• BIST 5.581,61
 • Altın 1463.275
 • Dolar 23.1548
 • Euro 24.8245
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 23 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

2020 Yılı Kaymakam Alımı 100 kişi Şartlar Belli oldu

2020 Yılı Kaymakam Alımı 100 kişi Şartlar Belli oldu
2020 Yılı Kaymakam Alımı 100 kişi Şartlar Belli oldu

ndan:
KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI
T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam
adayı alınacaktır.
Sınava Başvuru Şartları
• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren
fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve
finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden
herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer
bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
• Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört
yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve
iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun
oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip
olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim
yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını
gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte
İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve
Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
• 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha
sonraki tarihlerde doğanlar).
• Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.
Sınavın Tarihi ve Süresi
• Sınav, 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te
başlayacaktır. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
• Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat)
olacaktır.
Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması
• Adaylar başvurularını, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru
merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini
yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 09 Ekim 2019 tarihidir.
Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi
• Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından,
hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir.
Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi
• Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir. 
• Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş
Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun
aslı ile kabul edilecektir. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaport dışında, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli
olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli
kimlik belgesi kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave
edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul
edilmeyecektir.
• Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadırlar. Sınav
bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera
kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Sınav Konuları
• Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)
ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı
(14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan
oluşacaktır.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında
değerlendirilecektir.
• Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak,
doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
• Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.
• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan
başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen
kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı
alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından
yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
• Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata
katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı 
olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde
(www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir.
Yedek liste ilan edilmeyecektir.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri
• Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün
sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.
• Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evraklarını “Adaylar Tarafından
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de (Ankara’da)
inceleyebilirler.
Sınav Ücreti ve Tahsili
• Sınava girecek adaylar 19-26 Eylül 2019 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM
adına 216,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 324,00
TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav
ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan
"ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Adaylar, banka/ATM’den
sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini
yatırmalıdırlar. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek
hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Diğer Hususlar
• Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak
“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.
• Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice
okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını
belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.
• Sınav hazırlık komisyonu tarafından mülakat için istenen evraklarla birlikte adayların
eğitim bilgilerini gösterir belgeleri incelenecek ve evraklarında eksik-hata olmayan adaylar
mülakata çağrılacaklardır.
• Başvuruda; adayların eğitim bilgileri, beyana göre alınacaktır. Gereken başvuru
şartlarını taşımadıkları hâlde yanlış/yalan beyanla başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı sınavda
başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak
ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.
• Sınavın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.
• Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan sınav
başvuru kılavuzunda yer almaktadır. 

Bu haber toplam 839 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.