• BIST 1.927,39
 • Altın 780.52955
 • Dolar 13.7465
 • Euro 15.5213
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 9 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Ankara Üniversitesi 25 personel alımı yapacak

Ankara Üniversitesi 25 personel alımı yapacak
Ankara Üniversitesi 25 personel alımı yapacak

Ankara Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı internet sayfası üzerinden yeni bir araştırma görevlisi alımı için ilan yayınladı. İlana göre Ankara Üniversitesi, kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi statülerinde toplamda 25 personel alımı yapacaktır.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Kadrolara Başvuracak Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini
gösteren onaylı belge)
5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
6-ALES Belgesi
7-2 adet fotoğraf
8-Yabancı Dil Belgesi
9-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
10-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 05.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 20.11.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.11.2019
Sınav Giriş Tarihi : 05.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.12.2019
ÖNEMLİ NOTLAR
1-Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2-Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
3-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine
kadar ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir
hak talep edemeyeceklerdir.
6-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
7-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
8- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması
gerekir
-06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından
itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
-Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri
kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
9- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
10-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
11-İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
BİRİM UNVANI ADET DERECE
ALES
PUANI
/TÜRÜ
YABANCI
DİL PUANI AÇIKLAMALAR
SONUÇLARIN
AÇIKLANACAĞI İNTERNET
ADRESİ
DİL VE TARİH-COĞRAFYA
FAKÜLTESİ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Japon Dili ve Edebiyatı ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/SÖZ 70
Japon Dili ve Edebiyatı veya Japonca Öğretmenliği bölümü
lisans mezunu ve Japon Dili ve Edebiyatı programında
doktora yapıyor olmak. İstenilen Yabancı dil belgesine ek
olarak, Japon dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli
kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden
en az 85 veya eşdeğeri bir puan almış olmak http://www.dtcf.ankara.edu.tr
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/SÖZ 70
Ortaçağ Tarihi programında doktora yapıyor olmak http://www.dtcf.ankara.edu.tr
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Klinik Eczacılık ABD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde
Çal.Üze.)
1 2 70/SAY 50
Eczacılık lisans mezunu, Klinik Eczacılık alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak alanında uygulamalı
deneyime sahip olmak. http://www.pharmacy.ankara.edu.tr
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/EA 70
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı lisans muzunu,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak. http://www.education.ankara.edu.tr
FEN FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji ABD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde
Çal.Üze.)
1 5 70/SAY 50
Biyoloji bölümü lisans mezunu, Biyoloji anabilim dalında
tezli yüksek lisans yapmış olmak, alanında uygulamalı
deneyime sahip olmak. http://www.science.ankara.edu.tr
İstatistik Bölümü
Risk Analizi ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/SAY 70 İstatistik Bölümü lisans mezunu, İstatistik Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. http://www.science.ankara.edu.tr
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ebelik Bölümü
Ebelik ABD
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 2 70/SAY 50 Hemşirelik bölümü lisans mezunu, Hemşirelik ya da Halk
Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak http://www.nursing.ankara.edu.tr/
Ebelik Bölümü
Ebelik ABD
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 2 70/SAY 50
Hemşirelik bölümü lisans mezunu, Hemşirelik, Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği ya da İç Hastalıkları Hemşireliği
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak http://www.nursing.ankara.edu.tr/
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik ABD
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 2 70/SAY 50
Hemşirelik bölümü lisans mezunu, Hemşirelik ya da İç
Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak http://www.nursing.ankara.edu.tr/
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik ABD
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 2 70/SAY 50
Hemşirelik bölümü lisans mezunu, Hemşirelik ya da Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak http://www.nursing.ankara.edu.tr/
HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Mali Hukuk ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/EA 70
Hukuk Fakültesi lisans mezunu, Kamu Hukuku alanında tezli
yüksek lisans yapmış ve Kamu Hukuku alanında doktora
yapıyor olmak. http://www.law.ankara.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Sanatları Tarihi ABD
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 70/SÖZ 50 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu, Türk İslam Sanatları Tarihi
bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak http://www.divinity.ankara.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik ABD
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 Muaf 50
Gıda Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans
mezunu, beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış
olmak http://health.ankara.edu.tr
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Politika ve Ekonomi Bölümü
Politika ve Ekonomi ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/EA 70 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu,
Siyaset Bilimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. http://www.politics.ankara.edu.tr
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları ABD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde
Çal.Üze.)
1 1 Muaf 50
Tıp Fakültesi mezunu ve Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak http://www.medicine.ankara.edu.tr
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde
Çal.Üze.)
1 1 Muaf 50 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi mikrobiyoloji (mikrobiyoloji
ve klinik mikrobiyoloji) uzmanı olmak http://www.medicine.ankara.edu.tr
VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi ABD
ARŞ.GÖR. 1 4 75/SAY 70
Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
http://www.veterinary.ankara.edu.tr
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik İç Hastalıkları ABD
ARŞ.GÖR. 1 4 75/SAY 70
Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner İç Hastalıkları
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
http://www.veterinary.ankara.edu.tr
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Cerrahisi ABD
ARŞ.GÖR. 1 4 75/SAY 70 Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Cerrahi Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
http://www.veterinary.ankara.edu.tr
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 70/EA Muaf
İşletme Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
ve yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim
kurumlarında alanı ile ilgili dersler vermiş olmak http://emyo.ankara.edu.tr
GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik ve Enerji Bölümü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 70/SAY Muaf
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapmış olmak, http://gamamyo.ankara.edu.tr
HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak http://hmyo.ankara.edu.tr
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Bahçe Tarımı Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Bitki Koruma bölümü lisans mezunu ve aynı bölümde
Entomoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak http://aukmy.ankara.edu.tr
KIZILCAHAMAM SAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak http://kshmyo.ankara.edu.tr
NALLIHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Elektronik Teknolojisi Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver.
Üze.)
1 5 70/SAY Muaf
Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ElektrikElektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu
ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak http://nmyo.ankara.edu.tr

Bu haber toplam 781 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.