• BIST 2.056,45
 • Altın 791.80851
 • Dolar 13.4974
 • Euro 15.3522
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Adalet Bakanlığı 12 Bin TL Maaşla 78 Devlet Memuru Alıyor

Adalet Bakanlığı 12 Bin TL Maaşla 78 Devlet Memuru Alıyor
Adalet Bakanlığı 12 Bin TL Maaşla 78 Devlet Memuru Alıyor

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 78 (yetmişsekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
 
BAŞVURULAR

Başvuruların Kurumumuz internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) yer alan ilanda belirtilen belgelerle birlikte 30/09/2019 tarihinden en geç 14/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

29 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar
İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları
ile ilgili ilan 14 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
14 Eylül 2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanın “Sınavın
Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi” başlıklı (J) maddesinin sondan beş, dört, üç ve son
paragrafı;
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya
hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından
yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000’e ulaşmadığı takdirde
sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan
adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata
katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı
tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’e ulaşmadığı
takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak
kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak
mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve
üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız.
Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan
alan ancak kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak
kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız” ibaresi
yazılacaktır.
Şeklinde değiştirilmiştir.
Yukarıda belirtilen değişiklikler haricinde 14 Eylül 2019 tarihinde Resmî Gazete’de
yayımlanan ilandaki diğer hususlar ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
DUYURULUR 8336/1-1
Adalet Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci
maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 78 (yetmişsekiz)
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen
sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana
göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak
oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme
yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak
dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Başvuru
Grubu
Bilişim Personeli Pozisyonu Bölümler
Alınacak
Personel
Sayısı
A
GRUBU
Kıdemli Yazılım Mimarı Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
2
Kıdemli Çözüm Mimarı 1
B
GRUBU
Kıdemli Yazılım Geliştirme
Uzmanı Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği
5
Kıdemli Bilgi Güvenliği
Uzmanı
1
Kıdemli Sistem Uzmanı 2
Kıdemli Sistem Yazılımları
Uzmanı
2
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 2
C
GRUBU
Yazılım Geliştirme Uzmanı Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği
14
Uygulama Sunucusu Uzmanı 2
Bilgi Güvenliği Uzmanı 2
Sistem Uzmanı 4
Ağ Uzmanı 1
Veri Tabanı Uzmanı 2
İçerik Yönetim Sistemi Uzmanı 2
D
GRUBU
Yazılım Geliştirme Uzmanı Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, dört yıllık
eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim
bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik
bölümleri
22
Yazılım Test Uzmanı 3
Sistem Uzmanı 4
Sistem Uzmanı (Windows) 1
Sistem Yazılımları Uzmanı 1
Bilgi Güvenliği Uzmanı 5
TOPLAM 78
Başvuruların Kurumumuz internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) yer alan ilanda belirtilen
belgelerle birlikte 30/09/2019 tarihinden en geç 14/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü
Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak
şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.
Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr
adresinde duyurulacaktır.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, ücret ve sınav süreciyle ilgili diğer
bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ve Devlet Personel Başkanlığının
internet sitesinde yer almaktadır

Bu haber toplam 627 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.