• BIST 2.401,96
 • Altın 973.619
 • Dolar 16.6365
 • Euro 17.3007
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 17 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Anasaya Mahkemesi KPSS'Lİ ve KPSS'SİZ Sözleşmeli Personel Alımı 2020,

Anasaya Mahkemesi KPSS'Lİ ve KPSS'SİZ Sözleşmeli Personel Alımı 2020,
Anasaya Mahkemesi KPSS'Lİ ve KPSS'SİZ Sözleşmeli Personel Alımı 2020,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Başkanlık) istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve
27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in
(Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucundaki başarı sırasına göre 3 (üç)
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3
puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce alanında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın
%30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan
başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Başkanlık tarafından
gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda
oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi
http://www.anayasa.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İlanda belirtilen hususlar dışında adaylara ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.
Başvuru Grubu Bilişim Personeli Pozisyonu Bölümler
Alınacak
Personel
Sayısı
I. GRUP
(3 kata kadar) Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği
1
II. GRUP
(2 kata kadar) Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği
2
TOPLAM 3
1. BAŞVURU ŞARTLARI:
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için
en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, üç katını geçemeyecekler için en az 5 (beş)
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde
sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak,
yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, muaf
veya 2020 yılı sonuna kadar askerlikle ilişiği bulunmamak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
B.1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (I. GRUP)
(1 (bir) Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak
istihdam edilecektir.
Aranan Nitelikler:
a) Java ve nesne yönelimli program geliştirme konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) En az bir RDBMS (Oracle Database, PL/SQL, My SQL, MSSQL) ile çalışmış olmak,
c) JEE, JPA, HIBERNATE, JSP, Spring, Swing gibi Java frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
d) HTTP, JSON, XML, Restful API/SOAP web servis yapıları konusunda yeterli tecrübeye sahip
olmak,
e) Açık kaynaklı web uygulamalarında ve frameworklerinde çalışma deneyimi olmak,
f) Tercihen Html, CSS, AJAX, Javascript, Jquery gibi web teknolojileriyle uygulama geliştirmiş
olmak,
g) Tercihen Maven, Git kullanmış olmak.
B.2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (II. GRUP)
(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak
istihdam edilecektir.
Aranan Nitelikler:
a) Java ve nesne yönelimli program geliştirme konusunda en az 2 yıl çalışmış olmak,
b) En az bir RDBMS (Oracle Database, PL/SQL, My SQL, MSSQL) ile çalışmış olmak,
c) JEE, JPA, HIBERNATE, JSP, Spring, Swing gibi Java frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
d) HTTP, JSON, XML, Restful API/SOAP web servis yapıları konusunda yeterli tecrübeye sahip
olmak,
e) Açık kaynaklı web uygulamalarında ve frameworklerinde çalışma deneyimi olmak,
f) Tercihen Html, CSS, AJAX, Javascript, Jquery gibi web teknolojileriyle uygulama geliştirmiş
olmak,
g) Tercihen Maven, Git kullanmış olmak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE İSTENEN BELGELER
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir.
Başvurular, elden Anayasa Mahkemesi Başkanlığına (Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Başvurular 2/9/2019
tarihinde başlayacak ve 16/9/2019 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Başvuru için gerekli olan bilgi
ve belgeler şunlardır:
BELGE AÇIKLAMA
a) Özgeçmiş Bilgisayar ortamında hazırlanmış özgeçmiş.
b) Vesikalık Fotoğraf Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf.
c) Mesleki Çalışma
Sürelerini Gösteren
Belgeler
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
1) Özelsektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve çalıştığı
kurumdan alacağı, ilanın genel şartlar bölümünün (c) bendinde
belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını gösterir belge,
2) Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler için
kurumdan alınacak belge, mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
ç) Programlama Dil
Belgesi
Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
d) Mesleki Tecrübe
Şartını Gösteren
Belgeler
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe
aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu
hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler,
çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması
gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu
alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya
yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin
erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de
aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru
değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu
teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya
tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu
geçersiz sayılacaktır.
e) KPSS Sonuç Belgesi Varsa, KPSS puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti
f) Yabancı Dil Belgesi Varsa, İngilizce yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı
sureti
g) Mezuniyet Belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi.
(Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu
yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)
h) Erkek Adaylar İçin
Askerlik ile İlişiği
Bulunmadığına
İlişkin Belge
Terhis durumunu, muafiyet durumunu veya 2020 yılı sonuna kadar
askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge.
ı) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen hususlar hakkında
varsa sertifikalar başvuruya eklenecektir.
i) Güvenlik
Soruşturması ve
Arşiv Araştırması
Formu
http://www.anayasa.gov.tr adresinden temin edilecek Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 nüsha olarak bilgisayar
ortamında doldurulacaktır.
3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak
başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde KPSS
puanının %70’inin ve yabancı dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ataması yapılacak personel sayısının 10 (on) katı
kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı ×
0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)])
b) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak
hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0
(sıfır) olarak hesaplanacaktır.
c) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların
tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.
d) Başkanlık, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun,
sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde
belirlenen sayıda başarılı adayın olmaması hâlinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar
arasında sayısal belirleme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Başkanlık, başarılı aday sayısı
ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda
personel alma hakkına sahiptir.
Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi http://www.anayasa.gov.tr adresinden
ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi hâlde
adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda
belirtilen tüm konulardır.
5. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü/uygulamalı sınav, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit
Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.
Sözlü/uygulamalı sınav 1/10/2019 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı sınav takvimi, başvuru
sonuçlarının ilan edildiği gün http://www.anayasa.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
b) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
c) Sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı
sayılanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sınav başarı sırası oluşturulacaktır.
6. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3’tür (üç).
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak
http://www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile
bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş
günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenen
belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
d) Kendilerine tebligat yapıldığı hâlde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren
10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı hâlde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve
belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat
etmiş sayılır.
e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
g) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden
iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate
alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde
Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel
listeler http://www.anayasa.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir.
7. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, en fazla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
7.1. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
S.N. Bilişim Personeli Pozisyonu
Aylık Brüt
Sözleşme Ücreti
Katsayı Tavanı
Alınacak
Personel Sayısı
Aylık Brüt
Sözleşme Ücreti
Tavanı*
(TL)
1
Yazılım Geliştirme Uzmanı
(I.GRUP) 3 Katına kadar 1 19.117,47
2
Yazılım Geliştirme Uzmanı
(II. GRUP) 2 Katına kadar 2 12.744,98
TOPLAM 3
*Sözleşmeli bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi hükmü
uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir
ödeme yapılamaz.
8. DİĞER HUSUSLAR
a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle
geçerlidir.
b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
c) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları hâlde sınava girip
başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması hâlinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu haber toplam 929 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.