• BIST 2.816,40
 • Altın 1033.647
 • Dolar 17.8898
 • Euro 18.4918
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1640 Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1640 Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor!
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1640 Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor!

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı ilanı yayımladı. 1640 kişinin alınacağı ilan detayları, kimlerin başvurabileceği, başvuru şartları haberimizin devamında.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru
Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde başvuru formunun
doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması
sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış
olacaktır.
  Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması
sınavları internette yayımlanacak tarihte MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA)
icra edilecektir.
  Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav
tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli
görüldüğünde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için
geçerli olacaktır. Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş
tarihleri değiştirilebilecektir.


 Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve
Mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.


 Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-8’de örneği
bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak gelirken yanlarında
getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet,
diploma, sertifika, başarı belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklardır. 

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,
müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve
sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve
25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında
doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne
sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
6/15
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,
genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı
askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve
organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel
taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,
üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha
fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere
yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış
ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik
Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler
içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla
olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen
şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum
veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında
(Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen
silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye
başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının m

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen
tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına
katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip
ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik
hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri
engelleyecektir.
UYARI : İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:
1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak
zorundadır.
2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak
doldurulmalıdır.
3. Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde
yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile
yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep
telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları
gerekmektedir.
4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve
sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.


5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday
elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
6. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.
7. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday
başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini
sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

İLAN KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Bu haber toplam 1422 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.