerine çalışmaları olmak.

 

14.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Bölümü

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Dr. öğr. Üyesi

 

5

 

1

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup. Fantastik roman üzerine çalışmaları bulunmak.

-----------------

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

4 - Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz internet sitesinde Personel Dairesi Başkanlığının Belgeler ve Formlar sekmesinde bulunan dilekçe),

2) Özgeçmiş,

3) Yayın Listesi,

4) (2) iki adet fotoğraf,

5) Nüfus cüzdanı suretinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

6) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

7) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır. Aday tarafından imzalı.)

9) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi,

10) İlan metni,

11) Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere;

- 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine ise taranmış (ıslak imza gereken yerlerin imzalı olması şartıyla) şekilde yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere, yukarıda belirtilen tüm belgelerin (11 .madde hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz internet sitesinde Personel Dairesi Başkanlığının Belgeler ve Formlar sekmesinde bulunan dilekçe),

2) Özgeçmiş,

3) Yayın Listesi,

4) (2) iki adet fotoğraf,

5) Nüfus cüzdanı suretinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

6) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

7) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır. Aday tarafından imzalı.)

9) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi,

10) İlan metni,

11) Bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere;

- 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 çerçevesinde başvuru yapılan Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine ise taranmış (ıslak imza gereken yerlerin imzalı olması şartıyla) şekilde yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

GENEL NOTLAR:

İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

DUYURULUR.

BAŞVURU TAR

İHLERİ

Başlangıç Tarihi:

02/06/2019

Bitiş Tarihi:

24/06/2019

BİRİMİ

ANABİLİM

DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSADİ

GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

İktisat Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Uluslararası Ekonomi Alanında Çalışmaları Olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

ACİL TIP

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Acil Serviste İlaç Zehirlenmelerinde Uygulanan Tedavi Yöntemleri İle İlgili Çalışması Olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ

VE

TOKSİKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. DNA Hasarları Konusunda Çalışmaları Olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

PATOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hayvanlarda Karaciğer ve Böbrek Patolojisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

-------

EÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARA BAŞVURU İLE İLGİLİ SINAV TAKVİMİ

 

 

BAŞVURU : 27 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019

TÜRKÇE SINAVI : 17 Haziran 2019 Pazartesi Saat:10.00

(Yabancı Uyruklu adaylar için)

ÖNEMLİ NOT

Yüksek lisans programlarına başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.

Lisans Dereceli Doktora programlarına başvuru aşamasında lisans mezuniyet belgesi olmayan adayların başvurusu onaylanmayacaktır.

Yüksek Lisans Dereceli Doktora programlarına başvuru aşamasında yüksek lisans mezuniyet belgesi olmayan adayların başvurusu onaylanmayacaktır.

Aday numaranız ya da numaralarınızı aldıktan sonra, imzalı başvuru formu çıktısı/ çıktılarınızı alarak gerekli belgeler ile birlikte BAŞVURU TARİHLERİ SÜRESİNCE Enstitü Öğrenci İşlerine başvurmanız ve başvurunuzu ilgili personele onaylattıktan sonra sınava giriş belgenizi almanız gerekmektedir.

BAŞVURU ÖNCESİ ADAY NUMARASI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ. (27 Mayıs 2019 tarihinde aktif olacaktır.)

Başvuru için önemli bilgiler

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi kontenjan tablosu ve önkoşulları

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARI YILI 
KONTENJAN, BAŞVURU ve ADAY DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

GÜZ '19 KONTENJANLARI, ÖN KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

TC ve KKTC UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

BAŞVURU TARİHLERİ
Yüksek Lisans Programları için : 20 Mayıs 2019- 14 Haziran 2019 tarihleri arasında

Doktora Programları için : 20 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında

(Sabah: 09:00- 11:30 arası öğleden sonra: 13:30- 16:00 saatleri arasında)

Not: Mezuniyet öncesi aşamada başvuru yapan adayların, başvuruları sırasında güncel öğrenci belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Bu haber toplam 1321 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.