• BIST 4.962,48
 • Altın 1048.096
 • Dolar 18.6323
 • Euro 19.2335
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 10 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

50 KPSS Puanıyla Memur Alımı Başvurular Devam Ediyor

50 KPSS Puanıyla Memur Alımı Başvurular Devam Ediyor
50 KPSS Puanıyla Memur Alımı Başvurular Devam Ediyor

SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI ALIMI
1. POZİSYON UNVANI, ADEDİ VE ÜCRETİ
Programcı, dokuz (9) adet.
Tavan ücreti, brüt 6372.49 TL’yi geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek sözleşme ücreti ile
en az 1240.67 TL net ek ödemede bulunulacaktır.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
2.1.Genel Şartlar
Bu ilan çerçevesinde başvuranların şu genel şartları taşımaları gereklidir:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
b. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya askerlikten muaf bulunmak.
c. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d. ÖSYM tarafından yapılan 2018 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (B) grubu
KPSSP1 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.
e. YDS veya dengi sınavlardan en az D düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 22/01/2019 tarihli
“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
f. Kamu kurumlarında çalışmış olanlardan, son iki yıl içinde sözleşme feshi veya başka bir
sebeple görevine son verilmemiş olmak.
g. Bu ilanın 3.2 nci maddesinde belirtilen belgeleri 06 Mayıs 2019 tarihinde mesai bitimine
kadar eksiksiz şekilde teslim etmek.
Başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sayısının kadro sayısının 10
katından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon
sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday
sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava davet edilecektir.
2.2.Eğitim şartı
Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren, aşağıda ilgili gruplarda belirtilen
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2.3.Atanma Şartları
Sayıştay Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.
2.4.Aranacak Kişisel Özellikler
 Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak
 Analitik düşünebilmek
 Takım çalışmasına yatkın olmak
 İletişim becerisi yüksek olmak
 Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek özveriye ve sorumluluğa sahip olmak
 Yeni teknolojileri yakından takip etmeye, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak
2.5.Özel Şartlar
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat / ANKARA
Telefon : (0 312 ) 295 30 00 Faks : (0 312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr Elektronik Ağ: www.sayistay.gov.tr
Sayfa 2 / 6
 Personel alımı, aşağıda belirtilen sekiz kategoride (A, B, C, D, E, F) yapılacaktır. Başvuru
sırasında hangi kategoriye başvuru yapıldığı belirtilmelidir.
 Başvuruların kabul edilmesi için başvuru sahibinin başvurduğu kategoriye ait özel şartları
taşıması gereklidir.
 Bir kişi gerekli şartları taşımak kaydıyla iki (2) kategoriye başvuruda bulunabilir. Bu
durumda Başkanlık ilgili başvuruyu söz konusu iki kategoride birden veya bir kategoride
kontenjanın dolması durumunda başvurulan kategorilerden sadece birinde kabul etme
hakkına sahiptir.
 Belirli bir süreyle çalışmış olma şartı aranan konularda belgelenen SGK gün sayısına
bakılacaktır.
 Aranan sertifikaların geçerliliği Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sertifikaların
doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama
şifresi gibi bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sağlanması adayın sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika
dikkate alınmayacaktır.
 Sınavlar, ilgili gruplarda belirtilen özellikler ve genel şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2.5.1. (A) Grubu Programcı (2 kişi) (.Net Yazılım Uzmanı)
o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden
mezun olmak
o Çok katmanlı mimari hakkında bilgi sahibi olmak
o .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
o Object-Oriented Programming kavramlarına ve mantığına hâkim olmak
o .NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine
hâkim olmak ve projelerde kullanmış olmak
o Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi sahibi
olmak
o Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak
o XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak
o LINQ ve Entity Framework konularında bilgi sahibi olmak
o Transact-SQL bilgisine sahip olmak
o MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi
sahibi olmak
o Tercihen; MCPD veya MCSD (Web Applications) sertifikasına sahip olmak
o Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak
o Tercihen; ISO 27001,Cobit standartları konusunda bilgi sahibi olmak
o Tercihen; TFS kullanımında deneyim sahibi olmak
o Tercihen; UML ve ER diyagramları hazırlama konusunda bilgi olmak
o Tercihen Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) modeline ve
Java programlama diline hakim
o Tercihen SOAP ve REST protokollerinde web servis geliştirme ve entegre etme
konularında bilgi sahibi (JAX-WS, JAX-RS API, SpringWS) olmak
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat / ANKARA
Telefon : (0 312 ) 295 30 00 Faks : (0 312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr Elektronik Ağ: www.sayistay.gov.tr
Sayfa 3 / 6
o Tercihen; Service Oriented Architecture (SOA) ve Enterprise Service Bus (ESB) modelini
bilen
o Tercihen; JavaEE ve Spring framework kullanarak çok katmanlı uygulamalar geliştirmiş
olmak
o Tercihen; Yazılım geliştirme süreçlerinde tercihen SVN, GIT, Maven, Jenkins ve JIRA
ürünlerini kullanmış olmak.
2.5.2. (B) Grubu Programcı (2 kişi) (Sistem Uzmanı)
o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya
Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
o MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma,
güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri
konusunda bilgi sahibi olmak,
o Microsoft Exchange 2010-2013 2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum,
yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti
ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
o Microsoft System Center, Microsoft WSUS Server, DNS, DHCP, File Server ve benzeri
Microsoft Sunucu ürünleri ve servisleri hakkında bilgi sahibi olmak
o VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi
konusunda bilgi sahip olmak,
o IIS (Internet Information Services) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
o Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak,
o Tercihen Powershell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
o Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb…) kurulum, yönetim ve
bakım konusunda bilgi sahibi olmak,
o Tercihen Linux Bash script ile geliştirme yapabiliyor olmak,
o Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) konusunda bilgi sahibi olmak
o Tercihen; MCSE/MCITP/ sertifikalarından birine sahip olmak,
o Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,
