• BIST 8221.69
 • Altın 1681.177
 • Dolar 27.2036
 • Euro 28.9251
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 24 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 737 Uzman Erbaş Alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 737 Uzman Erbaş Alımı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 737 Uzman Erbaş Alımı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI
2018 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU
Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2018

 

UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ 2
3. BAŞVURU 3
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 4
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 5
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 6
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca
Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 6
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 6
4. SEÇİM AŞAMALARI 7
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 7
b. Sınav Aşamaları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 7
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 8
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 9
d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 10
e. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 11
f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır? 11
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 11
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 13-15
6. TABLOLAR 16
TABLO-1 K.K.K.lığı Uz.Erb.Temini Kapsamında Alımı Yapılacak Sınıf ve Branşlar 16-19
TABLO-2 Dz.K.K.lığı Uz.Erb.Temini Kapsamında Alımı Yapılacak Sınıf ve Branşlar 20-22
TABLO-3 Hv.K.K.lığı Uz.Erb.Temini Kapsamında Alımı Yapılacak Sınıf ve Branşlar 23-25
TABLO-4 Boy-Kilo Oranlarını Gösteren Tablo 26
TABLO-5 Fiziki Yeterlilik Testi Puanları 27
TABLO-6 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Deniz Piyade/Amfibi ve Mayın Harbi Dalgıcı
 (MHD) Sınıfları) Fiziki Yeterlilik Test Puanları
28
TABLO-7 Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi ile Doldurma Talimatı 29-30
TABLO-8 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması Formu ile Doldurma Talimatı 31-32
TABLO-9 Örnek Dosya Formatı 33
7. Sağlık Kurulu Muayenesi Hastane Sevk Belgesi (EK
- 2 -
1. GENEL HUSUSLAR:
a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2018 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.
b. Kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı kararları doğrultusunda gerekli
görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru
sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
c. Alım süresince her türlü bilgilendirme ve başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden yapılacak olup, seçim aşaması sınav tarihleri aynı adresten tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
ç. OSYM tarafından yapılan KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP3 puan türü sınav sonuçlarına
göre halen geçerli notları bulunan adaylar müracaat edebilecektir. KPSS sınavına ilk defa Ekim
2018’de girecek olan adaylar 2018 KPSS sonuç belgesi çıktısını sınav aşamasında getireceklerdir.
(Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak görev yapan adaylarda KPSS şartı aranmayacak, yazılı
sınava tabi tutulacak, müracaatlarını görev yaptığı Kuvvet Komutanlığına yapacaklardır.
d. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav
merkezlerinde icra edilecektir.
e. Adaylar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından en çok üçer tercih
yapabilecektir. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme bölümünde açıklandığı gibi sıralama
yapılacak, sıralamaya giren ve nitelikleri uygun olan adaylar Kuvvet Komutanlıkları tarafından
kontenjanlara yerleştirilecektir. Adaylar, tercih ettikleri sınıf kontenjanlarına giremediklerinde,
istekli olmaları ve ihtiyaç bulunması halinde diğer sınıflarda/Kuvvetlerde adaylık durumları
devam edecektir.
f. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi
vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları tarafından sınıflandırma/yerleştirme
işlemine tabi tutulacaklardır.
g. Seçim aşaması sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ
niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj
(SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile tebligat yapılmayacaktır.
2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:
Uzman Erbaş,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde
yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 sayılı Uzman
Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev
yapan asker kişilerdir.
Askerlik hizmetine devam ederken uzman erbaş adaylık sınavına katılanlar ve başarılı olanların
askerlik hizmetine ilişkin hususlar;
a. “Muvazzaflık hizmetini yaptığı ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için müracaat eden ve yapılan sınavlarda
başarılı olarak işlemleri olumlu sonuçlananlar kalan askerlik hizmet süresine bakılmaksızın
açılacak ilk eğitime tefrik (yerleştirme) edilirler. Sözleşme yapılarak eğitime başlatılanların,
sözleşme imzaladıkları tarihe kadar ki hizmet sürelerinin tamamının, yükümlülük süresinin
hesabından mahsup edileceği,
- 3 -
b. Kalan askerlik yükümlülükleri ise, sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren silahaltında ay
olarak hizmette geçirdikleri sürelerinin üçte biri 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunundaki diğer
şartları sağlaması durumunda yükümlülük hizmetinden sayılacağı” 3269 Sayılı Uzman Erbaş
Kanununu ile düzenlenmiştir.
c. Uzman Erbaş Olma Süreci;
(1) Başvuru, fiziki kontrol (boy ve kilo oranlarının TABLO-4’e göre kontrolü), kayıt-kabul,
fiziki yeterlilik testi, mülakat, uygulamalı sınav (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca
uzman erbaş sınıflarından belirlenen branşlar için) hastane sevk ve güvenlik soruşturması
aşamalarından oluşur.
(2) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırılmaları ve Kuvvet
Komutanlıklarının belirlenmesini müteakip adaylar Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek kayıt
merkezlerinde kayıtlarını yaptıracak, kayıt yaptıran adayların başka Kuvvet Komutanlığına
geçişi mümkün olmayacaktır.
(3) Kayıtlarını yaptıran adayların dosyaları ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek eğitime
