• BIST 2.864,25
 • Altın 1038.865
 • Dolar 17.9312
 • Euro 18.392
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 29 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Müşavir ve Ateşe Kariyer İş İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Müşavir ve Ateşe Kariyer İş İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Müşavir ve Ateşe Kariyer İş İlanı

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

 

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. Derece kadroya sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacaktır.

 

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

2) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40)

3) Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak,

6) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

7) Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

 

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

1) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

3) İki adet vesikalık fotoğraf,

4) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan,

5) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

 

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav şu konulardan yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akait, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları. 

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

 

IV. BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 07/12/2018 Cuma günü Saat 18:00'a kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınavın yazılı bölümü; 11/12/2018 Salı günü Saat: 14:00'da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

VI. MÜRACAAT ADRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara.

İlanen duyurulur.

-------------------DİĞER İLAN

2018 YILI YURTDIŞI DİN HİZMETLERİ
MÜŞAVİRLİK/ATAŞELİK SINAVI
Sayfa 1 / 5
DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatında münhal/boşalacak olan, yeni ihdas edilen ve
aşağıda grubu, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara “Mesleki Yeterlik Sınavı” ve
“Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatı” sonucuna göre Din Hizmetleri Müşaviri/ Din
Hizmetleri Ataşesi alımı yapılacaktır.
ATAMA YAPILACAK KADROLARIN GRUBU, UNVANI, SINIFI ve ADEDİ
GRUBU UNVANI SINIFI ADEDİ
1.Grup Ülkeler
(Batı Avrupa Ülkeleri, Okyanus
ötesi Ülkeleri)
Din Hizmetleri Müşaviri
GİHS
8
Din Hizmetleri Ataşesi 5
2. Grup Ülkeler
(Kafkasya Ülkeleri, Balkan
Ülkeleri, Doğu Avrupa Ülkeleri)
Din Hizmetleri Müşaviri 6
Din Hizmetleri Ataşesi 1
3. Grup Ülkeler
(Ortadoğu Ülkeleri, Güney ve
Doğu Asya Ülkeleri, Afrika
Ülkeleri)
Din Hizmetleri Müşaviri 8
Din Hizmetleri Ataşesi 1
 TOPLAM 29
I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Dört yıllık dini yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun
olmak, dört yıllık dini yükseköğrenimini yurtdışında tamamlayanlar için diploma denklik
belgesine sahip olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
4. Başkanlık teşkilatında vaizlik, müdürlük, uzmanlık, diyanet işleri uzmanlığı, din işleri
yüksek kurulu uzmanlığı ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi
olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
5. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak,
6. Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
7. Yurt dışı sürekli görevden yurtiçi görevine döndükten sonra, yeniden yurt dışı görevine
atanabilmeleri için sınav tarihi itibariyle en az bir yıl fiilen çalışmış olmak,
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/KPDS); Müşavirlik için en az 70
(yetmiş) puan, Ataşelik için en az 60 (altmış) puan almış olmak veya ÖSYM tarafından
buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
a) 1. Grup ülkeler için başvuracakların dil puanının bu ülkelerin resmi diline veya
İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birine ait olması gerekmektedir.
b) 2. Grupta bulunan ülkelerden; Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkeler için
başvuracakların dil puanının o ülkenin diline veya Rusça ya da Slav dillerinden birine
ya da İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden birine ait olması
gerekmektedir.
2018 YILI YURTDIŞI DİN HİZMETLERİ
MÜŞAVİRLİK/ATAŞELİK SINAVI
Sayfa 2 / 5
c) 3. Grupta bulunan ülkelerden; Resmî dili Arapça olan veya yaygın olarak Arapça
konuşulan ülkeler için başvuracakların dil puanının Arapça ya da Avrupa dillerinden
birine ait olması gerekmektedir.
d) 3. Grupta bulunan ülkelerden; Arapçadan başka bir dilin veya dillerin resmî dil ya da
