• BIST 4.827,04
 • Altın 1064.868
 • Dolar 18.6394
 • Euro 19.568
 • İstanbul 11 °C
 • Ankara 9 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 84 Akademik Personel iş ilanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 84 Akademik Personel iş ilanı
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 84 Akademik Personel iş ilanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları
gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi,
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık
belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB
Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet
dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin
17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın
listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans,
yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile
birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım
dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.
3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
- 2547 sayılı Kanun’un İlgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe
(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi,
öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım
dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçent 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak,
ultrasonografi eşliğinde rejyonel anestezi üzerine
çalışma yapmış olmak, torakolomber bloklar
üzerine çalışmaları olmak.
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçent 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, 'İleri Yaşam
Desteği' eğitimi almış olmak, intravenöz
anesteziklerle ilgili deneysel çalışmalar yapmış
olmak.
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Doçent 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, üremeye
yardımcı tedavi klinik uygulamaları (Tüp Bebek)
konusunda, uzmanlık eğitimi sonrasında en az
6(altı) ay eğitim almış olmak, sezaryen ve
miyomektomi teknikleri konusunda çalışma yapmış
olmak.
Kalp ve Damar
Cerrahisi
Doçent 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, koroner bypass cerrahisinde greft akımının değerlendirilmesi
ve alt parsiyel sternotomi konularında çalışma
yapmış olmak.
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Doçent 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik
kafa tabanı cerrahisi ve perkutan spinal cerrahi
uygulamaları konularında eğitim almış olmak,
omurilik yaralanmaları ile ilgili deneysel çalışma
yapmış olmak.
Radyoloji Doçent 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, abdominal
radyoloji ve kas iskelet sistemi radyolojisi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık
yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık
eğitimi almış olmak, flow cytometry konusunda
eğitim almış olmak, klinik ve moleküler biyokimya
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık
yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık
eğitimi almış olmak, deney hayvanları kullanımı,
hücre kültürü ve moleküler biyoloji konularında
eğitim almış olmak, primer dismenore ve polikistik
over sendromu konularında çalışma yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrason
eşliğinde rejyonel anestezi konusunda eğitim almış
olmak, ultrason eşliğinde paravertebral blok
konusunda çalışma yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrason
eşliğinde rejyonel anestezi konusunda eğitim almış
olmak, tromboelastometri konusunda çalışma
yapmış olmak.
Genel Cerrahi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, organ nakli
ve ERCP(Endoskopik Retrograd kolanjiopank
reatografi) konularında eğitim almış olmak,
karaciğer cerrahisi konusunda çalışma yapmış
olmak.
Göz Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, kornea nakli
konusunda Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş
olmak, retina vasküler tıkanıklıkları üzerine çalışma
yapmış olmak.
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik
kafa tabanı cerrahisi ve mikrocerrahi konularında
eğitim almış olmak, Türk Nöroşirürji Derneği'nin
International Basic Neurosurgery programını
tamamlamış olmak, deneysel subaraknoid kanama
modeli üzerine çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik
kafa tabanı cerrahisi ve nöroradyoloji konularında
eğitim almış olmak, Türk Nöroşirürji Derneği'nin
International Basic Neurosurgery programını
tamamlamış olmak, deneysel subaraknoid kanama
modeli üzerine çalışma yapmış olmak.
Acil Tıp
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, acil kliniğe
iş kazaları nedeniyle yapılan başvurular konusunda
çalışma yapmış olmak, acil kliniğe başvurmuş
organ nakli hastaları ile ilgili çalışma yapmış
olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğunda göz izleme
(Eye Tracking) cihazı ile çalışma yapmış olmak,
ebeveyn çocuk ilişkisi terapisi (Parent Child
Interaction Therapy) konusunda sertifikalı eğitim
almış olmak.
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, pediatrik
psöriazis konusunda çalışmalar yapmış olmak,
İngilizce Tıp programında ders verecek yetkinliğe
sahip olmak, (son beş yıl içinde ÜDS, YDS,
YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil sınavlarının
herhangi birinden en az 85 ya da daha yüksek puan
almış olmak), Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
tarafından verilen yeterlilik belgesine sahip olmak.
Göğüs Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, sigara
bıraktırma konusunda eğitim almış olmak,
obstrüktif uyku apne konusunda çalışma yapmış
olmak, pulmoner emboli konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Kardiyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak,
elektrofizyolojik çalışma eğitimi almış olmak,
obstrüktif uyku apne sendromu ile ilgili çalışma
yapmış olmak, diyabet hastalarında kardiyak
enzimler ile ilişkili çalışma yapmış olmak.
Kardiyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak,
elektrofizyolojik çalışma ve üç boyutlu
ekokardiyografi eğitimi almış olmak, miyokard
infarktüslü hastalarda trombüs gelişimi ya da
trombüs yükü ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Radyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, BT
(Bilgisayarlı Tomografi) artrografi ve MR
(Manyetik Rezonans) artrografi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Radyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ileri nöro
-
görüntüleme MR (Manyetik Rezonans) teknikleri
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Radyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, kardiyak
MR (Manyetik Rezonans) konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Fizyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıp Fizyoloji
anabilim dalında doktora yapmış olmak, böbrek
iskemi reperfüzyonu, kronik böbrek hastalığı,
miyokard enfarktüsü ve polikistik over sendromu
konularında çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp
programında ders verecek yetkinliğe sahip olmak,
(son beş yıl içinde ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS
İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden en az 85
ya da daha yüksek puan almış olmak).
Fizyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Tıp Faküktesi mezunu olmak, Tıp Fizyoloji
anabilim dalında doktora yapmış olmak,
hipotalamik-hipofizer adrenal aks, iskemi
reperfüzyon ve gastrik ülser konularında çalışmalar
yapmış olmak, İngilizce Tıp programında ders
verecek yetkinliğe sahip olmak, (son beş yıl içinde
ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil
sınavlarının herhangi birinden en az 85 ya da daha
yüksek puan almış olmak).
Acil Tıp
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, acil servise
Aritmi nedeniyle başvuran hastalarla ilgili çalışma
yapmış olmak, acil kliniğe başvuran hastalar
üzerinde öfke ve iletişim becerileri hakkında
çalışmaları olmak, ileri iyi klinik uygulamalar
konusunda eğitim almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre Çocuk
Kardiyoloji uzmanı olmak, en az iki yıl yenidoğan
veya çocuk yoğun bakım ünitesinde uzman olarak
çalışmış olmak, yenidoğanda pulmoner
hipertansiyonun tedavisi üzerine çalışma yapmış
olmak.
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, çocuk
nöromusküler hastalıkları ve EEG teknikleri
hakkında eğitim almış olmak, çocuklarda
intrakranial hipertansiyon konusunda çalışması
olmak.
İç Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, Hematoloji
uzmanı olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Biyoteknoloji ve Gen
Mühendisliği
Profesör 1 1
Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Enzim Kinetiği
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Genel Fizik Doçent 1 1
İkili (InSe, GaSe) ve üçlü (TlGaSe2, TlInSe2)
yarıiletkenlerinin yapısal ve elektriksel özellikleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Nükleer Fizik
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Nükleer radyasyon zırhlama ve XRF
parametrelerinin sıcaklıkla değişimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1
Yeniçağ Tarihi bilim alanında doçentlik belgesine
sahip olmak, Yeniçağ Tarihi anabilim dalında
çalışmış olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1
Arap Dili ve Edebiyatı bilim alanında doçentlik
belgesine sahip olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1
Arap Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanı
almış ve Modern Arap Edebiyatı alanında çalışma
yapmış olmak.
Bilim Tarihi Doçent 1 1
Bilim insan ilişkisinde tembelleştirme sorunu ve
'Bilim Tarihi' alanında çalışmış olmak.
Felsefe Tarihi Doçent 1 1
Batı metafiziği, yabancılaşma, etik-estetik ilişkisi
ve Felsefe Tarihi alanında çalışmış olmak.
Türk İslam Düşünce
Tarihi
Doçent 1 1
İslam düşünce geleneği bağlamında din-siyaset,
din-sanat ve ilahi adalet alanında çalışmış olmak.
Eskiçağ Tarihi Doçent 1 1
Eskiçağ Tarihi bilim alanında doçentlik belgesine
sahip olmak.
Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1
Eski Türk Edebiyatı bilim alanında doçentlik
belgesine sahip olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1
Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçentlik
belgesine sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi
Profesör 1 1
Maksiller sinüs enflematuar lezyonlarında dental
tomografinin tanı değeri, bulgularının waters sinüs
radyogramı ile karşılaştırılması konusunda çalışma
yapmak.
Periodontoloji Profesör 1 1
Dişeti dokusunda nükleer faktör kappa B
konusunda çalışma yapmak.
Periodontoloji
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Lisans üstü eğitim kapsamında en az 6 aylık yurt
dışı deneyimine sahip olması ve deneysel
laboratuvar deneyimine (PCR, ELISA, Flowsitometri, immünohistokimya, doku hücre kültürü
üretilmesi ve çoğaltılması vs.) sahip olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Yönetim ve
Organizasyon
Doçent 1 1
Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı
kazanmış ve stratejik düşünce, öğrenme yönlülük
ve yenilik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yöneylem Doçent 1 1
Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentlik
unvanı kazanmış ve yol analizi ve bulanık çok
amaçlı programlama konularında çalışma yapmış
olmak.
