• BIST 2.085,76
 • Altın 779.37482
 • Dolar 13.4408
 • Euro 15.3284
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 1 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Büro Personeli, Temizlik, Güvenlik gibi mesleklerde 42 kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı

Büro Personeli, Temizlik, Güvenlik gibi mesleklerde 42 kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı
ODTÜ tarafından yapılan en son resmi iş ilanı ile üniversite bünyesine en az lise mezun Büro Personeli, Temizlik, Güvenlik gibi mesleklerde 42 kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı

Orta Doğu Teknik Boş Kadrolar En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Orta Doğu Teknik tarafından yapılan ilan açıklama ile 27 Temizlik personeli alımı 6 kadın ve 21 erkek adaylar arasından lise mezun kişiler başvurabilecek,

5 Güvenlik görevlisi erkek adaylar arasından ve önlisans mezun adaylar başvuru yapabilecek,


3 kişi Aşçı alımı için 2 kişi lise mezunu 1 kişi önlisans mezunları arasından başvuru yapabilecek,

7 Büro Personeli alımı için adaylar kadın ve erkek önlisans mezunları arasından başvuru yapabilecekler.

ODTÜ Personel Alımında Mesleklere Göre Yaş Şartı

ODTÜ personel alımında yapılan açıklamada bilinmesi gereken başlıca hususlar;

Temizlik personeli alımında adayların 06 Aralık 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması, lise mezunu olmaları,2020 yılı KPSS P94 puanı en az 60 olması şartları,

Aşçı personel alımında ise adayların 06 Aralık 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması, 1 personel alımında adayların aşçılık önlisans mezunu, 2 kişi için adayların lise yiyecek içecek hizmetleri mezunu ya da aşçılık alanında lise mezunu olması veya MEB, Halk Eğitim gibi kurumlardan alınmış aşçılık belgesi, ustalık gibi belgelere sahip olması,


 
Güvenlik Görevlisi alımında adayların 06 Aralık 2021 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almaması, önlisans güvenlik ile ilgili bölümlerden mezun olup 2020 KPSS P93 puanının en az 60 olması,

Büro Personeli alımı için adayların 06 Aralık 2021 tarihi ile 36 yaşından gün almamış olması, 2020 KPSS P93 puanı en az 70 olması gibi başlıca şartlar aranmaktadır.

ODTÜ Kamu Personeli Başvuruları Bugün Başladı

ODTÜ bünyesine başvuru yapacak personel adaylarının başvuru kılavuzunda belirtilen evrakları temin ederek 06 Aralık 2021 tarihine kadar başvurularını Üniversitenin personel daire başkanlığı birimine bizzat yapmaları gerek

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya
sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı
esas alınmak suretiyle, toplam 42 sözleşmeli personel alınacaktır.
Alım Yapılacak
Kişi Adedi Öğrenim Durumu Cinsiyet Kadro Unvanı
7 Ön lisans - Büro Personeli
3 Ön Lisans: 1 Kişi
Ortaöğretim: 2 Kişi - Destek Personeli
(Yemek Hizmetleri/Aşçı)
5 Ön lisans Erkek Koruma ve Güvenlik Güvenlisi
27 Ortaöğretim
Kadın: 6 Kişi Destek Personeli
(Temizlik Hizmetleri/Temizlik
Personeli) Erkek: 21 Kişi
I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak)
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak. 
8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı
çalışmasına engel durumu bulunmamak.
9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
10. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde
kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili
durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.
II-ÖZEL ŞARTLAR:
A) Büro Personeli:
Puan Türü Adet Öğrenim
Durumu Özel Şartlar
2020 KPSS
(P93)
7 Ön lisans
- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar
Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan
Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme
Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS
(P93) puan türünden en az (70) puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
B) Koruma ve Güvenlik Görevlisi:
Puan Türü Adet Öğrenim
Durumu Cinsiyet Özel Şartlar
2020 KPSS
(P93)
5 Ön lisans Erkek
- Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve
Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik
ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans
mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (60)
puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını
doldurmamış olmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
- Askerliğini yapmış olmak.
- Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak. Sağlık problemi bulunmadığını tam
teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.)
C) Destek Personeli (Yemek Hizmetleri/Aşçı):
Puan Türü
Adet
Toplam (3)
Öğrenim
Durumu Özel Şartlar
2020 KPSS
(P93)
1 Ön lisans**
- Aşçılık ön lisans programı mezunu olmak.
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans
mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (60)
puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak.
- Alanında en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve
görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan
alınacak onaylı belge ile ibraz etmek.
2020 KPSS
(P94)
2 Ortaöğretim**
- Yiyecek İçecek Hizmetleri alan/Aşçılık dalında lise
veya dengi okul mezunu olmak ya da düz lise mezunu
olup, Halk eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi Kurum
ve Kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli
Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği
kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya
dengi sertifikaya sahip olmak.
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim
mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60)
puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak.
- Alanında en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve
görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan
alınacak onaylı belge ile ibraz etmek. 
**Öğrenim durumuna göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam
kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer öğrenimden başvuru değerlendirmesi
yapılabilecektir.
D) Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/Temizlik Görevlisi):
Puan Türü Adet Öğrenim
Durumu Cinsiyet Özel Şartlar
2020 KPSS
(P94)
27 Ortaöğretim
Erkek**
21 Kişi
- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim
mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60)
puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.
Kadın**
6 Kişi
- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim
mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60)
puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.
**Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro
adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
III- BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu
bulunan mezuniyet belgesi.
3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde
doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.
4. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
5. Yukarıda özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.
*** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.
*** Başvuruda bulunacak adayların yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle,
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup,
06.12.2021 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Personel Daire Başkanlı - Üniversiteler
Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 1 Çankaya/Ankara 
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili
aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Ön
lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türü sıralaması esas
alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı
adayların isim listesi, 13.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden
ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir.
* Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler de, 13.12.2021 tarihinde
http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup, 20.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar,
istenilen diğer belgeler ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri ya da pdb@metu.edu.tr adresine ilgili belgeleri yüklemek üzere e-posta yolu ile
başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar
(atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek
adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
* Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
Arşiv Araştırmasının olumlu neticelenmesine müteakip, göreve başlamaya hak kazanan adaylar,
http://pdb.metu.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek ve iletişim numaralarından ilgililere
tebligat yapılacaktır. Bu ilan ve ilgili görüşme ile yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde
olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
* Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek
yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında
yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
* KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
* Yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.
İlanen duyurulur.
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312 210 3437 - 0312 210 3460 - 0312 210 3438 -
0312-210 2126 

Bu haber toplam 309 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.