yaygın konuşulan dil olduğu ülkeler için başvuracakların dil puanının o ülkelerin
resmî dili veya yaygın dillerden birine ya da Arapça veya Avrupa dillerinden birine ait
olması gerekmektedir.
e) Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin
hesaplanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk
atamasında gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı
dil aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında 70 (yetmiş) ve üzeri dil puanı belgesi
veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki başvurularında yabancı
dil yeterlik belgesi istenmez.
f) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora
eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, eğitimini tamamladığı dile ilişkin yabancı dil
belgesi istenmez.
g) 2. Grup ülkelerden yabancı dil belgesi gerektirmeyen Türkçe veya lehçelerinin
konuşulduğu ülkeler için müracaat kabul edilmeyecektir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 02/11/2018 - 16/11/2018 tarihleri arasında mesai
bitimine kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi linki üzerinden
başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte;
a) Başkanlık merkezinde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğüne,
b) Taşra teşkilatında görevli olanlar İl Müftülüklerine,
c) Eğitim merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
d) Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine,
e) İlahiyat Fakültelerinde görevli olanlar ise İl Müftülüklerine müracaat edeceklerdir.
2. Aday isim listeleri 19 Kasım 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru
mercileri tarafından disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine bildirilecektir.
3. Taşra, Yurt Dışı Teşkilatı ve İlahiyat Fakültelerinde görevli olan adayların başvuru
evrakları en geç 27 Kasım 2018 Salı günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri
tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle postada herhangi bir
gecikmeye meydan verilmemesi için başvuru evraklarının İl Müftülüklerince son gününe
kadar bekletilmeden gönderilmesi önem arz etmektedir.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından aday ile birlikte müracaat mercii sorumludur.
2018 YILI YURTDIŞI DİN HİZMETLERİ
MÜŞAVİRLİK/ATAŞELİK SINAVI
Sayfa 3 / 5
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Form Dilekçe (Ek-1),
2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2),
3. Aday Bilgi Formu (Ek-3),
4. En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora
diploması/mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
5. Yabancı dilin gerekli olduğu yerler için yabancı dil düzeyini gösteren belgenin onaylı
fotokopisi veya yurtdışında eğitim veren üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora
yapmış ise diploma ve denkliğini gösteren belge,
6. Hizmet cetvelinin onaylı örneği,
7. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.
IV. BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1. Başvuru belgeleri, yukarıda belirtilen sıraya göre her biri şeffaf dosyaya konulmuş olarak
telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2) bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Form
dilekçe (Ek-1) ve Aday Bilgi Formu (Ek-3) ise adayın el yazısı ile doldurulacaktır.
Başvuru Formuna son altı ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve
başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.
3. Form dilekçe (Ek-1) ve Aday Bilgi Formu (Ek-3), Başkanlığımız web sayfası Duyurular
bölümü Sınav Duyurusu ekinden indirilebilecektir.
4. Belgelerin aslına uygunluk onayı, görevli bulundukları birim/kurum amirince yapılacaktır.
5. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formunda (Ek-2) talep edilen 2 (iki) görev hanesinden
(Müşavir/Ataşe) sadece bir tanesi işaretlenecektir.
6. Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda
bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvuru belgeleri Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
7. Duyuruda belirtilen şartlara aykırı uygulamalar yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
başvuru ile doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukuki sorumluluğu başvuru sahibine
ait olacaktır.
V- MESLEKİ EHLİYET SINAVI, YURTDIŞI TEMSİL VE YETERLİK MÜLAKATI
1. Sınava başvuruda bulunan adayların belgelerinin incelenmesi sonucunda, duyuruda
belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler, 05 Aralık 2018 Pazartesi günü saat