Lojistik
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1
Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalında
doktora yapmış, Dış Ticaret ve Lojistik alanında
çalışmaları olmak
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1
Biyoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış
olmak ve biyoloji öğretiminin yapı ve sorunları
konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1
Fizik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
ve soru analizleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sınıf Eğitimi Profesör 1 1
Fizik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
ve öğrenci amaçlı yazma hakkında çalışmalar
yapmış olmak.
Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1
Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doçent unvanı
almış olmak ve Sanat Eğitiminde Kalite üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1
Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış
olmak ve Fen Eğitiminde animasyon kullanımı ve
STEM eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Eğitimi Doçent 1 1
Kimya Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
ve Kimya Eğitimi, Kimya Eğitiminde Yeşil Kimya,
Yeşil Kimya Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik
alanında çalışma yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Dil Bilim Temelli Türkçe Eğitiminde çalışmalar
yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora
yapmış olmak, stratejik yönetim ve spor yöneticiliği
alanında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Yapı Malzemesi Profesör 1 1
Beton-donatı aderansına yüksek sıcaklıkların etkisi
konusunda çalışma yapmış olmak.
Termodinamik Doçent 1 1
Kaynamalı iki fazlı akışlar ve nano akışkanlar
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mekanik (Makine)
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile üretilmiş dental
altyapıların borlanması konusunda çalışmaları
olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Din Eğitimi Profesör 1 1
Din Eğitimi ve öğretmen yeterlilikleri alanında
çalışmış olmak.
Türk İslam Edebiyatı Doçent 1 1 Alanında çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Resim Profesör 1 1 Resim anasanat dalında çalışma yapmış olmak.
Resim Doçent 1 1
Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış
olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Televizyon Profesör 1 1
İletişim çalışmaları alanında doçentliğini almış
olmak, televizyon izleyicisi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Bilişim
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1 Veri Gazeteciliği alanında çalışma yapmış olmak.
Temel İletişim
Bilimleri
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Medya okur yazarlığı bağlamında dijital oyun
pedagojisi üzerine çalışma yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Peyzaj Mimarlığı Doçent 1 1
Peyzaj Mimarlığı alanında doçent unvanı almış
olmak, Havza Planlaması konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 1
Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup ilgili
alanda doçent unvanı almış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Veterinerlik Besin,
Gıda Hijyeni ve Tekno.
Profesör 1 1
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bilim
alanında doçent unvanı almış olmak.
Veterinerlik
Parazitolojisi
Profesör 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları
Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veterinerlik
Biyokimyası
Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veteriner Halk Sağlığı
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını
Veteriner Halk Sağlığı anabilim dalında yapmış
olmak.
Veterinerlik
Farmakoloji ve
Toksikolojisi
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji anabilim
dalında yapmış olmak.
Veteriner Hekimliği
Tarihi ve Deontolojisi
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi anabilim
dalında yapmış olmak.
Hayvan Sağlığı
Ekonomisi ve
İşletmeciliği
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
anabilim dalında yapmış olmak.
Veterinerlik Biyometri
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını
Veteriner Biyometri anabilim dalında yapmış
olmak.
OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Sosyal Hizmet Doçent 1 1
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretimi
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Endemik bitkinin egzersiz yapan ratlarda
antioksidan etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Spor Yönetim Bilimleri
Dr. Öğr.
Üyesi 1 1
Spor Yönetimi'nde örgütsel adalet konusunda
çalışma yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Doğum, Kadın Sağlığı
ve Hast. Hemşireliği
Dr. Öğr.
Üyesi 1 2
Hemşirelikte lisans mezunu olmak, Doğum, Kadın
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği'nde yükseklisans
ve doktora yapmış olmak.
Psikiyatri Hemşireliği
Dr. Öğr.
Üyesi 1 3
Hemşirelikte lisans mezunu olmak, kanserli çocuğu
olan ebeveynlere verilen bilişsel davranışçı
yaklaşım temelli psikoeğitimin umutsuzluk ve
stresle baş etme üzerine çalışma yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Mütercim-Tercümanlık
Dr. Öğr.
Üyesi 1 5
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış
olmak ve göstergebilim üzerine çalışmaları olmak.
Mütercim-Tercümanlık
Dr. Öğr.
Üyesi 1 5
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış
olmak, kültür ve söylem üzerine çalışmaları olmak.
Mütercim-Tercümanlık
Dr. Öğr.
Üyesi 1 5
İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak,
konuşma ve yazma becerileri ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

Bu haber toplam 1233 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.