• BIST 2.010,03
 • Altın 785.05174
 • Dolar 13.349
 • Euro 15.1552
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 0 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

50 KPSS Puan ile Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alım İlanları

50 KPSS Puan ile Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alım İlanları
50 KPSS Puan ile Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Sözleşmeli personel alım ilanları KPSS'siz yada 50 KPSS puanıyla ilan edilen alım ilanları Dokuz Eylül Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. 

SİNGAPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ

Singapur Büyükelçiliği’ne yapılacağı bildirildi. İlana göre alım yapılacak kadro sözleşmeli sekreter pozisyonu olarak açıklandı. Bu kadro için belirlenen en önemli şart İngilizce bilmek. Bakanlığı yayımladığı duyuru metninin detayları şu şekilde,

İlana Başvuru Yapacak Adaylardan Talep Edilen Başvuru Koşulları

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı duyurusunda, alımların sınav esasına göre yapılacağı ve sınava başvuruda bulunmak için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerektiği ifade edildi. 


 Bakanlık adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğini bildirdi. Bu koşulun yanında sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, en az lise veya dengi okullardan mezun olmak, kamu haklarından yoksun bulunmamak, erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, diğer başvuru koşulları. Bu koşullara ek olarak adayların her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri isteniyor.
İlanın en önemli iki şartı ise şu şekilde;

Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlan için başvuruda bulunacak olan adaylar, işlemlerini 2 Eylül tarihine kadar yapacaklar. Başvurular ilan metninde yer alan ve aşağıda paylaştığımız evrakların kuruma ulaştırılması suretiyle yapılacak. 

2 Shenton Way#10-03 SGX Centre 1, Singapore 068804 adresine yapılacak başvurular şahsen yada posta yoluyla yapılacak. Başvuru için gerekti evraklar; Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi, Özgeçmiş, Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında 21 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 

Alımlar ilgili üniversite bölümlerinden mezun adaylar arasından sözleşmeli bilişim personeli kadrolarına yapılacak. İlana göre farklı branşlarda yapılacak olan alımlarda oluşan kontenjan detayları şu şekilde,

Kadro Kontenjan Detayları

İçişleri Bakanlığı personel alım ilanına göre; bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda yer alan branşlarda alımlar olacak.

Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli .Net Uygulama Geliştirme Uzmanı, İş Zeka Uzmanı, Uygulama Geliştirme Uzmanı, İş Analisti Uzmanı, 

BAŞVURU KOŞULLARI

İlan edilen sözleşmeli personel alım ilanında adayların genel başvuru şartlarından ziyade özel koşulları sağlamaları gerekiyor. Özel koşullar ise her kadronun kendi mesleki durumuna göre belirlenen koşullardan oluşuyor. 

Bu Çerçevede adayların sağlamaları gereken koşullar şunlar;


 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Bu şartlar; Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevine engel sağlık sorunu olmamak, askerlikle ilişiği olmamak.

Bu şartların dışında; 

Deneyim Şartı: Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
 
Sertifika Şartı: Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Öğrenim şartı

Sözleşmeli bilişim personeli alım ilanına aşağıda yer alan lisans bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilecek. 

Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, akültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümleri.

BAŞVURU SÜRECİ VE İŞLEMLERİ

İlanlar için başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 22 Temmuz tarihinden itibaren yapmaya başlayacaklar. 7 Ağustos tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinde başvurular e-Devlet üzerinden elektronik yapılacak. 

-------

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (45 Hemşire ve 3 Sağlık
Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin B fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci
maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇE SAYI - UNVAN ARANAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRET İLAN NO
Özel Bütçe KADRO SAYISI: 45
UNVAN: HEMŞİRE
- Lisans Hemşirelik bölümü
mezunu olmak
- 2018 KPSSP3 sınavı puanı
olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3957,01 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için
4007,41 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için
4087,42 TL.
2019/01
Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 2
UNVAN: SAĞLIK
TEKNİKERİ
- Önlisans Anestezi bölümü
mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı
olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3773,86 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için
3806,52 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için
3880,77 TL.
2019/02
KADRO SAYISI: 1
UNVAN: SAĞLIK
TEKNİKERİ
- Önlisans Nükleer Tıp Teknikleri
bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı
olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3773,86 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için
3806,52 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için
3880,77 TL.
2019/03
Başvuruda bulunacakların;
* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa
tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması.
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması
gerekmektedir.
İsteklilerin;
Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi,KPSS
sonuç belgesi,diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ile birlikte Üniversitemizin
web sayfasında yayınlanan ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları
Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde
www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
adaylara tebligat yapılmayacaktır.
Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların 5 iş günü içerisinde
Güvenlik ve Arşiv Araştırmasının başlatılabilmesi için istenilen belgelerle birlikte Dokuz Eylül
Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Güvenlik ve
Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adaylar için, iş başı tarihi ayrıca duyurulacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında
Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20 - (0 232)
412 23 21 65

Bu haber toplam 907 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.