o Tercihen; yedekleme altyapıları konusunda bilgi ve bu sistemlerin kurulum, yönetim,
problem giderme konularında bilgi sahibi olmak,
o Tercihen; Cluster, Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi sahibi
olmak, Tercihen VCP6 (VMware Certified Professional 6) sertifikasına sahip olmak.
2.5.3. (C) Grubu Programcı (2 kişi) (Sistem Uzmanı)
o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya
Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri (CTIS)
bölümlerinin birinden mezun olmak
o Omurga, kenar ağ anahtarı, Firewall, Antivirüs, Antispam, İçerik Filtreleme, URL
Filtreleme, IPS gibi cihazlar ve ağ yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
o Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,
o Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), SSL ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri (NAC) konusunda bilgi sahibi olmak
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat / ANKARA
Telefon : (0 312 ) 295 30 00 Faks : (0 312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr Elektronik Ağ: www.sayistay.gov.tr
Sayfa 4 / 6
o Ağ yönetim yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak
o Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak
o Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
o Load balancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak
o Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi sahip olmak
o Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet
Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
o Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
o Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak
o Tercihen ISO 27001, COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi
olmak
o Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/Licensed Penetration Tester veya
Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) sertifikalarından en az birine sahip olmak
o Tercihen Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi
sahibi olmak
2.5.4. (D) Grubu Programcı (1 kişi) (Veri Tabanı Uzmanı)
o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak
o Windows ve Linux sunucu platformlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak,
o Oracle veri tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak,
o Oracle RAC / Grid / ASM konularında bilgi sahibi olmak,
o Oracle EXADATA sunucusu konusunda bilgi sahibi olmak,
o Oracle veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,
o Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN aracı ile felaket
yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlama ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmak,
o Oracle veri tabanı performans ayarlaması (tuning) konusunda bilgi sahibi olmak
o SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı ayarlaması yapabilmek,
o PL/SQL (function, stored procedure vb.) bilgisine sahip olmak,
o MS SQL Server Yönetimi ve PostgreSQL veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,
o Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA) sertifikasına sahip olmak,
o Tercihen; Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasy
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat / ANKARA
Telefon : (0 312 ) 295 30 00 Faks : (0 312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr Elektronik Ağ: www.sayistay.gov.tr
Sayfa 5 / 6
o Oracle Data Integrator kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,
o Oracle veri tabanı ve diğer veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım
(ETL) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
o Tercihen; daha önce en az bir kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projesinde görev almış
olmak.
2.5.6. (F) Grubu Programcı (1 kişi) (BGYS/Güvenlik Uzmanı)
o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak
o Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmak
o İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) konusunda bilgi sahibi olmak
o BT Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) konusunda bilgi sahibi olmak
o Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi yapabilmek
o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi
sahibi olmak
o Tercihen; ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
o Tercihen; ISO/IEC 27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak
o Tercihen; kamu kurum veya kuruluşlarında BGYS kurulumunda aktif görev almış olmak
3. BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
3.1. Başvuru Tarihi ve Yeri
06/05/2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat /
Ankara” adresine şahsen veya posta ile başvurulacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
3.2.Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgeler teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir:
a) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)
b) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın
düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş
ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya
da Kurum tarafından onaylı örneği).
c) 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi ((B) grubu KPSSP1 puan türünü içeren)
d) Başvurduğu hizmet grubuna ait varsa iş tecrübesini gösteren belgeleriyle birlikte detaylı
özgeçmişi
e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi
f) İbraz ettiği sertifika varsa, bunlara ait sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri,
sorgulama şifresi gibi bilgileri içeren belgeler
Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat
tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden
sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
4. SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Sınav sözlü yapılacaktır. Sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat / ANKARA
Telefon : (0 312 ) 295 30 00 Faks : (0 312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr Elektronik Ağ: www.sayistay.gov.tr
Sayfa 6 / 6
Duyurunun 2.1 inci maddesi uyarınca gerekli şartları taşıyanlar sınava davet edilecektir. Sınav,
Başkanlığın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan edilen
tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.
Sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.
5. DEĞERLENDİRME
Sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak
şarttır. Sınav notlarının başarı sırasına göre kendi kategorilerinde (70 puanın üzerinde) en yüksek puan
alan ilk dokuz (9) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek
olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine,
ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek
puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.
Sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
6. TEBLİGAT
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na
ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve
bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu haber toplam 1551 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.