• BIST 3.301,17
 • Altın 972.528
 • Dolar 18.4711
 • Euro 17.806
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

19 BİN TL MAAŞLA 24 Devlet Memuru Alımı

19 BİN TL MAAŞLA 24 Devlet Memuru Alımı
19 BİN TL MAAŞLA 24 Devlet Memuru Alımı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 25/06/2019 - 05/07/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 6 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 6 (altı) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

d) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

e) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

g) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

i) .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

k) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

Tercihen;

l) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak.

B.2. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 13 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 13 (on üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

e) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

g) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

h) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

i) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

j) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

k) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

l) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

m) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

n) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

Tercihen;

r) NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.3. Java Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Veri tabanı üzerinde çalışan Java veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve bu konular hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

b) UML - Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) JSTL - Java Standar Tag Library, JSF - Java Server Face JSP - Java Server Page, Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,

d) Spring, SpringBoot, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) MSSQL, Oracle, POSTGRESQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

h) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

i) TFS, SVN ve benzeri araçlar ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

j) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.4. Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) MS SQL kurulumu yönetimi ve konfigürasyonu konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Elasticsearch Cluster kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) PostgreSQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) MS SQL ve PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

g) Logstash ile MSSQL veritabanlarından Elasticsearch'e veri aktarımı ve veri tipi dönüşümü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

k) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

l) MongoDB Veri tabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

m) Big Data hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.5. Oracle Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Oracle veri tabanı sistemleri yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Oracle Goldengate kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) ZFS Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Oracle Veritabanı kurulum, yönetim ve bakım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle Veritabanı patch ve upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Oracle Exadata konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Geçerli Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak, Tercihen;

l) Big Data hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.6. Veri Tabanı ve Orta Katman Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar) Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Oracle veri tabanı yöneticisi ve ortam katman yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmak,

b) Oracle RAC, ASM, RMAN, Data Guard, Golden Gate konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux işletim sistemi konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) Exadata, Exalogic yönetimi, bakımı, konfigürasyonu, image upgrade konularında tecrübe sahibi olmak,

g) ZFS Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle veri tabanı kurulum, yönetim, bakım ve yedekleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Oracle veri tabanı patch ve upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Oracle Weblogic kurulum, yönetim, bakım, yedekleme, patch ve upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Oracle Forms and Reports 11g, 12c kurulum, yönetim, bakım, patch ve upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Coherence, JMS konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Exadata Exalogic, ZFS Storage image upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Exadata, Exalogic, ZFS Storage cihazlarında olası donanım arızalarına müdahale edebilecek donanım bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

o) Tercihen; Hadoop, Kudu, Hive, İmpala, Spark gibi Büyük Veri Yönetimine ilişkin konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.7. Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Sistem güvenliği konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Firewall yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Aktif/pasif yapıda çalışan IPS/IDS bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

d) Cluster yapıda çalışan Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

e) Aktif/pasif yapıda çalışan DDoS bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

f) İşletim Sistemleri Güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Geçerli CCNA Cyberops ve CEH sertifikasına sahip olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, "3.maddede yer alan" belgelerle birlikte 29/04/2019 - 17/05/2019 (mesai bitimi 18:00'a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Belirtilen tarihten sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) 29/04/2019 - 17/05/2019 tarihleri arasında başvuru yapan ancak eksik evrakı bulunan adaylara evrakını tamamlamaları için ek süre verilecektir.

c) Adaylar 21/05/2019 - 27/05/2019 tarihleri arasında sbsgm.saglik.gov.tr web sayfasından eksik evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.

d) Eksik evrakı olan adaylar 21/05/2019 - 27/05/2019 (mesai bitimi 18:00'a kadar) tarihleri arasında, eksik evrakını ek-4 de yer alan dilekçeyi doldurarak (a) maddesinde belirtilen adrese elden ya da posta ile teslim edecektir. Ek-4 de yer alan dilekçeyi doldurmadan eksik evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

f) Postadaki gecikmeler ya da diğer sebeplerden dolayı belirtilen tarihler ve saatlerden sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

g) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belgeler, ek-5'de yer alan "başvuru için gerekli belgelerde aranan özellikler" dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

a) Ek-1 de yer alan dilekçe örneği,

b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),

c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diplomasının okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir)

f) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

g) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

h) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan adli sicil kaydı belgesi, (bu belge yerine ek-3 de yer alan adli sicil kaydı beyan formu doldurularak gönderilebilir)

i) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir)(mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

j) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

k) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

l) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan "akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu" istenilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5(beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 31/05/2019 - 24/06/2019 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.

d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 25/06/2019 - 05/07/2019 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 24 (yirmi dört) tür.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Özel Şartlar

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt

Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Alınacak Personel Sayısı

Aylık Brüt

Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)

B.1.

.Net Yazılım Uzmanı

2 katına kadar

6

12.744,98

B.2.

.Net Yazılım Uzmanı

3 katına kadar

13

19.117,47

B.3.

Java Yazılım Uzmanı

3 katına kadar

1

19.117,47

B.4.

Veri Tabanı Uzmanı

2 katına kadar

1

12.744,98

B.5.

Oracle Veri Tabanı Uzmanı

3 katına kadar

1

19.117,47

B.6.

Veri Tabanı ve Orta Katman Uzmanı

3 katına kadar

1

19.117,47

B.7.

Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı

3 katına kadar

1

19.117,47

TOPLAM

24

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

*Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.

İletişim Bilgileri

Tel: 0 312 471 83 50

Bu haber toplam 1496 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.