• BIST 8513.54
 • Altın 1614.848
 • Dolar 27.5256
 • Euro 28.8414
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 8 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Birçok sayıda en az lise mezunu sözleşmeli personel ve memur alacak.

Birçok sayıda en az lise mezunu sözleşmeli personel ve memur alacak.
Boğaziçi Üniversitesi farklı kadrolarda birçok sayıda en az lise mezunu sözleşmeli personel ve memur alacak.

Boğaziçi Üniversitesi 2022 KPSS B grubunda istihdam edilmek üzere memur alımı yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi 9 Büro personeli, 15 Teknisyen ve 16 destek personeli unvanlarında memur istihdamında bulunuyor. Alımlar Ankara iline 40 kontenjanda yapılıyor.

Büro Personeli Alımı Başvuru Özel Şartları;

Yükseköğretim lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Adobe Photoshop, Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe İllüstratör ve benzeri gibi tasarım programlarından en az ikisini bilmek ve bunu belgelemek.


Matbaa bilgisi olmak ve baskıya uygun tasarım süreçlerine hakim olmak.

Grafik tasarım konusunda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak.

KPSS P94 puan türünden sınava girmiş olmak.

Teknisyen Alımı Başvuru Özel Şartları;

Ortaöğretim kurumlarının en az meslek lisesi mezunu olmak, teknik liselerin inşaat yapı yüzey kaplama yalıtım bölümlerini okumak.

En az 3 yıl mesleki iş tecrübesine sahip olmak.

KPSS P94 puan türünden sınava girmiş olmak.

Destek Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları;

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.


Destek personeli unvanına kadın erkek fark etmeksizin başvurular kabul edilecektir.

KPSS P94 puan türünden sınava girmiş olmak.

Üniversite Personel Alımı Başvuru İçin Gereken Belgeler;

Başvuru formu, Nüfus cüzdanı, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge, KPSS sonuç belgesi, askerlik durum belgesi ve sağlık raporu belgelerine sahip olmak.

Üniversite Sözleşmeli Memur Alımı Başvuru Şekli ve Tarihi;

Başvurular 05 Aralık 2022 tarihinde başlamış olup 20 Aralık 2022 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurular İstanbul Boğaziçi Üniversitesi resmi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir)
4. Adli Sicil Belgesi
5. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda
belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve
ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer
almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
6. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge.
7. 1 – 2 – 3 ve 4 Başvuru Nolu ilanlar için elektronik ortamda hazırlanmış portfolyo (CD, harici bellek vb.)
8. SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
10. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
11. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü
Hastaneden alınmış heyet raporu)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
* Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara
yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri
tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların
müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel
pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
*Asil adaylar güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit
edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih
edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca
Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet
sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 02 Ocak – 09 Ocak 2023 tarihleri arasında
Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların
sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
SINAV KONULARI VE PUANLARI
Sözlü giriş sınavı, adayların;
a. Genel Kültür,
b. T.C. Anayasası,
c. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
d. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle
gerçekleştirilir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan,
(b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri
için 20 (yirmi)şer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile
ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı
komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması
şarttır.
Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon
sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday
asil olarak tespit edilir, komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir. Giriş
sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil
etmez. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS
puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası gelen adayların atanma hakları, ilan
tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması
halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek
ayrıca Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday
olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri tuttuğu takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım
yapılabilecektir.
Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde
duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İTİRAZ
Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular”
başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen
yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve
Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler
Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde
görevlendirilecektir.
Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.
Boğaziçi Üniversitesi
34342 Bebek/İstanbul
Tel: 0212 359 4430

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 388 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.