• BIST 2.052,36
 • Altın 790.92088
 • Dolar 13.4918
 • Euro 15.3458
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara -4 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Adana Üniversitesi KPSS B puanıyla 235 Personel Alacaktır

Adana Üniversitesi KPSS B puanıyla 235 Personel Alacaktır
işte ilan metinleri tıklayınız

Çukurova Üniversitesi sağlık personeli alımları için başvurular elektronik ortamda online olarak alınacaktır. Üniversite resmi internet sayfasından edinilecek evrakların eksiksiz şekilde doldurulması gerekmekte olup; 19 Haziran 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi bünyesinde toplamda 235 kişilik olarak yapılacak personel istihdamları için; 175 Hemşire, 4 Biyolog, 3 Diyetisyen, 3 Eczacı, 3 Fizyoterapist, 5 Laborant, 30 Sağlık Teknikeri,50 Röntgen Teknisyeni, 2 Psikolog, 18 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacaktır.

İlgili alımlar için KPSS puanı genel başvuru şartı olarak kabul edilmekte olup; KPSS taban puan olmaksızın, başvuru yapan adaylar arasında sıralama usulü ile atama yapılacaktır. İlgili alımlar 4/B sözleşmeli personel alımlarında gerçekleştirilecektir.

Başvuru şartları için Resmi Gazetede yayımlanan güncel başvuru kılavuzunda ayrıca aranan nitelikler bölümü eklenmiş olup; söz konusu niteliklerde unvanlara denk düşen özel başvuru şartları sunulmaktadır.

Bütün alımlar dahilinde KPSS puanı temel başvuru kriteri olarak belirlenmiş olup; ayrıca herhangi bir yazılı ve sözlü sınav uygulaması yapılmayacaktır. İlgili KPSS kriteri için Eczacı alımları muaf tutulmuştur. Eczacı alımları için başvuru yapacak olan adayların KPSS puanı beyan etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

a Üniversitesi Rektörlüğünden
:
657/4
-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Üniversite
Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam
edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2.
maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan
sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon
hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYON
SIRA NO UNVANI KADRO
SAYISI
ARANAN NİTELİKLER
HE1 HEMŞİRE 175
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların
Hemşirelik lisans programından mezun
olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden en az
60 ve üzeri puan almış olmak
Bİ2 BİYOLOG
4 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Biyoloji
lisans programından mezun olmak.
Dİ3 DİYETİSYEN
3
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların
Beslenme ve Diyetetik lisans programından
mezun olmak,
EC4 ECZACI
**
3 Eczacılık Fakültesi lisans programından
mezun olmak.
Fİ5 FİZYOTERAPİST
3
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon lisans programlarının birinden
mezun olmak,
LA6 LABORANT
5
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar,
Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
ST7 SAĞLIK
TEKNİKERİ 10 Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans
programının birinden mezun olmak.
ST8 SAĞLIK
TEKNİKERİ
5 Eczane teknikerliği veya eczane hizmetleri ön
lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST9 SAĞLIK
TEKNİKERİ
2
Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği
veya ameliyathane hizmetleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
ST10 SAĞLIK
TEKNİKERİ
2 Elektronörofizyoloji ön lisans programından
mezun olmak.
ST11 SAĞLIK
TEKNİKERİ
3 Diyaliz ön lisans programından mezun
olmak.
ST12 SAĞLIK
TEKNİKERİ
6 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans
programından mezun olmak.
ST13 SAĞLIK
TEKNİKERİ
2
Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar veya
tibbi laboratuvar teknikleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
RT14 RÖNTGEN
TEKNİSYENİ 50
Tıbbi görüntüleme teknikleri veya radyoloji
ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
PS15 PSİKOLOG 2 Fakültelerin Psikoloji lisans programından
mezun olmak.
DS16
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
(Perfüzyonist)
1 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon
lisans programından mezun olmak.
DS17
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık
Teknisyeni)
4
Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve
Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri
Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından
mezun olmak.
DS18
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık
Teknisyeni)
3
Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı - Tıbbi sekreterlik Dalından
mezun olmak.
DS19
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni )
3
Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve
Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği
Dalından mezun olmak.
DS20
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık
Teknisyeni)
2
Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar
Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği
Dalından mezun olmak.
DS21
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni )
3
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı -
Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun
olmak.
DS22
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık
Teknikeri)
4 Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön
lisans programlarının birinden mezun olmak.
1. GENEL ŞARTLAR
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
* Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
* Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
** ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından
fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
* On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare
kodlu belge)
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
* Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları
sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona
başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.
* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.
* Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından
başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
* Başvuru işlemleri 19.06.2020 - 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir
* Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak
suretiyle (Eczacı Pozisyonu hariç) başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak
kaydı ile boş bulunan pozisyonlara 5 (beş) katı kadar yedek, asil kazananlar atanmak üzere
başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağırılacaktır.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet
sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1
(bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş
günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi
Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 - 2336 - 2688
5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
www.cu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bu haber toplam 870 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.