• BIST 2.490,24
 • Altın 972.494
 • Dolar 16.5994
 • Euro 17.4772
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 21 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

14 Bin TL Maaşla 7 Kamu Personeli Alımı

14 Bin TL Maaşla 7 Kamu Personeli Alımı
14 Bin TL Maaşla 7 Kamu Personeli Alımı

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin
(Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına
göre 7 (yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS
P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı
aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı
dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına
göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi
http://www.sbb.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında adaylara
ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.
1. BAŞVURU ŞARTLARI:
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4
üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip
olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini
tamamlamış, muaf veya 2019 yılı sonuna kadar askerlikle ilişiği bulunmamak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
B.1. VERİ ANALİZİ, GELİŞTİRME VE RAPORLAMA UZMANI
( 3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
Aranan Nitelikler:
• İş zekâsı ve veri ambarı iyileştirme/geliştirme süreçlerine hâkim, iş zekâsı araçlarından
en az birinde ileri derecede bilgiye sahip ve bu konularda en az 3 yıl tecrübeli olmak ve çalıştığını
belgelendirmek,
• ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
• Veri analizi, modellemesi, dizaynı ve veri ambarı oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
• Veri görselleştirme ve raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft SQL Server veritabanında tecrübeli olmak,
• T-SQL dili ile SQL programlama yapabilmek, bu konularda tecrübeli ve veri tabanı
performans optimizasyonu bilgisine sahip olmak,
• Veri analizi, veri normalizasyonu, veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,
• Analiz ve tasarım yapabilme becerisine sahip olmak,
• Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT,
XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Tercihen
• UML dilinde bilgi sahibi olmak,
• C# ve MVC teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.
• Microsoft’un veritabanı üzerine sertifikalarından birine sahip olmak,
B.2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (I. GRUP)
(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
Aranan Nitelikler:
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör) yazılım geliştirme
alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak ve çalıştığını belgelendirmek,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
• C#, MVC ve Entity framework konusunda ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve
Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve
yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
• Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
• T-SQL dili ile SQL programlama yapabilen, bu konularda tecrübeli ve veri tabanı
performans optimizasyonu bilgisine sahip olmak,
Tercihen
• Microsoft'un yazılım ile ilgili aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip
olduğunu belgelemek;
1. MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate sertifikası,
2. MCSD: Microsoft Certified Solution Developer sertifikası,
3. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,
• Veri tabanı tasarımı ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• İş zekâsı ve veri ambarı iyileştirme/geliştirme süreçlerine hâkim, iş zekâsı araçlarından
en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
B.3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (II. GRUP)
(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
Aranan Nitelikler:
• Kurumsal yazılım (.NET) projelerinde en az 4 (dört) yıl görev yapmış olmak ve
çalıştığını belgelemek.
• .NET Framework, ASP.NET, C#, WPF, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
• Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, İlişkisel veri tabanı
yönetim sistemleri konusunda deneyimli, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri
konularında deneyimli, MS-SQL ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak.
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
• Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Tercihen
• Merkezi Bütçe Projelerinde tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.
• MCSD: Microsoft Certified Solution Developer,
• MCPD: Microsoft Certified Professional Developer sertifikalarına sahip olmak tercih
sebebidir.
2. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE İSTENEN BELGELER
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
Başvurular, Başkanlığın http://www.sbb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Başvurular 15/04/2019 tarihinde başlayacak ve 29/04/2019 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir.
Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
BELGE AÇIKLAMA
a) Özgeçmiş El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş.
b) Mevcut Görünümü
Yansıtan Vesikalık
Fotoğraf
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf.
c) Mesleki Çalışma
Sürelerini Gösteren
Belgeler
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve
çalıştığı kurumdan alacağı ilanın genel şartlar bölümünün c
bendinde belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını
gösterir belge,
2) Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler
için kurumdan alınacak belge,
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
ç Programlama Dil
Belgesi
Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek.
d) Mesleki Tecrübe
Şartını Gösteren
Belgeler
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki
tecrübe şartının “BELGELENMESİ” talep ediliyorsa bu
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi,
çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin
kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi
bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda
hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya
yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak
imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan
kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile
pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor
olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu,
sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu
bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu
geçersiz sayılacaktır.
e) KPSS Sonuç
Belgesi
Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da
bilgisayar çıktısı.
f) Yabancı Dil Belgesi Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren
belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
g) Mezuniyet Belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik
belgesi. (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik
başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)
(Tercihen uygulama kolaylığı açısından adayların e-Devlet’ten
alınan barkodlu çıktıları sunması beklenmektedir.)
h) Erkek Adaylar için
Askerlik ile İlişiği
Bulunmadığına
İlişkin Belge
Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya 2019 yılı
sonuna kadar askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir
nitelikte olacaktır. (Tercihen uygulama kolaylığı açısından
adayların e-Devlet’ten alınan barkodlu çıktıları sunması
beklenmektedir.)
ı) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar
ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış
olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların
doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin
sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve
belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu
sertifika dikkate alınmayacaktır.
i) Güvenlik
Soruşturması ve
Arşiv Araştırması
Formu
http://www.sbb.gov.tr adresinden temin edilecek Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 nüsha olarak
bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Söz konusu form için 2
adet fotoğraf getirilecektir.
3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ
DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun
olarak başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS
puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ataması yapılacak personel sayısının 10 (on) katı kadar
aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+
(Yabancı Dil Puanı × 0,30)])
b) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş)
olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları
0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
c) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip
adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.
ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, pozisyonlar itibariyle alınacak sözleşmeli bilişim
personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda
pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı adayın olmaması halinde, ihtiyaç
durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi http://www.sbb.gov.tr
adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel
şartlarda belirtilen tüm konulardır.
5. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü/uygulamalı sınav, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Necatibey Cad. 110/A
Yücetepe/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav 15 Mayıs 2019 tarihinde
başlayacaktır. Ayrıntılı sınav takvimi başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün http://www.sbb.gov.tr
adresinden duyurulacaktır.
b) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
c) Sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarılı sayılanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sınav başarı sırası
oluşturulacaktır.
6. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 7 (yedi)’dir.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak
http://www.sbb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde
posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10
(on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve
istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
ç) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle
ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 
d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların
işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
f) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde
Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar
dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü
içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda
güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi http://www.sbb.gov.tr adresinde yeniden ilân
edilecektir.
7) ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, en fazla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
7.1. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Bilişim Personeli
Pozisyonu
Aylık Brüt Sözleşme
Ücreti Katsayı Tavanı
Alınacak
Personel
Sayısı
Aylık Brüt
Sözleşme
Ücreti Tavanı*
(TL)
1 Veri Analizi, Geliştirme ve Raporlama
Uzmanı
2 katına kadar 3
12.744,98-TL
2 Yazılım Geliştirme Uzmanı (I.GRUP) 2 katına kadar 2
3 Yazılım Geliştirme Uzmanı (II. GRUP) 2 katına kadar 2
TOPLAM 7
* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi
uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca
bir ödeme yapılamaz.
8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
8.1. Adres Bilgileri
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
Necatibey Cad. 110/A Yücetepe ANKARA – TÜRKİYE
E-posta: pdb@sbb.gov.tr
www.sbb.gov.tr
8.2. Telefon Bilgileri
0312 294 5215 - 5245
İlanen duyurulur.

Bu haber toplam 1389 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.