• BIST 5.591,19
 • Altın 1452.776
 • Dolar 23.0482
 • Euro 24.7322
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 19 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

11 Bin uzman erbaş alımına Kimler Başvurabilir?

11 Bin uzman erbaş alımına Kimler Başvurabilir?
11 Bin uzman erbaş alımına Kimler Başvurabilir?

Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak 

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak 

Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak 

Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak 

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak 

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez veya iptal edilir.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Olarak Görev Yapmış veya Yapan ve Başvuruda Bulunmak İsteyen Adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilir

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli erbaş olarak görev yapmış olanlardan, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.

Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er Olarak Görev Yapan Adaylar İnternetten başvurmayacak, görev yaptığı Kuvvet Komutanlığı vasıtasıyla başvuruları alınarak şartları uygun olanların isim listeleri sınavları yapılmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir. Sözleşmeli erbaş ve erlerde KPSS şartı aranmayacak, kendilerine duyurulacak sınav merkezinde ve yazılı sınav bölümünde açıklandığı şekilde sınava tabi tutulacaklar, sınav aşamalarında başarılı olan adaylar kendi Kuvvet Komutanlığında görev yapacaklardır.

Sözleşmeli Erbaş Er Olarak Görev Yapanlar; en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan halen görevde bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar. (Sözleşmeli er olarak 3 yılık hizmetini tamamlayamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar.)

ALINAN BRANŞLAR VE BÖLÜMLER ÖZETLE ŞÖYLEDİR

İstihkam

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

Sürücü

 B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı, İş Makinaları İşletmeni için G sınıfı ehliyete sahip olmak, Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça bilmek 

Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen; Beton Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, İnşaat, Ağaç İşleri Mobilya ve Dekorasyon bölümleri, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhî Tesisat Teknolojisi, Sıhhî Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümü, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği bölümleri mezunu veya bu okulların yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Hava Savunma

 Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Sürücü

B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak, Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça bilmek 

Piyade

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

Sürücü branşı

En az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak,  Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça bilmek 

Tank:

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak

Topçu

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak

Muhabere

 Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça bilmek

Ulaştırma: Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Sürücü

B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak

İkmal

 Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Sürücü

En az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak, Aşçılık branşı için tercihen; Aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak

Lise ve dengi okulların tercihen yiyecek içecek hizmetleri (aşçılık-pastacılık) bölümleri mezunu; Meslek Yüksek Okullarının (MYO) Aşçılık, Hazır yemek ve aşçılık, Yemek pişirme teknikleri, Mutfak yönetimi, Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

Bakım: Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Sürücü 

En az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak, Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen, Makine, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, tercihen Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümleri veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Sıhhiye

 Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu, sağlık meslek lisesi veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Sürücü

En az sınıfı ehliyete sahip olmak, Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu, Acil Sağlık Hizmetleri bölümleri veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

Veteriner

 Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıf ta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya sağlık meslek lisesi veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 

2018 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 3013 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.