10.00’da Başkanlığımız merkezinde mesleki ehliyet yazılı sınavına alınacaklardır.
2. Yurt dışı sürekli görevlere atanmada, din işleri yüksek kurulu üyesi, genel müdür, daire
başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi
tutulmazlar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliği mülakatla belirlenir.
3. Yazılı sınavda başarılı olan adayların katılacağı mesleki ehliyet sözlü sınavı ile yurt dışı
temsil ve yeterlik mülakatının günü ve saati Başkanlığımız web sayfası duyurular
bölümünden ayrıca ilan edilecektir. Başvuru sayısının fazla olması halinde sınav müteakip
günlerde devam edebilecektir.
4. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilir:
a) Kur’an-ı Kerim (35 puan),
b) Arapça (30 puan),
c) Dinî ve meslekî bilgi (35 puan).
2018 YILI YURTDIŞI DİN HİZMETLERİ
MÜŞAVİRLİK/ATAŞELİK SINAVI
Sayfa 4 / 5
5. Yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatı, aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan
üzerinden değerlendirilir:
a) Başkanlık mevzuatı (15 puan) ,
b) Başkanlık hizmet alanı bilgisi (15 Puan),
c) Yurt dışı göreve ilişkin düşünce ve yaklaşımları (15 puan),
d) Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar hakkındaki bilgisi (15 puan),
e) Genel kültür (10 puan),
f) İfade ve iletişim becerisi (10 puan),
g) Protokol bilgisi (10 puan),
h) Genel görünüm, tutum ve davranışlar (10 puan).
6. Sınavlarda adaylar her bir kurul üyesince 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Kurul
üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı belirlenir.
Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.
7. Başarılı sayılmak için mesleki ehliyet sınavının yazılı ve sözlüsü ile yurt dışı temsil ve
yeterlik mülakatından ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
almak gerekir.
8. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerlidir. Ancak,
sınavı yedek listede kazananlar, yeni bir sınav ilanı yapıldığında yedeklikten kaynaklanan
haklarını kaybederler.
VI- BAŞARI SIRALAMASI VE ATAMA
1. Başarı sıralama listesi adayların mülakat puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak
oluşturulur.
2. Başarı sıralama listesi oluşturulurken, puanların eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek
olana, eşitliğin bozulmaması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.
3. Başarı sıralama listesinde unvanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıldan
kazanmış sayılır. Sınav Kurulu, ilan edilen kadro sayısına kadar yedek aday da
belirleyebilir.
4. Başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.
5. Yurt dışı görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanının
onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir.
VII- İTİRAZLAR
1. Adaylar, itirazlarını her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi)
iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne
yapacaklardır.
2. İtirazlar, en geç 10 (on) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne
ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile email
ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2018 YILI YURTDIŞI DİN HİZMETLERİ
MÜŞAVİRLİK/ATAŞELİK SINAVI
Sayfa 5 / 5
VIII- DİĞER HUSUSLAR
6. Bu duyuruda ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan
anlaşılanlar veya atanma şart ve niteliklerini sonradan kaybedenler, yapılan sınavı
kazanmış hatta yurtdışına atanmış olsalar dahi tüm işlemleri iptal edilecek ve yurt dışı
görevi sona erdirilecektir.
7. Görevlerinde başarılı olamadığı veya devlet memurluğunu ve yurt dışındaki temsil görevi
ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge
düşürdüğü yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesi
sakıncalı görülenler ve yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler ile
Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve diğer resmî kurumlarca geri çekilme teklifleri
Başkanlıkça uygun görülenler yurt dışı görevi sona erdirilerek yurt içi görevine
döndürülecektir.
8. Sınavlarda başarılı olan adayların ilgili mevzuat çerçevesinde Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması yapılmaktadır. Söz konusu araştırma sonucunda görevlendirilmesi
sakıncalı görülenler, sınavdan doğan atanma haklarını kaybedeceklerdir.
9. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel
Hakkında Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.
X- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
 Çankaya ANKARA
Telefon : (0312) 295 75 84 – 295 75 63
Fax : (0312) 286 97 14

Bu haber toplam 1335 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.