• BIST 2.401,96
 • Altın 973.748
 • Dolar 16.636
 • Euro 17.2957
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 17 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli 50 Devlet Memuru Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli 50 Devlet Memuru Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli 50 Devlet Memuru Alım İlanı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş
Sınavı Duyurusu, 28 Aralık 2018
I. GENEL BİLGİLER
(1) Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki
ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer
memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın
www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru
unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 50 ’dir. Giriş sınavını kazananların
atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare
hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.
(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 9-10
Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler,
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004
Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.
II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları
taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b) 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha
sonra doğmuş olanlar),
c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla
ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında 
yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk
fakültelerinden mezun olmak veya
- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya
mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası
ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim
yapmış bulunmak
(2) Aday Meslek Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden başvurulabilecek
olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018
veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS
puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday
sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış
uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların,
bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi
itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye
alınacaktır.
Kategori Yabancı
Dil
Asgari
YDS Puanı
(4) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip
olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(5) Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Meslek Memurluğu
giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
(6) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr
adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca eposta ile bildirim yapılacaktır.
(7) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın
yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.
III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
(1) Giriş sınavı başvuruları 3 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak ve 22 Ocak
Salı günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın
https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge
örnekleri şunlardır:
a) T.C. kimlik numarası,
b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil
sınavlarından alınan sonuç belgesi,
c) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik
belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
f) Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans,
tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla
birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine
sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının
uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa
elektronik ortamda ileteceklerdir. 
(2) Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,
- Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2017, 2018
veya 2019 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil
sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,
- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce
sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınmış
70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM
tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini
de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
IV. SINAVIN AŞAMALARI
(1) Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri
- Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri
Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre
İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılacaktır.
c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece başka bir dil bilen
adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, İngilizce dışındaki
dillerden sınava girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizce’den de sınava tabi
tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe’den
İngilizce’ye çeviri) her bir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.
d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre
yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
- Yazılı sınava İngilizce’den girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2017, 2018 veya
2019 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in
üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına
eklenecektir. 
Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2017, 2018 veya 2019 yılında
almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış
herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan
kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına
eklenecektir.
- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce
sınavından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak
puan toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2017,
2018 veya 2019 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in
üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan
toplamına eklenecektir.
e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü
sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
(2) Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış,
temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı
dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu
açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında
da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık
internet sitesinde ilan edilecektir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık
internet sitesinde ilan edilecektir.
d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat)
Balgat/Ankara
E-posta: sinav@mfa.gov.tr
Tel: (0 312) 2921000

Bu haber toplam 1050 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.