planlanma/atama çalışmaları başlatılır.
(4) Eğitim/atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden evvel adayın yazışma adresine
gönderilir. Uzman erbaş adayı atama tebligatında belirtilen tarihte atamasının yapıldığı sınıf okulu,
eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmak zorundadır.
(5) Yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar
temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz.
(6) Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi ta
- 4 -
(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak
ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı
bulunmak,
(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla
terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında
terhis olanlar),
(5) Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27)
yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında
doğanlar),
(6) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
(8) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(10) Ayrıca;
(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım
ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler
tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm olmamak,
(11) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş
olmak,
 (13) Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
(14) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,
(15) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için
adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu
nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)
(16) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu
kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
- 5 -
(17) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile
müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
(18) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen
adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6)
doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli erbaş olarak görev
yapmış olanlardan, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile
sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak
2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman
erbaşlığa başvurabilirler.
(b) Halen sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adaylar internetten
başvurmayacak, görev yaptığı Kuvvet Komutanlığı vasıtasıyla başvuruları alınarak şartları
uygun olanların isim listeleri sınavları yapılmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerde KPSS şartı aranmayacak, kendilerine duyurulacak sınav merkezinde
ve yazılı sınav bölümünde açıklandığı şekilde sınava tabi tutulacaklar, sınav aşamalarında
başarılı olan adaylar kendi Kuvvet Komutanlığında görev yapacaklardır.)
(c) Sözleşmeli erbaş er olarak görev yapanlar; en az üç yıl görev yapmış olanlar,
müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul
edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda
bulunan halen görevde bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, hizmet süresi,
eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar,
mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından
gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar. (Sözleşmeli er
olarak 3 yılık hizmetini tamamlayamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan
sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar.)
(ç) Bu kapsamda başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erler başarılı oldukları
takdirde sadece istihdam edildikleri Kuvvet Komutanlıklarında uzman erbaş olarak geçiş
yapabilirler.
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi
(online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra,
kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için)
müracaat edeceklerdir. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden kayıtlı telefon
numaralarına SMS ile bildirilecek olup adayların adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta
gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)
(2) Adaylar eğitim ve mesleklerine göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıklarının her birinden en çok üçer tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana
girememeleri ve istekli olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer seçeneklere de
girme hakkına sahip olabileceklerdir.
(3) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip adayların
başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.
- 6 -
(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden
seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu
takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.
(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme
yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep
telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.
(6) Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adayların seçim aşamasına çağrılması
durumunda;
(a) Aday Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenen örneği uzman
erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli
veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM
sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü
zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve
mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecektir.
(b) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınava katılmaları
gerekmektedir.
(c) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY52-13 TSK Er ve Erbaş
Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni
izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
(ç) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi
gördükleri Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından doldurulacaktır.
(d) Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat
dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa
mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken
bu dosyayı yanlarında getireceklerdir.
NOT : Nitelik Belgesi 80 puanın altında not verilmiş olan adaylara notu tebliğ edilerek tebliğ
belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait
başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir

İLAN KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 1097 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.